Kultur

Betaler tilbake sponsorpenger

Når kunstner Elin Vister skal stille ut under årets Moldejazz, krever hun Shell-fri sone, og innsyn i festivalens sponsoravtale med oljegiganten.

Den Røst-baserte kunsteren Elin Vister, festivalutstiller under årets Moldejazz, protesterer mot oljesponsing. FOTO: NORITH ECKBO

I dag offentliggjør Moldejazz årets festivalutstiller, i samarbeid med Møre og Romsdal Kunstsenter. Det skjer først etter flere måneder med forhandlinger med festivalkunster Elin Mar Øyen Vister om vilkårene for utstillingen. Vister er med i aksjonsgruppen «Stopp oljesponsing av norsk kulturliv», mens oljegiganten Shell er en av jazzfestivalens seks hovedsponsorer.

Denne uken publiserte Vister et åpent brev til jazzfestivalen i Molde, der hun offentliggjør sine krav til Moldejazz for å være festivalutstiller:

  • Innsyn i de økonomiske vilkårene for sponsoravtalen, slik at Vister selv kan betale det tilsvarende beløpet til festivalen. «Jeg vil kjøpe meg ut av Shell-sponsingen», skriver Vister.
  • «En kontrakt som understreker at jeg ikke skal opptre under en Shell-logo», skriver Vister
  • En Shell-fri sone hvis Visters verk inngår i festivalprogrammet
  • Vister ber festivalen arrangere en debatt om etikk, sponsing og festivalers miljøansvar
  • Vister ber festivalen avslutte samarbeidet med Shell og lete etter en annen, bærekraftig sponsor

LES OGSÅ: Ber jazzfestival ta våpendebatt

Brev til ledelsen

Brevet er det samme som hun sendte til festivalledelsen i april, etter at hun ble invitert av Møre og Romsdal Kunstsenter til å være festivalutstiller under årets Moldejazz.

– Festivalen har vært imøtekommende, men dialogen har også vært problematisk, sier Elin Vister.

Det skal ha vært diskusjoner om formuleringer i festivalprogrammet rundt Visters deltagelse helt fram til sent denne uka.

– Det skal presiseres at hun har bedt om å si fra seg en del av vederlaget, sier daglig leder ved Midt-Norge Kunstnersenter Kristin Mandt Heim.

– Vi inviterte Elin Vister som festivalutstiller fordi vi synes hun er en spennende kunstner. Av forskjellige årsaker har vi ikke gått ut med navnet på årets festivalutstiller før nå.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Betaler tilbake

Moldejazz har hatt Shell som sponsor siden 2008. og skrev i 2014 ny tre-årig avtale med Shell som hovedsponsor. Festivalen har ikke vært villig til å gi Vister innsyn i de økonomiske forholdene rundt sponsoravtalen med Shell.

– Jeg har måttet gjette meg fram til et beløp som utgjør andelen av Shells sponsormidler, og som dermed blir trukket fra honoraret mitt. Dette er essensielt. Jeg kan ikke ta imot vederlag som inkluderer Shells sponsormidler, fastslår Vister.

«Jeg kan ikke leve med å motta støtte fra det jeg definerer som uetiske sponsorer, det vil si virksomheter som direkte eller indirekte bryter med blant annet naturmangfoldsloven, grunnlovsparagraf 112 og med menneskerettighetene», skriver Elin Vister i det åpne brevet, og understreker: «Jeg ønsker å ha full kunstnerisk frihet når jeg presenterer arbeidene mine og jeg er opptatt av hvor midler/vederlag jeg skal motta har sin opprinnelse».

LES OGSÅ: «Våpensponsing = kulturmidler»

Sponsordebatt

De siste dagene har Dagsavisen skrevet om protester mot Kongsberg Jazzfestivals sponsoravtale med våpenprodusenten Kongsberg Gruppen. «De norske festivalene slipper for lett. Vi må konfrontere festivalene med miljøsynet til sponsorene deres», uttalte komponist Maja Ratkje til Dagsavisen tidligere i sommer. Ratkje og Vister er blant initiativtagerne til aksjonsgruppen Stopp Oljesponsingen (se ved siden av). Moldejazz er knutepunktfestival og mottar i år 6.9 millioner kroner i støtte over statsbudsjettet. Vister mener dette forplikter:

– Jeg mener en festival som hvert år får mange millioner i statsstøtte som knutepunktinstitusjon, bør ha mest mulig åpenhet rundt sin sponsorvirksomhet, sier Vister.

– Vi får en stadig mer høyrevridd kulturpolitikk, der målet er at kunstnere skal samarbeide med næringslivet. Mange av oss vet at det medfører indirekte føringer og et mer eller mindre underforstått press fra sponsorene, som kan resultere i et felt der motforestillinger ikke kommer til orde. Her kan vi ikke lenger snakke om det frie ord eller den frie kunst, sier Vister.

– Om jeg skulle latt utstillingen skilles ut fra festivalprogrammet på grunn av Shell-sponsingen, ville jeg latt meg sensurere. Da ville man fått en offentlighet der bare de som ikke gjør motstand, får vise fram sin kunst. Jeg vil skape et rom for debatt. Hver eneste kunster som tar til orde mot denne typen problematisk sponsing, blir stemplet som vanskelig. Det er lite rom for reell uenighet.

Vister er fra Oslo, og er utdannet fra Kunstakademiet i Trondheim og Kunsthøgskolen i Bergen. De senere årene har hun vært basert på Røst i Lofoten, og arbeidet med lydkunst knyttet til artsmangfold og miljøødeleggelser, gjennom prosjektet Soundscape Røst. Hun har også gjort performancekunst der hun har kledt seg som en lundefugl, for å rette oppmerksomhet mot nedgangen i sjøfuglbestanden, som følge av klimaendringer. På Moldejazz har hun varslet en performance om det samme temaet.

– Jeg svarer ikke på noen av disse spørsmålene før vi har gått ut med Elin Vister som festivalutstiller. Det er ennå ikke offisielt at Vister skal være festivalutstiller. Vi vil gå ut med dette ganske snart, sier Moldejazz’ festivalsjef Hans Olav Solli.

- Festivalen starter om tre uker. Hvor vanlig er det at festivalutstiller ikke er klar så tett opp til festivalen?

- Det er ikke vanlig i det hele tatt, sier Solli. Han avviser at det har vært forhandlinger mellom Moldejazz og Vister.

– Dette er ikke å betegne som forhandlinger. Hun har gjort oppmerksom på sitt standpunkt, det er greit. Jeg ser ikke at dette er en problemstilling for Moldejazz. Det er Møre og Romsdal kunstersenter som er kunsterisk ansvarlig for festivalutstillingen. Moldejazz står som medarrangør og yter et bidrag til utstillingen.

- Hvor mye får Moldejazz i sponsorbidrag fra Shell?

- Det er ikke offentlig, sier Solli, som ikke ønsket å svare på flere spørsmål rundt kritikken fra festivalutstiller Elin Vister.

- Vi registrerer at Elin Vister har dette synet på saken. Ellers forholder vi oss til Moldejazz i denne saken, sier Kitty Eide, kommunikasjonssjef for Norske Shells Ormen Lange-utbygging.

- Shell er en samfunnsaktør i denne regionen, det ønsker vi å reflektere ved å være tilstede på ulike arenaer inkludert Moldejazz, sier Eide.

LES OGSÅ: Kapitalens makt over kunsten

– Vil ikke svare ennå

– Jeg svarer ikke på noen av disse spørsmålene før vi har gått ut med Elin Vister som festivalutstiller. Det er ennå ikke offisielt at Vister skal være festivalutstiller. Vi vil gå ut med dette ganske snart, sier Moldejazz’ festivalsjef Hans Olav Solli.

– Festivalen starter om tre uker. Hvor vanlig er det at festivalutstiller ikke er klar så tett opp til festivalen?

– Det er ikke vanlig i det hele tatt, sier Solli. Han avviser at det har vært forhandlinger mellom Moldejazz og Vister.

– Dette er ikke å betegne som forhandlinger. Hun har gjort oppmerksom på sitt standpunkt, det er greit. Jeg ser ikke at dette er en problemstilling for Moldejazz. Det er Møre og Romsdal kunstersenter som er kunsterisk ansvarlig for festivalutstillingen. Moldejazz står som medarrangør og yter et bidrag til utstillingen.

– Hvor mye får Moldejazz i sponsorbidrag fra Shell?

– Det er ikke offentlig, sier Solli, som ikke ønsket å svare på flere spørsmål rundt kritikken fra festivalutstiller Elin Vister.

– Vi registrerer at Elin Vister har dette synet på saken. Ellers forholder vi oss til Moldejazz i denne saken, sier Kitty Eide, kommunikasjonssjef for Norske Shells Ormen Lange-utbygging.

– Shell er en samfunnsaktør i denne regionen. Det ønsker vi å reflektere ved å være tilstede på ulike arenaer, inkludert Moldejazz, sier Eide.