Nyheter

Max uflaks? Brannsikring av turnloftet straks klar - men nå kan idretten stenges ned igjen

Turnloftet i Mjøndalen kunne stå klart i løpet av et par uker – men nå kan korona sørge for at turnerne likevel ikke får tatt det i bruk.

– Jeg satt lenge etter møtet og var så lei meg. Det er barna vi ønsker minst å såre. Dette er så viktig for barna. Det er en trist og lei sak.

Slik oppsummeres Høyres Tor Tveter orienteringa om turnloftet som ble gitt i Hovedutvalg for tekniske tjenesters møte tirsdag denne uka. I den kom det nemlig fram at turnloftet i oktober igjen fikk nei til å bruke lokalene midlertidig, fram til de siste brannsikringstiltakene er ferdige, noe politikere fra hele spekteret reagerte på.

Samtidig ble det klart at brannvesenet etter befaring hadde kategorisert turnloftet som tiltaksklasse 3 - noe som ville bety at brannsikringstiltakene de alt var i gang med ikke ville vært nok om de skulle bruke det nå. Skulle de fått det godkjent i denne klassen ville det blitt dyrt.

Som en følge av dette har turnforeninga gitt opp å få bruke lokalet fram til sikringstiltakene er ferdige. Det kan skje alt i løpet av et par uker.

Korona-stenging

Dessverre er det ikke sikkert det betyr at de vil få tatt i bruk turnloftet uansett. For torsdag varslet statsminister Erna Solberg (H) nye og strengere koronatiltak.

Regjeringas tiltak går i seg selv ikke utover turnforeninga - men i tillegg til de nasjonale tiltakene anbefaler de at kommuner med høyt smittetrykk skal vurdere å stenge ned idrettshaller, stanse breddeidretten for voksne og vurdere breddeidretten for barn.

– Vi hadde håpet vi kom inn i i loftet igjen i slutten av november. Blir det nedstenging av barneidretten i bare et par uker skader det oss ikke så veldig, men blir det nedstenging lenge så går det utover oss igjen, sier Lill-Hege Leireng, som er leder for MIF Turn.

Egentlig et lagerlokale

Dagsavisen Fremtiden skrev i august om om at Mjøndalen IFs turnforening mistet lokalet de har brukt i 15 år. Lokalet er nemlig regulert som lagerlokale, og manglet blant annet nødvendige branntiltak.

Etter at det ble klart i sommer at lokalet var ulovlig begynte gårdeier Knut Borgersen og MIF å utbedre lokalene, slik at brannsikringa skulle bedres. Det var allerede noen tiltak på plass, som branntrapper, men mer måtte opp - blant annet brannvarslingsanlegg. De søkte også om en midlertidig bruksendring fra lager til treningslokale for to år, noe de fikk innvilget i august.

Samtidig søkte de om å fortsette å få bruke lokalene mens arbeidene pågår - de hadde tross alt trent der i 15 år. Altså en midlertidig dispensasjon fra brannkravene. De fikk avslag, blant annet fordi det manglet mye informasjon i søknaden. De søkte derfor på nytt i begynnelsen av oktober. 14. oktober kom vedtaket - et nytt nei. Til tross for at arbeidene nesten er ferdigstilt.

Dyr runde

Siden de ikke er ferdige, mente brannvesenet dessuten etter befaring at hallen måtte inn i såkalt tiltaksklasse 3. Det betyr blant annet at det må utføres en egen brannprosjektering for hele anlegget.

– Hadde vi visst at vi ville havne i klasse 3 hadde vi ikke søkt om dispensasjon. Det har kostet oss nesten 200.000 allerede, og nå får vi et krav på 100.000 oppå der igjen, sier daglig leder Svein Erik Gevelt i MIF.

Når de dropper dispensasjonssøknad og heller venter til tiltakene er ferdige, vil de gå tilbake til tiltaksklasse 2 - og slipper denne ekstrakostnaden. Dyrt har det likevel blitt.

Som Dagsavisen Fremtiden skrev om i august har alle tiltakene og søknadene blitt en kostbar affære for MIF. Men de har fått hjelp, blant annet av Yrkesskolen, gjennom spons fra leverandører og annet, slik at ting er blitt litt billigere. Likevel er det snakk om en betydelig kostnad - i en hall som uansett ikke er permanent.

– Vi håper at vi i løpet av noen år kan klare å bygge en basishall for turn, i nærheten av Mjøndalshallen. Det er noe turnerne virkelig fortjener. De lever under litt kummerlige forhold. Det er mange mangler ved dagens anlegg, men det er det vi har, sier Gevelt.

Triste og frustrerte

Leireng i MIF Turn forteller at utøverne er triste og frutsterte over å ikke få trent.

– Folk syns det er kjipt. Mange er fortvilet. Det blir noen steg tilbake, de trenger utvikling og driver med konkurranseturn. Og så mister vi kanskje folk til andre idretter. Men inntrykket er at de fleste er lojale. Håper jeg, sier hun.

Turnforeninga har et lekeparti for barn mellom 2-4 år, og konkurransepartier fra sju år og oppover. Og turn er ikke noe som kan trenes hvor som helst:

– Vår idrett krever både takhøyde og plass. Vi kan ikke turne hvor som helst. Vi må ha plass. Vi har prøvd å finne andre alternativer, men det er ikke lett, sier Leireng.

I høst, da det ble åpnet for trening igjen, trente de på loftet mandag - så ble de kastet ut igjen torsdag, etter nytt vedtak fra kommunen.

– Det føltes trist og dramatisk for utøverne. Det beklager vi veldig, sier MIF-Gevelt.

Framtid i det blå

De siste månedene har både vært krevende og lærerike for Leireng og foreninga. De har vært i flere møter med kommuner for å prøve å finne en løsning. Hun opplever at kommunen vil at de skal få trent, men syns samtidig de har vært for firkantede. Og hun reagerer på at dette med ny tiltaksklasse for brann kom helt ut av det blå nå i oktober, det hadde ikke vært nevnt på forhånd.

– Jeg syns de kunne vært litt smidigere. Jeg skjønner at sikkerheten må i høysetet, men jeg syns dette er litt leit.

I september fikk de formelt brukstillatelse for å trene i hallen. Men den varer bare for to år. Når den tar slutt må de ut. Og de vet ikke hva som skjer da.

– Vi sitter bare og venter, og er i en midlertidig situasjon. Når våre to år har gått ut må vi søke på nytt, og det vet jeg ikke om huseier er så innstilt på. Denne runden har gitt avsmak, og den har kostet mye, blant annet i gebyrer. Da sitter vi i saksa igjen om to år, uten lokale og treningsmuligheter. Det er bekymringsverdig. Men jeg håper kommunen får til noe, sier Leireng.

De håper på ny hall - men når den står klar, vet ingen.

Mer fra Dagsavisen