Drammen

Ingen jubel for skoleuniform

DRAMMEN: Arbeiderpartiet vil gjerne se Drammens grunnskoleelever i skoleuniform, men på skolene er det liten entusiasme for forslaget.

Drammenspolitiker, doktorgradsstipendiat og lektor Tony Burner (Ap) mener bruk av skoleuniform motvirker mobbing, demper motepress og utjevner sosiale skiller. I helgen valgte Drammen Arbeiderparti å si seg enige med ham. Bystyregruppa vil snakke med skolene og foreldreutvalgene før de kommer med noen endelig innstilling, men det er uansett tydelig at man innad i partiet har stor tro på skoleuniformer.

Les også: - Alle skal bli hørt

En ringerunde til rektorene ved alle grunnskolene i Drammen viser dog at de færreste innen skolesystemet er særlig entusiastiske til forslaget. Mange av de spurte uttrykker forståelse for begrunnelsen for uniformsinnspillet, men har liten tro på at det vil la seg gjennomføre i praksis. Blant annet vil norsk klima gjøre det nødvendig med en hel uniformsgarderobe. Men hvorvidt dette er noe folk er villige til å betale for, så lenge skolene fortsatt mangler mye annet materiell, er flere av dem skeptiske til. Mange av rektorene synes uansett det er for tidlig å uttale seg om dette spørsmålet, og vil heller avvente eventuelle politiske vedtak.

Likevel finnes det enkelte som har gjort seg noen tanker angående hva som er best: Skoleuniform eller ikke?

Rektor Lillian Fanuelsen, Åssiden skole;

- Her sier vi et unisont nei. Skoleuniformer kommer ikke på tale.

Rektor Torunn Wister, Danvik skole:

- Jeg opplever ikke at det er noe særlig motepress på barneskolen, og tror for så vidt at barn og unge uansett vil skape forskjeller seg imellom ved bruk av smykker, mobiler, klokker, skjerf og lignende. Jeg har sett på det engelske systemet, der bruken av skoleuniformer er veldig innarbeidet, men vet ikke helt hva jeg synes om det. Likevel mener jeg, basert på egne erfaringer, at vi ikke har noe sterkt behov for skoleuniformer her på Danvik skole.

Virksomhetssleder Hanne-Kristin Aarthun, Skoger skole:

- Her på skolen går det mest i praktiske klær, som det er mulig å leke i, så noe stort motepress har jeg ikke inntrykk av at det er. Det gjelder nok i hovedsak litt eldre barn. Dermed tenker jeg heller ikke at dette med skoleuniformer er aktuelt her hos oss.

Rektor Eva Lie, Vestbygda skole:

- Jeg ser ikke for meg at dette er noe som kan innføres i Drammen kommune alene uten at det skjer over hele landet. Jeg tror uansett ikke at innføring av skoleuniformer skal kunne gjøre skolen mobbefri. Det er vel fortsatt en god del mobbing i engelsk skole også? Jeg har større tro på bevisst jobbing med elevenes holdninger, og er ikke for bruk av skoleuniform.

Rektor Åse Kalfoss, Marienlyst skole:

- Jeg tror foreldrene kommer til å si nei. De orker ikke kampen hjemme med barna sine. Barn og unge i dag synes det er så viktig å uttrykke seg via klærne de går med, at mange foreldre nok ser det som nærmest umulig at barna vil underkaste seg et regime med skoleuniformer. Vår konklusjon er at Marienlyst skole er positive til initiativet, fordi begrunnelsen for forslaget er god, men gjennomføringen vil bli så problematisk for foreldrene at vi ser det som en umulighet.

Rektor Arnstein Larsen, Fjell skole:

- Rent generelt tiltaler tanken om skoleuniformer meg. Her på Fjell, som ved de fleste andre skoler, skaper klær skiller mellom forskjellige elevgrupper. Jeg kjenner selv folk som har veldig positive erfaringer med skoleuniformer, etter at barna deres har gått på utenlandske skoler. Jeg er nok litt tvilende til om uniformer kan ha den helt store betydningen i barneskolen, men på den annen side tror jeg det kan bidra til å skape en egen skolekultur, identitet og samhold. Dessuten ville det medføre at alle kommer ordentlig og ryddig kledd til skolen, uavhengig av familiebakgrunn og økonomi. Uansett så er det vel en grunn til at man i så mange andre land velger å opprettholde dette systemet. I utgangspunktet er jeg ikke negativ til noe jeg, heller ikke skoleuniformer, før det er utprøvd.

Dette er saken:

Foran helgens årsmøte i Drammen Arbeiderparti sendte Tony Burner (bildet) inn forslag om å vurdere innføring av skoleuniformer i grunnskolene i Drammen. Han mener dette kan dempe motepresset blant elevene og utjevne sosiale forskjeller.

Under årsmøtet bestemte Drammen Ap seg for å gå videre med forslaget. Bystyregruppa skal nå snakke med skolene og FAU om eventuelle fordeler og ulemper vedrørende bruk av skoleuniform.

I ettertid har også Britt Homstvedt (Frp) og Terje Vegard Kopperud (H), som begge sitter i bystyrekomiteen for oppvekst og utdanning, gitt sin tilslutning til forslaget.