SV-leder Audun Lysbakken er bekymret for tilstanden ved privatiserte sykehjem. FOTO: ARNE OVE BERGO

– De eldre blir taperne

PRIVATISERING: SV og Ap mener kutt i lønn og pensjon er en konsekvens av privatisering av eldreomsorgen. Det går ut over kvaliteten og de pleietrengende, mener de.

Dagsavisen kunne i går fortelle hvordan det private helse og omsorgsforetaket Aleris har kuttet i kvelds- og natt-tilleggene til de ansatte ved Uranienborghjemmet.

Enkelte har fått kutt som vil utgjør 60.000 kroner mindre i året.

Må lovfestes

SV-leder Audun Lysbakken mener dette er et eksempel på hva privatisering av helse- og omsorgstjenestene vil føre til.

– Dette vil gå utover rekrutteringen til sektoren, som vil gå ut over kvaliteten og da er det de eldre som blir sittende igjen som tapere, sier Lysbakken.

Han mener det bør gjøres flere grep for å sikre at de ansatte og beboerne ikke sitter igjen med svarteper nå sykehjem privatiseres.

– En burde lovfeste retten til å beholde pensjonsrettigheter, også når bedriften konkurranseutsettes. En burde i tillegg stoppe muligheten til å ta ut profitt når en driver sykehjem som Uranienborghjemmet, sier Lysbakken, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Rekruttering

Medlem i samme komité Tove Karoline Knutsen (Ap) mener det som skjer ved Uranienborghjemmet, er en naturlig følge av privatisering og kommersialisering i en arbeidskraftkrevende sektor som eldreomsorgen.

– Skal du gjøre butikk på dette, så er det et sted en kan kutte og det er lønn og pensjon. Det viser også erfaringer fra andre land og forskning fra blant annet forskningsstiftelsen Nova, sier Knutsen.

Men hun vil understreke at det ikke er slik at offentlig eldreomsorg er perfekt.

– Det er masse å hente på kvalitet og bemanning mange steder, sier hun.

Aleris-direktør Geir Lægreid vil poengtere at tariffavtalen som gjelder på Uranienborghjemmet er et resultat av forhandlinger mellom NHO og Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Fagforbundet. Tillegget på 40 prosent gjelder kun dem som jobber kveld og natt, og er unikt for Oslo.

– Kuttene utgjør dermed fra kroner 0 og oppover, sier Lægreid.

Han mener det er viktig å få understrekt at alle har beholdt fastlønnen sin, og at Aleris «vil se på» kompenserende tiltak for dem som ble rammet i de lokale lønnsforhandlingene.

sofie.prestegard@dagsavisen.no