Kirketorget i Kongsberg var fullsatt under Stevie Wonders konsert på Kongsberg Jazzfestival i fjor. Våpenprodusenten Kongsberg Gruppen er sponsor for festivalen og stilte økonomisk garanti for konserten. FOTO: Thomas Hegna/Kongsberg Jazzfestival

Ber jazzfestival ta våpendebatt

Problematisk at jazzfestivalen på Kongsberg har våpenindustrien som sponsor: – Nå må festivalen ta en etisk gjennomgang, mener De Grønne-politiker.

Da Stevie Wonder gikk på scenen foran 10.000 på Kongsberg Jazzfestival i fjor sommer, var det med milliongaranti fra hovedsponsorene Kongsberg Gruppen og oljeteknologi-konsernet FMC Technologies.

Nå er det oppstått ny debatt rundt våpenprodusentens sponsoravtale med Kongsberg Jazzfestival, som i fjor var størst av landets jazzfestivaler.

Etter at Kongsberg Gruppen våren 2014 inngikk sin største kontrakt noensinne på våpensalg til det omstridte regimet Oman, skrev Kongsberg Jazzfestival ny treårig avtale med Kongsberg Gruppen som hovedsponsor.

– Oman er ett av verdens verste diktatur. Miljøpartiet De Grønne tok opp våpensalget til Oman i Stortinget i april i år, og krevde å få kontrakten annullert. Våpensalget fra Kongsberg Gruppen til Oman må skape ny debatt om sponsoratet ved jazzfestivalen.

Det sier Hallvard Surlien, som sitter i sentralstyret for Miljøpartiet De Grønne, og er kandidat for De Grønne i Kongsberg under høstens lokalvalg.

– Virksomheten Kongsberg Gruppen driver medfører en del etiske problemstillinger. Det er problematisk at Kongsberg Jazz blir assosiert med våpen og olje, mener Surlien.

LES OGSÅ: Jazzrekord på Kongsberg

Missiler for milliarder

Oman-kontrakten er verd 3,7 milliarder kroner, der Kongsberg Defence Systems er underleverandør for teknologi til bakke til luftmissiler. Human Rights Watch har en rekke ganger påpekt menneskerettsbrudd i Oman, og har senest i mai bedt EU protestere mot menneskerettsbrudd i de arabiske golfstatene. Kongsberg Gruppen selger også til blant andre Saudi-Arabia, hvor bedriften har eget kontor.

– Debatten om olje- og våpensponsing av norsk kulturliv er viktig. Vi bør ha en etisk gjennomgang av sponsorer i norsk kulturliv. Denne gjennomgangen bør de ta også i Kongsberg Jazzfestival, mener Hallvard Surlien.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Millionstøtte

Kongsberg Gruppen og FMC Technologiens stilte bankgaranti på 2,5 millioner kroner for at jazzfestivalen skulle booke Stevie Wonder. Dette framgår i jubileumsboka «Jazz på trass: Kongsberg Jazzfestival gjennom 50 år», som ble utgitt forrige uke. I år mottar Kongsberg Jazzfestival en million kroner i sponsormidler fra Kongsberg Gruppen, opplyser Kongsberg Gruppen selv.

– Sponsing bidrar til å få store navn til Kongsberg Jazzfestival. Men det handler om hvilken festival man ønsker å ha i Kongsberg. Hvis man må ha så store navn hvert år, finnes det også andre selskaper i sponsormarkedet som kan bidra, mener Surlien. Han er samtidig engasjert som frivillig i Kongsberg Jazzfestival, der han leder miljøgruppa.

– Jeg vil jobbe for en best mulig miljøprofil for jazzfestivalen. Samtidig mener jeg det er viktig å kunne debattere problematiske forhold ved festivalen jeg jobber for, kommenterer Surlien.

– Tausheten hersker

I vinter skrev komponist og artist Julian Skar fra Kongsberg et innlegg på Dagsavisens debattnettsted nyemeninger.no, under tittelen «Min hjemby er lastet med missiler». Her påpeker han at Kongsberg-gruppen nå har begynt med sponsorstøtte til flere sentrale kulturinstitusjoner i Kongsberg – Jazzfestivalen, Energihuset Mølla, Glogerfestspillene, og Kongsberg musikkteater.

– Våpenindustrien har kjøpt opp kulturlivet i Kongsberg. Det er svært problematisk, mener Skar.

Etter innlegget på Nye Meninger, som skapte debatt i lokalpressen, ble Skar invitert til offentlig debatt i Kongsberg bibliotek om Kongsberg Gruppens rolle i lokalsamfunnet. Kongsberg Gruppen var invitert, men deltok ikke ved arrangementet.

– Kanskje er det riktig at Kongsberg skal ha en våpenindustri, men premissene for våpenindustrien må diskuteres, og det ubehagelige er at debatten ikke eksisterer. Jazzfestivalen vil ikke ha debatt, Kongsberg Gruppen svarer ikke på kritikk og stiller ikke til debatt, og folk flest synes det er ubehagelig å snakke om. Derfor hersker det taushet, sier Skar.

– Jazzfestivalen gikk med 1,4 millioner i overskudd i fjor. De kan klare seg uten pengene fra Kongsberg Gruppen, påpeker Skar.

– Det er ikke pengene fra våpenindustrien som har gjort at Kongsberg har hatt jazzfestival i 50 år. Det er lokal stolthet og engasjement fra frivillige funksjonærer som driver jazzfestivalen.

– For meg som kommer fra Kongsberg handler dette om lokalpatriotisme. Jeg vil heller ha en festival som kan stå rakrygget, selv om det kanskje blir mindre spektakulært.

 

Står for avtalen

«Jeg har stor forståelse for at artister og andre bruker sin posisjon og samvittighet til å stå på for sine meninger. Som Norges største jazzfestival er vi stolte av samarbeidet vi har med våre sponsorer og står fullt og helt inne for avtalene», understreker festivalsjef Kai Gustafsen i Kongsberg Jazzfestival. Festivalsjefen valgte å svare skriftlig på kritikken rundt jazzfestivalens sponsoravtaler.

«FMC Technologies og Kongsberg Gruppen er de to desidert største arbeidsplassene på Kongsberg med flere tusen ansatte hver. Disse utgjør både publikum og frivillige i festivalen. Hver for seg bidrar bedriftene til teknologiutvikling for hele landet. Slik vi ser det driver bedriftene innenfor et meget strengt regelverk».

«Avtalene med FMC Technologies og Kongsberg Gruppen gir oss mulighet til å utvikle festivalen videre til glede for publikum, musikere og byen for øvrig», skriver Gustavsen i e-post til Dagsavisen.

 

– Godt samarbeid

– Vårt samarbeid med Kongsberg Jazzfestival er et godt eksempel på hvordan kultur og næringsliv kan ha gjensidig nytte av hverandre. Stevie Wonder-konserten i fjor viser hvordan vi kan bidra økonomisk til jazzfestivalen, sier kommunikasjonsdirektør Ronny Lie i Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Gruppen består av fire teknologibedrifter: Kongsberg Maritime, Kongsberg Oil & Gas Technologies, Kongsberg Protech Systems, og Kongsberg Defence Systems. Det er Kongsberg Defence Systems som blant annet selger raketteknologi til omstridte regimer i den arabiske verden. I 2014 var kontrakten for raketteknologi til Oman med på å sette omsetningsrekord for Kongsberg Gruppen.

– Kongsberg Gruppen forholder seg til norske myndigheters regelverk for eksport av forsvarsteknologi. Vi vil ikke delta i noen politisk debatt rundt dette regelverket. En leverandør av forsvarsteknologi kan ikke ha noen egen policy på dette området. Vi selger til de kunder verden over som vi har mulighet til å inngå avtaler med, understreker kommunikasjonsdirektøren.

– Vi har vært samarbeidspartnere for det norske forsvaret i 200 år. Vi respekterer at andre har sine synspunkter på vår virksomhet, men vi er stolte av det vi holder på med, understreker Ronny Lie.

Kongsberg Gruppens sponsorstrategi retter seg hovedsakelig mot tre områder: Ungdomsaktiviteter og kulturaktiviteter i lokalmiljøene, samt «sosiale og humanitære prosjekter (inkl. miljø) lokalt og nasjonalt som har et bærekraftig formål», heter det i Kongsberg Gruppens offisielle sponsorstrategi.

– En del av Kongsberg Gruppens samfunnsoppdrag er å støtte aktiviteter i Kongsberg-regionen. Derfor ønsker vi å støtte Kongsberg Jazzfestival. Under jazzfestivalen har vi både interne arrangementer og gir rabatterte billetter til ansatte og forretningsforbindelser. Jazzfestivalen er en flott ramme for å skape dynamikk rundt våre forretningsrelasjoner.

Debatten i Kongsberg Bibliotek i mars, der Kongsberg Gruppen ikke deltok, kommenterer Lie slik:

– Kongsberg Gruppen har en tydelig stemme rundt virksomheten vår, vi deltar i mange debatter og høringer. Vi er opptatt av å ha ryddige og profesjonelle forhold rundt denne typen debatter, og rammebetingelsene i Kongsberg Bibliotek passet ikke for Kongsberg Gruppen.