Portrett

En stemme av stål

En farlig fiende. Ildfulle arier. Sorg og begravelser. Ny posisjon med makt. Randi Stenes liv i 2020 er rene Wagner-operaen.