Danske foreldre får mest i trygd

Danske barn får opptil 933 kroner mer utbetalt i måneden enn norske barn.

En lavere barnetrygd i Danmark ville ført til flere fattige barn, mener Lars Andersen, direktør for den danske tenketanken Arbejderbevægelsens erhvervsråd.

Tall fra de nordiske landene som Dagsavisen har hentet fra Nordisk sosialforsikringsportal, viser at danskene gir mest til nybakte foreldre.

Finland og Island betaler også foreldrene mer enn Norge når de får sitt første barn. Bare svenskene har en like «dårlig» barnetrygd som nordmenn.

Forsker: – Barnetrygden bør dobles

På stedet hvil

Som Dagsavisen skrev 11. juli foreslår forskerne Axel West Pedersen og Tone Fløtten at barnetrygden bør økes for å få bukt med barnefattigdommen. Tall som ble lagt fram i april viser at det er over 100 000 fattige barn i Norge.

– Barnetrygden har stått på stedet hvil i mer enn 20 år. Dersom barnetrygden hadde vært regulert i takt med lønnsveksten, ville barnefattigdom vært betydelig redusert, uttalte West Pedersen til Dagsavisen.

I Danmark får foreldre med barn i alderen null til to år 1.903 kroner utbetalt i barnetrygd i måneden, omregnet i norske kroner ut ifra valutakursen i midten av juli. I Norge er barnetrygden på 970 kroner i måneden.

Les også: Frp vil endre barnetrygden – møtes med skepsis av Høyre

Slik varierer trygda

Dagsavisens utregninger viser at Island nå gir 1.401 norske kroner i barnetrygd per måned for det første barnet. For hvert barn utover dette er barnetrygden 1.669 kroner.

I Finland har de også en ordning med økende barnetrygd jo flere barn du får, inntil 1.646 kroner per måned. I Danmark er barnetrygdens størrelse avhengig av barnets alder. De eldste barna får en barnetrygd på 1.186 kroner.

I Norge er barnetrygden den samme uavhengig av alder.

– Betyr flere fattige barn

Direktør Lars Andersen i Arbejderbevægelsens erhvervsråd tror en endring i den danske barnetrygden til norsk nivå ville gitt tydelige utslag for danske barn:

– Da ville det bli flere fattige barn. Men det er viktig å legge til at den danske barnetrygden ikke er spesifikt rettet mot å redusere antallet fattige barn, siden det er en generell barnetrygd, uavhengig av foreldres inntekt.

– I Norge bodde 101.000 barn i en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå. Hva tenker du om det?

– Umiddelbart synes jeg antallet fattige barn lyder høyt.

Kutter i velferden

I Danmark beregnes fattigdom på en annen måte enn i Norge og Andersen vil derfor ikke gå inn på en sammenligning av antallet fattige familier i Norge og Danmark. Han henviser isteden til den overordnede utviklingen og at utviklingen innen barnefattigdom ikke er bedre hos danskene.

– Barnefattigdom er også et stigende problem i Danmark.

Analyser Arbejderbevægelsens erhvervsråd har gjort viser at antall barn som lever i familier som tjener mindre enn den danske fattigdomsgrensen i ett år, har økt kraftig siden 2014.

– Da den sittende regjeringen tiltrådte ble det innført et tak på hvor mye man kan motta i velferdsytelser. Dette ble gjort for å øke gevinsten ved å komme i arbeid, men det er barna som blir hardest rammet, sier Andersen.

– Vi forventer at antallet fattige barn vil stige ytterligere når vi får data fra 2017.

Tror mer på andre tiltak

– Norske forskere mener at man må heve barnetrygden for å komme barnefattigdommen til livs. Tror du dette vil virke?

– For min del virker det som et for generelt instrument, fordi barnetrygden gis til alle barn. Jeg ville nok foretrekke en modell som er mer målrettet mot fattige barn. Det trenger ikke være penger, det kan også for eksempel være gratis fritidsaktiviteter.