Trygdeskandalen: 1.000 personer har kontaktet Nav

Så langt har mer enn 1.000 personer som kan være berørt av trygdeskandalen, kontaktet Nav.

I Navs lokaler på Økern i Oslo jobbes det nå fra tidlig om morgenen til sent på kvelden for å rydde opp i trygdeskandalen. Nav har oppfordret alle som kan være berørt om å ta kontakt.

– Det er mange som tar kontakt, og det er bra. Så langt har mer enn 1.000 personer kontaktet Nav, opplyser Magne Fladby, som leder innsatsteamet som skal rydde opp i Nav-skandalen.

Navs kontaktsenter tar imot alle henvendelser fra personer som kan være berørt. Informasjonen sendes videre til et innsatsteam som går gjennom sakene fortløpende.

Magne Fladby, seksjonssjef i Nav.
Foto: Mina Ræge

Magne Fladby, seksjonssjef i Nav. Foto: Mina Ræge

– Denne rutinen ble iverksatt samme dag som saken ble kjent gjennom pressekonferansen. Oppgaven er høyt prioritert ved vårt kontaktsenter. Alle saker vi er kjent med der noen har vært domfelt eller anmeldt, har nå fått stoppet sin innkreving. I tillegg er det mange som kontakter oss og ønsker en avklaring på hvordan de skal forholde seg til et utenlandsopphold frem i tid, sier Fladby.

– Hva slags oppfølging får de som tar kontakt?

– Det blir først gjort en vurdering av om henvendelsen gjelder den feiltolkningen vi har gjort. Hvis saken er aktuell, sendes den over til en saksbehandler som begynner å behandle den. Alle som er berørt av feiltolkningen eller som har henvendt seg til vårt kontaktsenter, vil bli kontaktet. 

Les også: Nav-skandalen: Mener Trygderetten har sluppet for billig unna

– Stor og krevende jobb

Ifølge Navs egne anslag er det rundt 2.400 personer som har fått urettmessige tilbakebetalingskrav som følge av Navs feiltolkning av EØS-reglene.  

– Det vi konkret gjør nå, er å lage kjennetegn som vi deretter søker på i våre datasystemer. Det er mulig å søke på personer som har fått avslag eller som har hatt stans i ytelser på grunn av utenlandsopphold. Vi søker bredt og deretter avgrenser vi ved å vaske listene mot andre kjennetegn. Dette er en stor og krevende jobb, men vi er mange som nå jobber dedikert med å finne sakene, sier Fladby og legger til:

– Parallelt med dette har vi nå begynt å se på den enkelte sak. Vi må inn i hver enkelt sak for å vurdere om saken er behandlet feil eller ikke. Saker som er feil behandlet på grunn av feil lovforståelse vil bli rettet opp og den enkelte vil bli kontaktet.

– Så sent som 29. oktober skrev direktoratet til departementet at det vil være «vanskelig», om ikke «umulig» å gjenfinne alle sakene. Hva sier dere nå?

– Jeg vil ikke kommentere det som ble skrevet. Min oppgave er å rydde opp og finne alle sakene, sier Fladby.  

Les også: Norge blir aldri det samme

Stoppet 150 saker

Han gjør det klart at det er for tidlig å si hvor lang tid oppryddingsarbeidet vil ta.

– Vi har stoppet innkreving i 150 saker og sendt 113 saker til behandling. Til nå har vi ringt 32 av personene som er blitt domfelt og vi skal ha snakket med samtlige før helga.

Innsatslederen sier de informerer de berørte om at de kan søke erstatning og at de også gir veiledning i hvordan man skriver en erstatningssøknad. 

Nav har foreløpig bare fått beskjed om å se på saker som går tilbake til 2012, da EØS-forordningen trådte i kraft.

Ifølge regjeringen skal granskningsutvalget, som ble oppnevnt i dag, vurdere om Navs praksis før 2012 også må gjennomgås. Dette utvalget skal ledes av Finn Arnesen, professor i europarett ved Universitetet i Oslo.