Nyheter

Nesten 30 nye smittede i løpet av helga - en stor andel på sykehjem

Siden lørdag er det registrert 29 nye smittede i Drammen. Ett sykehjem er spesielt hardt rammet.

Det er totalt registrert 29 tilfeller av korona gjennom helgen i Drammen. Mandag morgen er det meldt ti nye tilfeller - så er det registrert åtte søndag og elleve fredag.

Smitte på sykehjem

Til tross for færre tilfeller er det en alvorlig situasjon i Drammen - ettersom spesielt ett sykehjem er hardt rammet. På Fjell har åtte beboere og to ansatte fått påvist korona.

– Et utbrudd som omfatter mange beboere på et sykehjem er bekymringsfullt. Vi vet at det generelt er en gruppe som kan oppleve alvorlig forløp og i verste fall død. Men jeg ønsker ikke si noe spesifikt om symptomene til de rammede beboerne, sier smittevernoverlege Einar Sagberg mandag morgen.

Mandag er det også påvist smitte hos en ansatt ved Fredholt sykehjem. Dette smittetilfellet fører til at fem beboere settes i karantene, og det innføres et regelmessig testregime av både beboere og ansatte ved institusjonen. Det betyr at alle ansatte og beboere skal testes, uavhengig av symptomer. Lørdag ble det også påvist smitte hos en ansatt ved Saniteten.

Forbi toppen?

17. november registrerte Drammen kommune det høyeste tallet for antall smittede i løpet av de 14 siste dagene. Da var tallet på 660. Siden da har tallet sunket jevnt og trutt, og det er nå nede på 188 smittetilfeller i løpet av de siste 14 dagene.

– 188 smittetilfeller de siste 14 dagene viser at vi fortsatt har en høy smittespredning i samfunnet vårt. Derfor er det fortsatt en stor jobb som ligger foran oss for å redusere smittetallet ytterligere, sier Sagberg.

I løpet av helga ble også 24 elever og fem lærere satt i karantene ved Killingrud ungdomsskole, etter smittesporing som ble igangsatt fredag.

På legevakten er det påvist smitte hos ansatt, ingen pasienter er definert som nærkontakt, men fem ansatte er satt i karantene.

Siden begynnelsen av mars har 1814 personer fått påvist koronasmitte i Drammen kommune.