Kultur

Vil hente Harry Hole hjem

Stockholm skal ikke få være location når «Harry Hole»-filmen skal lages, mener Oslos byråd. Nå overbyr de svenskene for å få Hole hjem.

Jo Nesbøs figur Harry Hole skal til kinolerretet. Håpet er at filmen vil bli til i Oslo. FOTO: MIMSY MØLLER

Oslo byr mer penger enn Stockholm for å få innspillingen av «Harry Hole»-filmen til byen. Nå mangler kun en insentiv­ordning.

– Vi matcher budet fra Stockholm og byr 1,5 millioner norske kroner, som blir 1,66 millioner svenske kroner, altså mer enn svenskene har bydd, sier kulturbyråd i Oslo kommune Hallstein Bjercke (V) til Dagsavisen.

Jo Nesbø mottok onsdag Selg Norge-prisen for å være en av Norges fremste kultureksportører, men som Aftenposten nylig skrev, har Stockholm tilbudt produsentene av filmen basert på Jo Nesbøs «Snømannen», 1,5 millioner kroner i kontanter og tjenester, som gratis kontor, for å få lagt innspillingen til den svenske hovedstaden.

LES: Delta-sjefen: Helten er Harry Hole

Insentivordning

Men nå tar kulturbyråden i Oslo grep, og legger både penger og andre tjenester på forhandlingsbordet.

– Vi har hatt dialog med produsentene et halvt års tid, men vi kaster oss rundt nå, og i forbindelse med revidert budsjett legger vi inn et bud på 1,5 millioner norske kroner, og vi vil også bistå med tilrettelegging av for eksempel overnatting og andre ting, sier Bjercke.

Til sommeren ventes regjeringens stortingsmelding om film, og trolig vil det der også stå noe om en skatterefusjonsordning, eller insentivordning, for å få flere filmer spilt inn i Norge. Det har lenge vært pekt på som et problem at filmer som naturlig kunne vært spilt inn i Norge blir flyttet til land som Island, som har en insentivordning.

I går erfarte NRK at regjeringen vil gå inn for en slik ordning i filmmeldingen, som er blitt lagt fram for partienes stortingsgrupper.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Konkurranse­dyktig

Bjercke håper at Norge får en insentivordning så fort som mulig.

– Vi er veldig spent på Thorhild Widveys filmmelding, og om det kommer en insentivordning. Får vi det på plass, og i tillegg har dette budet fra oss, så kan jeg ikke se noen grunn til at Harry Hole-filmen skal spilles inn i Stockholm. Harry Hole er Oslo-gutt. Det er vi som har Holmenkollen og Café Schrøder, sier han.

Følger etter

Onsdag ble kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) grillet av Arbeiderpartiet om Oslos filmpolitikk, som de mener har stått på stedet hvil siden salg av Oslo Kino. Men Bjercke selv parerte med lovnad om en egen filmmelding for Oslo, der han blant annet vil gå inn for hjelp til opprettelse av et lokalt filmsenter i Oslo og støtte til en arthauskino.

Arbeiderpartiets Victoria Marie Evensen, er imidlertid ikke veldig imponert.

– Byrådet følger etter Oslo Arbeiderparti. Vi foreslo en filmmelding da Byrådet solgte Oslo Kino, og vi spurte i forbindelse med behandlingen av den saken hva Oslo vil som filmby. Byråden svarte ikke, sier Evensen.

Hun forteller at Arbeiderpartiet kommer til å presentere sitt alternativ til filmpolitikk om kort tid. At Oslo-byrådet vil overby Stockholm er hun positiv til.

– Jeg tenker at det er et bidrag til at Oslo blir en synligere by, sier hun.