Kultur

Ber Widvey ta ansvar

I tre år har Operaen fått ekstra bevilgninger for å takle pensjonsutgiftene. Hva skjer neste år, spør Arbeiderpartiet, som mener kulturministeren fraskriver seg ansvar.

Kulturminister Thorhild Widvey (H) har videreført den rødgrønne regjeringens nødhjelp til Operaen. Hva som skjer neste år, er uvisst. FOTO: CORNELIUS POPPE/NTB SCANPIX

– Arbeiderpartiet vil være med på å ta ansvar for den utfordrende pensjonssituasjonen Operaen har. I den anledning er vi spesielt opptatt av å involvere partene i en dialog også om særaldersgrensene, sier kulturpolitisk talskvinne Hege Liadal (Ap) til Dagsavisen.

For å berge Operaens pressede økonomi, har ledelsen i Operaen presisert at det ikke kun er enighet om ny pensjonsordning som skal til. Stortinget må også vedta en endring av operapensjonsloven som sier at dansere pensjonerer seg som 41-åringer og sangere når de blir 56.

I lørdagens Dagsavisen åpnet Høyres kulturpolitiske talsmann, Svein Harberg, for en endring av loven. Han mente Stortinget må se på dette så fort som mulig.

Men kulturminister Thorhild Widvey (H) har avstått fra å uttale seg, på grunn av de pågående forhandlingene. Nå mener Arbeiderpartiet at statsråden må komme på banen.

Les også: Vil endre lov om operapensjoner

Tre år med nødhjelp

– For kort tid siden sendte jeg spørsmål til kulturministeren om pensjonsutfordringene i Operaen, og jeg opplever at hun stikker hodet i sanden og overlater dette ene og alene til institusjonen, sier Liadal.

I 2012 innvilget den rødgrønne regjeringen et ekstra tilskudd til Operaen for å bedre likviditeten, mot at Operaen også gjennomførte innstramminger.

– De har overholdt sin del av avtalen og tatt ned omtrent 30 årsverk. Ekstratilskuddet til Operaen har vært på 25 millioner kroner i tre år. Nå er det uklart hva regjeringen vil gjøre i 2016 og årene framover, sier Liadal og legger til:

– Hvis statsråden overlater dette til Operaen alene, løper hun fra sitt ansvar som kulturminister og viser ingen interesse for å være med å løse en alvorlig situasjon.

Les også: Ber om lovendring

– Ingen kommentar

Widvey skriver i sitt svar til Liadals skriftlige spørsmål at den blåblå regjeringen har videreført tilskuddet som ble bevilget for å bedre likviditeten til Operaen og at hun vil holde Stortinget orientert videre.

Til Dagsavisen kommenterer hun i en e-post:

– Nå pågår det forhandlinger om dette mellom partene, og jeg har ikke noen kommentar.

Les også: – Utfordrende situasjon i Operaen

Ingen enighet om pensjon

Pensjonsforhandlingene i Operaen trekker ut. Foreløpig er det ingen som erklærer brudd, men det er stor avstand mellom partene.

Det har gått halvannen uke siden arbeidstakerorganisasjonene i kultursektoren la fram sitt krav om hybridpensjon overfor arbeidsgiverne, representert ved Spekter. Arbeidsgiverne ønsker innskuddspensjon, mens arbeidstakerne frykter at de vil komme dårligere ut, da innskuddspensjonen flytter risiko over på arbeidstaker.

Fortsatt er ikke partene kommet til enighet. Da Dagsavisen gikk i trykken i går, hadde ingen av partene gått inn for brudd.

Det er dermed uvisst om det blir streik eller om forhandlingene vil trekke langt ut i tid. Forrige gang det var streik i Den Norske Opera & Ballett, var i 2010, og før det i 2006.

Lønnsoppgjørene har flere ganger endt hos Riksmekleren, men i dette oppgjøret er det altså ikke lønnsnivået som har vært problematisk.

Pensjonsspørsmålet var egent­­lig del av fjorårets oppgjør, men ble utsatt til i år, da partene ble enige om å utrede spørsmålet i fellesskap fram til årets forhandlinger.