Kultur

Mer hemmelighold i Bjørvika

Etter at det ble avdekket kritikkverdige forhold i byggingen av biblioteket i Bjørvika har byggherren gjort det vanskeligere å få innsyn i dokumenter.

Bilde 1 av 2

– De gjør seg veldig utilgjengelige, og samfunnet mister muligheten til å følge med på hva som skjer rundt byggeprosjektene, sier jurist i Norsk Presseforbund, Kristine Foss.

I dag skal byggeledelsen i Bjørvika redegjøre for hvordan de skal kunne redusere mulig budsjettsprekk på en halv milliard kroner i forbindelse med byggingen av nytt hovedbibliotek. Den siste måneden har det vært redusert aktivitet i byggegropa etter at en underentreprenør trakk seg, angivelig på grunn av dårlige arbeidsforhold og manglende betaling. Byggeledelsen i Kultur- og idrettsbygg overleverer i dag rapporten som skal fortelle byrådet hvordan de kan redusere kostnadene i prosjektet, og samtidig er Kultur- og idrettsbygg i gang med å starte byggingen av det nye Munch-museet.

Men selv om det er en viktig tid for begge byggeprosjektene, er det vanskeligere enn tidligere for dem som vil ha innsyn i dokumenter som omhandler byggeprosessen.

Etter juni 2015, da det ble oppvask i bystyrets finanskomité, sluttet nemlig byggeledelsen i Bjørvika å legge ut dokumenter i den elektroniske postjournalen. Det er dermed blitt vesentlig vanskeligere å overvåke hvilke dokumenter som sendes mellom byggeledelsen og andre aktører.

Budsjettsprekk

Etter at det ble oppdaget kritikkverdige forhold under byggingen av nytt hovedbibliotek, ble etaten Kulturbyggene i Bjørvika innlemmet i etaten Kultur- og idrettsbygg. Og siden mai 2015 har dermed all postgang blitt flyttet til en ikke-søkbar postjournal som kun oppdateres hver tredje måned.

– Her er det snakk om en veldig treg journalføring, og det er heller ingen søkemuligheter, påpeker Kristine Foss i Presseforbundet.

Dagsavisen har tidligere skrevet om Kulturbyggene i Bjørvikas restriktive praksis når det gjelder å gi innsyn i dokumenter rundt byggeprosessen, og flere bystyrepolitikere har også kritisert hemmeligholdet. I november 2014 fikk etaten kritikk fra Norsk Presseforbund for at de ga for liten grad av innsyn i dokumenter.

At de nå gjør dokumentene mindre tilgjengelige, reagerer Foss på.

– Dette er et ekstremt tilbakeskritt, sier hun.

LES OGSÅ: Ledelsen i  Bjørvika får strykkarakter

Lover bedring

Direktør for kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby, viser til prosessen da Kulturbyggene i Bjørvika ble overført til Kultur- og idrettsbygg, og at de dermed er pålagt å overføre arkivene dit. Men hun lovet bot og bedring da Dagsavisen tok kontakt.

– Jeg er svært opptatt av at vår virksomhet både skal være, og fremstå, som åpen og tilgjengelig for offentligheten. Det at vi har ansvar for bygg og anlegg som mange både er opptatt av, og interesserer seg for, inspirerer. Det har medført at vi prioriterer å anskaffe systemer som sikrer løpende innsynsløsning på nettet, sier hun. Grimsby lover at Kultur- og idrettsbygg vil etablere en ny innsynsløsning på nett i løpet av oktober.

– Vi benytter et annet arkivsystem enn Rådhuset, Acos websak, men så vidt jeg kjenner til, så vil innsynsløsningen i stor grad ligne tilsvarende løsninger rundt om i forvaltningen. Vi er kjent med at Acos websak benyttes av flere statlige departementer og direktorat, sier hun.

Kristine Foss mener Kultur- og idrettsbygg uansett sender et underlig signal.

– Det kan godt være at de er pålagt å flytte arkivet, men da ville det vært bedre om de ventet med det til de fikk en bedre løsning. Det er uheldig at de velger å gå over til en mindre brukervennlig løsning, sier hun.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Bibliotekkutt

Hvordan Kultur- og idrettsbygg ser for seg å spare penger i bibliotekbyggingen, vil de ikke si noe om, men de har blitt bedt om å vurdere ulike sparetiltak, og vil levere sin rapport i dag.

– Vi vil, når vi mottar rapporten, behandle og vurdere innspillene på forsvarlig vis, samt orientere bystyret på egnet vis. Inntil rapporten er mottatt er det ikke naturlig å kommentere saken ytterligere, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke (V).

Nyeste fra Dagsavisen.no: