Drammen

Massiv utbygging gjør det vanskeligere å leie p-plass

Den siste tiden har det blitt vanskeligere å leie p-plass ved Grønland. Parkeringsselskapene merker allerede etterspørselen, og flere om beinet skal det bli.

– Vi vil påvirke antall parkeringsplasser i forbindelse med utbyggingen av jernbanen i Drammen sentrum, sier Eirik Korsnes, som er prosjektleder i Bane NOR.

Ifølge Korsnes vil flere parkeringsplasser for langtidsparkering bli midlertidig utilgjengelige mens jernbanen er under utbygging, mens noen vil bli borte permanent. På Grønland og i Kreftings gate er det allerede vanskeligere å leie parkeringsplass.

– På Grønland vil vi påvirke parkeringssituasjonen en god del fremover, men dette er midlertidig. Grønland 29-35 er nå utilgjengelig for parkering, og rundt en fjerdedel av arealet nærmest jernbanen ved Grønland 21 vil også bli utilgjengelig i juni når vi går i gang der, sier Korsnes.

Parkeringsplassen på Grønland 21 har i utgangspunktet 110 plasser, og ifølge Korsnes vil Bane NOR fra våren 2021 trenge enda mer plass ved Grønland 21.

Les også: Advokat spår stor nedbemanningsbølge (+)

Vil kunne leie ut mellom slagene

Korsnes forklarer at når det gjelder Kreftings gate, trenger Bane NOR noe areal over lang tid, mens andre vil de være inn og ut på. Parkeringsplassene langs jernbanen i Kreftings gate vil derfor bli midlertidig frigitt når Bane NOR ikke lenger har behov for å benytte plassen i forbindelse med utbyggingen.

– Vi prøver å få leid ut parkeringsarealer når vi ikke har behov for dem, og når det kommer en ny arbeidsperiode vil de bli utilgjengelige igjen.

Parkeringsplassene ved Grønland 21, Grønland 29-35 og langs Kreftings gate ligger nær jernbanen, og mulighetene for parkering her vil bli begrenset i forbindelse med jernbaneutbyggingen.

Parkeringsplassene ved Grønland 21, Grønland 29-35 og langs Kreftings gate ligger nær jernbanen, og mulighetene for parkering her vil bli begrenset i forbindelse med jernbaneutbyggingen. Foto: Skjermdump fra Google maps

Utilgjengelighet langs Kreftings gate

Ifølge Korsnes er arbeidet ved Kreftings gate 33, eller Konnerudgata 2, nå i gang med å bygge midlertidig føringsveier, og store deler av parkeringsplassen langs jernbanen er utilgjengelig. Langs jernbanen vil det også være behov for permanente arealer til den nye jernbanen. Ved Kreftings Gate 37, som har 169 parkeringsplasser, er det gjennomført en del arbeider allerede. Denne plassen har åpnet opp igjen for parkering, men fra våren 2021 vil den igjen måtte stenge deler av arealene.

– I tillegg er Børsmakergata omregulert i forbindelse med prosjektet og vil derfor miste to parkeringsplasser, sier Korsnes og tilføyer:

– Vi prøver å gjøre ting så smidig som vi klarer, men samtidig er det umulig å gjøre slike prosjekter uten å benytte arealer.

Les også: Stenger E134 mellom Mjøndalen og Hokksund

Konnerudgata 2 vil opphøre

Parkeringsselskapet Aimo Park har plassene på Grønland 21, Kreftings gate 37 og Konnerudgata 2, og administrerende direktør John Lien bekrefter at det i løpet av kort tid vil være en del plasser som er avsperret i seks uker på Grønland 21.

Ifølge Lien og Aimo Parks driftsansvarlige for Drammen har de blitt varslet av Bane NOR Eiendom om at de 200 parkeringsplassene som ligger vis a vis Kreftings gate 33-37, «Konnerudgata 2» eller Drammen godsterminal, vil opphøre.

– Her har vi ikke fått noen sluttdato, og heller ikke noen eksakt startdato, så vi avventer nærmere beskjed fra oppdragsgiver, opplyser driftsansvarlig gjennom Lien.

Les også: Stavås Skistad mistet morfaren

Tilpasser seg fortløpende

Når det gjelder parkeringen ved Statens hus, er Aimo Park varslet om midlertidig reduksjon i kapasiteten på stedet.

– I all hovedsak dreier det som om noen besøksplasser i forbindelse med masseutskiftninger. Heller her har vi ikke eksakt dato, så vi tilpasser oss fortløpende.

Eirik Korsnes opplyser at jernbaneutbyggingen vil påvirke parkeringssituasjonen ved Grønland 32 og 32B, altså ved Statens hus, først i 2022.

Les også: – Her minner lærerne deg hele tiden på hva du er god til

Høy etterspørsel og lite kapasitet

Aimo Park drifter altså flere av de rammede parkeringsplassene, og parkeringsselskapet melder om høy etterspørsel etter parkering i området den siste tiden.

– Vi forventer også videre høy etterspørsel fremover.

Aimo Park leier nå i hovedsak ikke ut ledige parkering på de nevnte plassene – heller ikke dersom en eksisterende kunde skulle si opp plassen sin. Når det gjelder nåværende leietakere, vil selskapet varsle om at parkeringsplassene deres vil bli utilgjengelige.

– De fleste av våre leiekunder har én måneds oppsigelsestid, og vi vil varsle leietakere så snart vi mener at det er fornuftig i forhold til når parkeringen opphører. Samtidig vil vi også vurdere om det er mulig å flytte på leietakere til andre steder hvor vi leier ut parkeringsplasser.

Driftsansvarlig for Aimo Park i Drammen presiserer videre at selskapet ikke vil spekulere i om reduksjonen i kapasitet vil kunne kompenseres med parkering andre steder.

Mer fra Dagsavisen