Nyheter

Vedtok trangt budsjett for Drammen - med noen overraskelser

Noen av partiene i opposisjon fikk gjennomslag under budsjettbehandlinga i Drammen onsdag.

Møtet startet med at alle partienes gruppeledere fikk legge fram sine prioriteringer og budsjettfroslag. Men, som Høyres Kristin Surlien sa i sitt innlegg, var det ventet at posisjonens forslag ville gå gjennom - siden de har flertall.

Det kom likevel noen endringer - blant annet stemte flertallet for Høyres forslag om å reservere noen kommunale parkeringsplasser til bildeling, og for Frps forslag om at setninga om at gamle Ebbestad skole i Svelvik kan vurderes solgt skal tas ut av budsjettet. Høyre fikk også gjennom at man skal forskuttere 10 millioner av tippemidlene til idrettslagene.

Ulike prioriteringer

Og til tross for at en del var gitt på forhånd, ga debatten likevel opposisjonspartiene en mulighet til å vise fram sine prioriteringer.

Høyre trakk fram Ung11 og læringsplasser, blant annet - og tok også æren for at posisjonen hadde sett seg nødt til å ta fritidskort og Ung11 inn i sitt budsjett. Frp var spesielt opptatt av salg av Drammen eiendomsutvikling og en rekke kommunale eiendommer, samt kutt i diverse gebyrer og avgifter.

Rødt var opptatt av blant annet å ta barnetrygd ut av sosialhjelpsgrunnlaget samt innføring av eiendomsskatt, Nei til bomring var opptatt av styrking av psykisk helsehjelp og PP-tjenesten - med blant annet kutt i satsinga på knutepunktene. KrF trakk fram fritidskort og sosialboligene i Korsveien.

– Vi er veldig stolte for at vi har fått gjennomslag for dette, og at Drammen får tilbud om fritidskortet. Vi skal være en pilot og vise Norge hva vi kan få ut av dette. Vi mener vi bør legge alle krefter på bordet for å følge opp, sa KrFs Trond Johansen.

LES OGSÅ: Reagerer sterkt på skole-kutt: – Du kan ikke kutte ut en klasse fordi du får én elev mindre

Det ble litt temperatur hos både opposisjonen og posisjonen grunnet et forslag i Frps alternative budsjett, der de vil nedjustere sosialhjelpsatsene med fem prosent. 

– Dette forslaget gir meg vondt i hjerterota. I dag mottar en enslig minstemottaker rundt 6250 kroner. Frp vil kutte 300 av dette. Jeg er en av dem som vet hvordan det er å ha dårlig råd. Da kan 300 bety forskjellen på om du har råd til mat eller ikke, sa Aps Gard Hofsvang.

Frps Ulf Erik Knudsen mente derimot at de andre partiene unnvek teamet.

– Vi har 660 langtidsmottakere av sosialhjelp i kommunen vår. Det må vi ta på alvor, sa han.

Debatt om eiendomsskatt

Selv om posisjonen har levert et samlet forslag var det også tydelig i budsjettdebatten at de langt fra var enige om alt. SVs gruppeleder Rune Kjeldsen valgte å bruke sin budsjettale blant annet på å sitere et forslag fra en annen kommune, nemlig Modum. Der har SV og MDG brutt samarbeidet med Ap og gått sammen om at de ønsker eiendomsskatt.

– Eiendomsskatten er bra og sosial. Vi har spilt inn det samme i Drammen, uten å vinne gehør så langt, sier Kjeldsen. Han hisset på seg Frp:

– Hvem rammer du med eiendomsskatt? Ungdom med høy gjeld, folk med dyre boliger og lav inntekt. Det svir med eiendomsskatt. De som leier ut vil da mer leie for å dekke skatten. Man snakker om barnefattigdom, her vil man ramme barnefamilier. Det kan gjøre at folk ikke har råd til ferien sin, sa partiets Knut Gjerde.

LES OGSÅ: Posisjonens budsjettforslag: Kutter fem millioner i omstridt senter

Også Rødts representant Jørgen Wilhelmsen snakket varmt om eiendomsskatt på møtet, og han svarte Gjerde kontant:

– Konsekvent tar ikke Gjerde innover seg hva vi foreslår. Jeg vet ikke hva Haanings hus er verdt, det får han svare for selv. Men målet er å innrette skatten så den rammer de 25 prosent DYRESTE eiendommene. Så eksemplene holder ikke vann, sa han.

SV markerte også uenighet med resten av posisjonen når det gjelder å ta barnetrygden ut av beregningen for sosialhjelp, noe både Rødt og KrF nevnte i debatten.

En annen gjenganger var debatten om Åskollen skole, der Frp med Lavrans Kierulf i spissen anklaget både posisjonen og Høyre for å ikke prioritere dette høyt nok i sine budsjetter. Men han fikk ikke med seg flertallet - som gikk inn for posisjonens forslag, det vil si å forskyve noe penger fra senere i prosjektet så de kan begynne byggingen i 2023.

LES OGSÅ: Full strid rundt støtte til Portåsen: museet mener de får kutt – politikerne at de får mer

Trangt budsjett

Resultatet blir altså et trangt budsjett for Drammen, med kutt innenfor nesten alle områder. Penger må sluses over i helse og omsorg, som har stort behov.

Det kuttes også i budsjettene for skole og barnehage, og dette vil eskalere i årene som kommer. Som Dagsavisen Fremtiden skrev om i november er barnehagene og rusomsorgen blant områdene som blør mest. Posisjonen har i sitt forslag redusert kuttet til skole og barnehage noe - der rådmannen ville kutte 15 millioner til barnehage blir posisjonens kutt 11 millioner. 

– Det er trist å se at kommunens kutt for det meste rammer grupper som ikke kan stå opp for seg selv, var barnehagelærer Coventrys kommentar til budsjettforslaget fra rådmannen da det kom.

Nyeste fra Dagsavisen.no: