Norges Bank setter opp styringsrenten fra 0,75 til 1 prosent

Norges Bank setter opp styringsrenten fra 0,75 til 1 prosent og varsler at renten skal økes videre til 1,75 prosent innen utgangen av 2022.

Av Birgitte Iversen

– Det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen synes nå å være litt over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt og om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt fram i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at renten økes gradvis fremover, heter det i en pressemelding fra Norges Bank.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av det neste halve året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Prognosene indikerer at renten heves igjen i løpet av det neste halve året, og at den deretter økes videre til 1,75 prosent innen utgangen av 2022, varsler Norges Bank.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sterkere vekst enn antatt

Ifølge sentralbanken ser oppgangen i norsk økonomi ut til å være sterkere enn tidligere antatt. På den annen side er det utsikter til svakere vekst og lavere renter ute, påpeker banken.

Prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere renteoppgang i år og en noe lavere rente lenger fram enn anslått i forrige rapport. Med en slik utvikling i renten anslås inflasjonen å være nær målet i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav. Skulle de økonomiske utsiktene endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres, heter det i pressemeldingen.

Justert rentebane

Sentralbanken la fram en ny pengepolitisk rapport torsdag med en justert rentebane, som sier noe om hvordan Norges Bank forventer at styringsrenten vil utvikle seg i årene framover.

Sterkere innenlandsk etterspørsel og svakere krone har bidratt til oppjustering av rentebanen i starten av prognoseperioden, mens utsikter til lavere vekst hos handelspartnere har bidratt til nedjustering av rentebanen lenger fram, heter det i rapporten.