Kultur

Åpner for nullmoms på TV

Det var ikke småtterier kulturministeren hadde i kofferten til den årlige mediekonferansen i Bergen: Nå får mediene nullmoms og medieeierskapsloven skal oppheves.

Kulturminister Thorhild Widvey tror den nye momsbestemmelsen skal føre til at det produseres mer nyhetsstoff. FOTO: TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX

– Formålet med dette er å få mer nyheter og aktualitetsstoff ut til folk, sier kulturminister Thorhild Widvey (H) til Dagsavisen.

Sakene om henholdsvis medieeierskapsloven og nullmoms lekket ut i går. Samme kveld åpnet ministeren Nordiske Mediedager i Bergen, en stor mediekonferanse som samler de mest sentrale medielederne i Norge. Flere har klødd seg i hodet da kulturministeren i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2015 mente mediene måtte bli mindre avhengige av staten for å bli mer fri. Med massive nedbemanninger og sviktende annonsesalg har norske medier gått inn i en krisetid, og nå tror kulturministeren at nullmoms vil bidra positivt.

For nyhetsstoff

– Vi har varslet Stortinget tidligere om at vi vil gå inn for nullmoms, men det nye nå er avgrensningen: Nå går vi bredt ut og sier at det ikke skal være noen begrensning med hensyn til teknologi for hvem som kan få nullmoms. Det er teknologien som har satt premisset at det skal gjelde for tekst tidligere, men nå ser vi at det også brukes levende bilder, sier Widvey.

Det betyr i praksis at også TV-kanaler kan søke om momsfritak, hvis hovedvekten av det de produserer er nyhetsstoff, bekrefter kulturministeren.

– Tror du mange flere vil produsere nyhetsstoff nettopp av den grunn?

– Det kan være, og det er i så fall fint. Da får vi mer mediemangfold og mer nyheter, sier Widvey.

Ikke lenger bare papir

Hittil har det vært slik at det kun er papirutgivelser som ikke er underlagt moms, mens nettaviser har måttet forholde seg til en momssats på 25 prosent. Dette har hindret innovasjon, mener bransjen.

– Brukerne vil tjene på det fordi man i siste ledd vil slippe å betale en avgift for å få kjøpt journalistiske produkter, og det vil gjøre det lettere for mediehusene og redaksjonene å få finansiert journalistikken og få laget betalingsmodeller som kan fungere, sier lederen av Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, til NRK

Nå er det altså nullmoms som kulturministeren vil legge fram for ESA, som skal godkjenne forslaget dersom det er innenfor EUs konkurranseregelverk. Opprinnelig hadde Widvey tenkt til å legge fram forslag om flat moms på 8 prosent for mediene, og dette er også nedfelt i Sundvollen-plattformen.

Eierskap

Slik loven er i dag, kan ingen medieselskaper eie mer enn 33 prosent av det nasjonale avisopplaget, 33 prosent av seerandelene på TV eller lytterandelen på radio. Ingen kan heller eie mer enn 60 prosent av det totale avisopplaget i medieregionene.

Det er Medietilsynet som har forvaltet denne loven, men nå vil kulturministeren oppheve loven og la Konkurransetilsynet regulere konkurransen i norske medier. Dette vil forenkle situasjonen for mediene, mener kulturministeren.

– Konkurransetilsynet er fortsatt pålagt å fremme et mediemangfold, så dette er en endring som bidrar til mer forenkling, sier Widvey.

I dag åpner programmet under Nordiske Mediedager med en debatt mellom kulturministeren, NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen, leder i Norsk Redaktørforening Arne Jensen og konsernsjef i Schibsted, Didrik Munch.