Helg

Raymond i stormen

Det står i stillingsbeskrivelsen til Oslos byrådsleder, Raymond Johansen, at det kan blåse opp til storm i kastene. Det har han kjent på denne høsten.