Kultur

Riksantikvaren vil ikke ha høyhus

Her vil Entra A/S rive og bygge 50 meter høyt nybygg. Nå sier Riksantikvaren nei, men Tronsmo Bokhandel venter likevel på utkastelse.

– Riksantikvarens innsigelser er uansett bare en utsettelse, fastslår daglig leder Eva Stenlund Thorsen i Tronsmo bokhandel.

I over 40 år har den tradisjonsrike bokhandelen holdt til i Tullingården, Kristian Augusts gate 19 ved Tullinløkka. Bokhandelen ble i fjor tildelt Oslo Bys kulturpris. I høst ble det statlige eiendomsselskapet Entra børsnotert. Da hadde Entra i 2012 kjøpt opp Kristian Augusts gate 19, som ledd i planene for et nytt kunnskapskvartal ved Tullinløkka. Det siste planforslaget omfatter et nytt 50 meter høyt bygg som skal huse Juridisk Fakultet ved Universitetet i Oslo. Byantikvaren har tidligere protestert mot planene. Nå har også Riksantikvaren reist innsigelse, i høringsrunden til det nye planforslaget som ble avsluttet i januar. Planlagte bygg med høyde på inntil 50 meter «er i konflikt med viktige nasjonale kulturminneinteresser knyttet til Tullinløkka som historisk byrom», skriver Riksantikvaren. Nå har Entra og Riksantikvaren gått i forhandlinger om byggeprosjektet.

– Etter at innsigelse ble reist, er Riksantikvaren nå i en dialog med forslagsstillerne for å komme fram til en skisse til prosjekt som er forenlig med kulturminneinteressene knyttet til området, kommenterer seksjonssjef Leidulf Mydland hos Riksantikvaren i e-post til Dagsavisen.

Ikke vernet

I planforslaget inngår vern av enkelte bygninger i området, men ikke Kristian Augusts gt 19, kjent som Tullingården. Entra har nylig sagt opp leiekontrakten til en av leietakerne i Kristian Augusts gate 19, med begrunnelse at Entra ønsker å starte riving av gården og begynne nybygg.

Tronsmo Bokhandel har en løpende leiekontrakt med Entra med fire måneders oppsigelse. Tidligere denne måneden var Tronsmo i møte med Entra om nye lokaler, i det Entra-eide Tøyensenteret.

– Vi ble fortalt av Entra at det går mot riving av gården vår, og ble tilbudt nye lokaler på Tøyen Torg. De er mindre enn dagens lokaler, leieprisen er dobbelt så høy, og beliggenheten på Tøyen Torg er dårlig. Vi avslo umiddelbart, sier Eva Stenlund Thorsen.

I høringsrunden til planforslaget har også styret for Tronsmo Bokhandel levert innsigelse, undertegnet blant andre styremedlem Per Petterson. Her skriver styret at riving av Tullingården «vil medføre en vesentlig risiko for at Tronsmo Bokhandel (..) må legges ned», fordi flytting «vil medføre en tredobling av husleien».

– Moralsk forpliktelse

– I møte ved Entra fikk vi beskjed om at de ikke hadde noen juridisk forpliktelse overfor Tronsmo, og at de bare kunne si opp kontrakten uten å trenge å tilby oss nye lokaler. Hvis de ikke har noen forpliktelse, er det jo ikke noe å snakke om, da får de bare si oss opp. Men vi har vært her i over 40 år, og synes at Entra har en moralsk forpliktelse, fastslår Thorsen.

– Entra er en ubehagelig utleier å forholde seg til. De prøver å presse leietakerne ut. Siden de tok over, har vedlikeholdet av gården vært elendig. De har interesse av at gården skal framstå slitt, sier Thorsen.

– Entra har et dilemma: De vil at vi skal flytte uten bråk, men å flytte til Tøyen og doble husleien er ikke noe godt tilbud. Og de vet at det blir bråk hvis de sier oss opp.

- I dialog

Entra A/S har valgt å svare skriftlig på Dagsavisens henvendelse og Tronsmo-leder Eva Stenlund Thorsens uttalelser.

– Entra har tatt initiativ til en dialog med flere av leietakerne i eksisterende bygg for å finne alternative lokaler. Dessverre har ikke dialogen med Tronsmo så langt ført frem, skriver kommunikasjonsrådgiver Ina Helen Østby.

– Entra ønsker å revitalisere Tullinkvartalet, på en måte som gir nytt liv og aktivitet til et sentralt og viktig område i hovedstaden. Vi mener vårt planforslag balanserer hensynet til gammel bebyggelse med behovet for nye bygg og en nødvendig revitalisering på en god måte. Vi har en god og konstruktiv dialog med Riksantikvaren, med målsetning om å fremme et revidert planforslag som både Riksantikvaren og Entra kan stille seg bak.

– Entra og Universitetet i Oslo bygger i Tullinkvartalet fremtidens undervisningsbygg, som skal samle juridisk fakultet i ett bygg. Vi ønsker raskest mulig å kunne realisere planene om et nytt bygg for studentene.

Mer fra Dagsavisen