Nyheter

Forsiktig jubel over fritidskort i Drammen

Fra og med august får alle ungdommer i Drammen penger til å dekke en fritidsaktivitet. Men langt fra alle er sikre på at det monner.

Onsdag kom nyheten om at Drammen får 15 millioner kroner via den nasjonale ordningen med fritidskort. Det er et av hjertebarna til sittende regjering, og handler om at alle barn skal få et fritidskort med en fast sum som kan brukes på en organisert fritidsaktivitet.

Kortet er universelt og gjelder alle barn mellom 6 og 18 år. Pengene kan ikke tas ut og brukes på noe annet, men er forbeholdt faste avgifter til en fritidsaktivitet - som medlemskontingent og treningsavgift.

Prosjektet ble satt i gang som et prøveprosjekt i 2019, og gjaldt bare noen kommuner. I år er noen flere kommuner blitt med - og til neste år skal det utvides ytterligere. Blant annet til Drammen, fra 1. august.

Minst 1000 kroner

15 millioner kroner tilsvarer 1000 kroner per barn under 18 år i Drammen. Det vil si at hvert barn i Drammen kan få 1000 kroner til dette i halvåret - og hvis kommunen spytter inn litt, kan beløpet øke. Maxsummen kan være 2000 per barn i halvåret - om kommunen matcher statens sum. Men uansett er det usikkert om det holder for noen barn.

Det er nemlig store forskjeller i treningsavgift, alt fra rundt en tusenlapp i året til over 5000 kroner. Og dette gjelder kun idrettslag - kortet kan brukes også på andre organiserte fritidstilbud, som speideren eller korps.

LES OGSÅ: En av fire familier må droppe aktiviteter på grunn av høy pris

Kadir Keklik er leder for fotballklubben Fjell Sportsklubb. Summen barna vil få holder til å dekke kontingenten hos dem, men det er ikke det eneste som står i veien for mange, ifølge ham:

– Om de ungdommene som trenger det mest skal inkluderes, innebærer det mer enn å få dekket aktivitetskontingent og medlemskontingent. Det trengs utstyr, sier han.

Keklik er likevel positiv til tiltaket, ettersom klubbene er avhengig av kontingent for å overlege. Og han tror noen flere vil bli med når de får dekket kontingenten. Men han etterlyser mer målrettede tiltak, nå er det stor forskjell på hva en klubb får hjelp med ut fra størrelse, ifølge ham.

Kan søke fritak

For idrettslag i Drammen kan søke til blant annet idrettsrådet, som har noen ordninger. Men de dekker gjerne ting som treningsleie, altså støtte til leie av idrettshaller eller lignende, eller penger til idrettskontakt og til anlegg for å nevne noe.

– Vi har ordninger som klubbene kan søke om å få penger fra, for å få utstyr og sånt. Vi har ingen ordning som direkte finansierer fotballstøvler til ungdommer, men vi har mye penger vi bruker i løpet av år, sier rådets leder Geir Skinnes.

###

Geir Skinnes i Drammen idrettsråd. Foto: arkiv

Ski- og ballklubben Skiold er en annen av Drammens idrettsforeninger som har mange medlemmer som bor i familier med vedvarende lavinntekt. Klubbens daglige leder Morten Backe er spent på hvordan ordninga med fritidskort vil bli.

– Vi trenger sårt penger for å dekke kontingenter. Kortet dekker kontingent i ett idrettslag, mange er med på flere aktiviteter. Der ikke sikkert de velger å bruke det på vår klubb. Men kortet er et positivt tiltak, og det er bra at Drammen kom med. Vi håper det blir bra, sier han.

– Vil heller slutte enn å søke fritak

Backe sier at de hvert år opplever at mange ikke har råd til å betale kontingent og treningsturstyr.

– Vi har ikke nekta noen å være med fordi de ikke kan betale. Vi ettergir omtrent 180.000 kroner for utstyr og sånn i året. Det har vi gjort i flere år, sier han.

For mange sitter det langt inne å søke om å slippe å betale kontingenten.

– Det er barrierer man skal bryte for å søke fritak, som det må gjøres hos oss. Det er mange som sier de heller vil slutte enn å søke. Så det vil nok kunne lette en byrde av skuldrene til mange foreldre, sier han om fritidskortet.

Selv om summen ikke holder til alt som trengs, mener Backe det er positivt om foreldre kun trenger å spørre om hjelp til bare utstyr eller bare turer, at de slipper å tenke på kontingenten.

Ja, utstyr er dyrt. Men vi har ordninger hvor du kan få hjelp til utstyr. Men det er en barriere… har man andre alternativer, som fritidskort, er det en lettelse. Så kan man «bare» spørre om hjelp til utstyr eller turer.

– Det aller beste ville vært om de fikk dekka utstyr og lignende også, sier han.

INTEGRERING GJENNOM IDRETT: Janne Hafskjold, integreringsrådgiver i Drammen Idrettsråd, og Morten Backe, daglig leder i Skiold. FOTO: SILJE S. SKIPHAMN

Morten Backe (t. h.) i Skiold håper kortet kan bety litt mer penger i kassa for klubben, som har en stor andel medlemmer som får fritak fra å betale kontingent. Foto: Arkiv

Vil ikke øke kontingenten

Gruppeleder Ingunn Å. Sevlejordet i Åssiden KFUM/KFUK-speiderne håper kortet kan gjøre at flere velger speideren.

– Det kan nok gjøre at vi kan få en del flere medlemmer. Det er en del som ikke vet at de kan få dekket kontingent i dag om de søker. Og bare har tenkt at de ikke har råd. Så hvis de har lyst til å være med, og nå får muligheten på grunn av dette, så er det bra, sier hun.

Sevlejordet syns tiltaket er veldig godt, og bekrefter at summen som skisseres opp er nok til å dekke deres avgift.

Før ordninga kom på plass fryktet en del at idrettslagene ville øke kontingenten siden alle da kan få den dekket. Samtidig har enkelte i fritidsmiljøet vært redde for at kommunene skal kutte tilsvarende i sine rammetilskudd til idrett og fritidsaktiviteter. Sevlejordet frykter ingen av dellene.

– Jeg er ikke redd for at man skal kutte noe mer på grunn av dette. Og det er ikke slik at vi nå vil øke kontingentsummen fordi alle vil ha råd. Det er ikke noe tema, sier hun.

Nyeste fra Dagsavisen.no: