Nyheter

Bekymret for fryktkultur i kommunen: – Ansatte sier at hvis de skal møte oss må det være hemmelig

Venstre-politiker Anders Wengen ber rådmannen svare for hvorfor ansatte ikke får velge fritt om de vil møte politikere. Han er bekymret for mistenksomhetskultur.

Fredag var stortingsrepresentant Solveig Schytz (V) i Drammen, og i den forbindelse ønsket kommunestyrerepresentant Anders Wengen (V) at hun skulle få møte ansatte i diverse enheter i kommunen. Det viste seg å bli vanskelig, sier han.

– Erfaringa var at veldig mange sa de måtte ha avklaring fra direktøren i kommunen før de kunne si ja. Noen sa de hadde fått beskjed om hva de kunne si og ikke. Og jeg opplever hele tiden at folk sier at hvis de skal møte oss politikere må det være hemmelig, sier Wengen til Dagsavisen Fremtiden.

På bakgrunn av denne erfaringen, og frustrasjon som har bygget seg opp over tid, valgte han forrige uke å sende et spørsmål til rådmannen der han ba om en begrunnelse for praksisen.

«Det vi opplever nå gjør at det gir grunn til å være bekymret for en fremvekst av en slags mistenksomhetskultur i organisasjonen. Hva er bakgrunnen for denne manglende tilliten til at ansatte i Drammen kommune selv kan vurdere hvem og hva de kan snakke om?»

– Udemokratisk

Rådmannens svar er at alle besøk fra politikere må avklares med ordføreren. «Ordfører vil i hvert enkelt tilfelle vurdere om hun kan/skal/ønsker/ å delta eller hvem som skal representere kommunen politisk,» skriver rådmannen. Hun skriver også at det er rutinene fra gamle Drammen som er lagt til grunn, men at dette ikke er kommunisert så tydelig ut i organisasjonen.

Wengen reagerer kraftig på svaret.

– Dette er et svar som illustrerer godt at man ikke har tillit til at de ansatte er i stand til å ta slike avgjørelser selv, sier han.

LES OGSÅ: Vil fjerne fire direktørstillinger – alle kvinnene omdisponeres

Han sa på forhånd til Dagsavisen Fremtiden at han håpet rådmannen vil si at en slik praksis er en misforståelse. I stedet bekreftet hun at det er praksis at kommunens ledelse alltid skal involveres. Det mener Wengen er udemokratisk.

– Det er superproblematisk. Vi kan ikke bare snakke med kommunalsjefer om vi skal få et inntrykk av hvordan ting foregår i kommunen. Vi må snakke med de ansatte, sier han.

Han er opptatt av de ansatte selv må få velge om de vil møte politikere, og hva de vil si til dem. Wengen har også tidligere reagert på det han mener er manglende åpenhet i kommunen.

For rigid

Wengen mener Drammen er mer rigid enn andre kommuner - og han mener også det har blitt verre i den nye kommunen.

– Jeg har aldri opplevd før at det er vanskelig bare å få møtt noen, og at folk har fått beskjed om hva de kan si og ikke, sier han. Han reagerer spesielt på dette fordi flertallspartiene fastslo i sin plattform at de ønsker en tillitsreform i kommunen der ansatte skal føle seg trygge på at de kan si det de mener.

SVs gruppeleder Rune Kjeldsen omtaler punktet om tillitsreform som et av de viktigste i plattformen. Men han er ikke entydig enig med Wengen i hans kritikk.

– Jeg er ikke enig i at det har blitt verre nå. Noen av feltene har vært vanskelig lenge. Pleie og omsorg og barnehage er tradisjonelt sektorene der det er vanskeligst.

SVs Rune Kjeldsen vil ha slutt på kommunens kjøp av eksterne kommunikasjonstjenester.

SVs Rune Kjeldsen. Foto: Silje Sjursen Skiphamn

Kjeldsen mener det er naturlig at politikerbesøk må avklares med sjefer, at man ikke bare kan møte opp. Men han mener ikke det skal løftes helt opp til politisk ledelse.

– Min mening er at det bør være de som leder institusjonen som bestemmer det. Jeg tror ikke hverken kommunaldirektører eller rådmann skal belemres med det.

Ikke fått varsler

Hovedverneombud John Ole Olsen i kommunen sier han ikke har inntrykk av at ansatte føler de ikke kan uttrykke seg fritt eller har problemer med å få møtt en politiker.

– Jeg har ikke fått inn noen klager eller varsler om at noen har opplevd at de ikke kan si det de mener i kommunen, sier han.

Høyres gruppeleder Kristin Surlien sitter ikke i posisjonen som står bak plattformen. Men hun kjenner seg delvis igjen i bildet Wengen tegner opp. Det er også ganske lite åpenhet mellom administrasjon og politikerne, er inntrykket.

– Vi som lokalpolitikere føler at vi er litt langt unna, og det er omstendelig å få svar fra kommuneledelsen. Og hvis ansatte også føler at de har et forbud mot å kontakte politikerne, skjønner jeg at det blir frustrasjon der også, sier hun.

– Vi må se på om systemene våre fungerer. Jeg tror kanskje ikke de gjør det. Det er nok strengere nå enn jeg er vant til, fra Svelvik. De fleste sier de har opplevd det mer åpent tidligere, sier hun.

Men hun er uenig i at det vokser fram en mistenksomhetskultur i Drammen.

– At en og annen kommer med noe jeg kan oppfatte som mistillit, betyr ikke at det er noen mistenksomhetskultur, sier hun.

Kristin Surlien tror heller Høyres nei til BBP2 kan føre til fortgang i byggingen av ny Svelvikvei.

Kristin Surlien er ikke enig i at det er noen mistenksomhetskultur i kommunen. Foto: Privat

Vil ha mer åpen kommune

Alle de tre politikerne er enige om at de ønsker en mest mulig åpen kommune.

For eksempel vil de gjerne at fagfolk - som politiet, eller kommunens helseavdeling - eller for den saks skyld den nye byantikvaren - skal få komme med sine faglige synspunkter offentlig. Uavhengig av hva rådmannen anbefaler eller hva politikerne mener.

– Det har vært veldig lite rom i Drammen tidligere for at fagpersonene kan komme med sitt syn. Jeg syns bare det er sunt at folk får se at det er ulike meninger og diskusjoner internt. En sånn type åpenhet tror jeg også gjør at den enkelte ansatte syns det er lettere å uttale seg, sier Kjeldsen.

Må ha noe kontroll

Rådmannen har søndag formiddag besvart Dagsavisen Fremtidens spørsmål om saken. Hun starter med å understreke at kommunens ambisjon om økt åpenhet og høy takhøyde står fast, at det er viktig at kommunalt ansatte er en del av det offentlige ordskiftet, og at de tør å ta opp kritikkverdige forhold.

«Samtidig må vi ha rutiner for å sikre at partier og folkevalgte behandles likt fra administrasjonen, at det er tydelig hvem som uttaler seg på kommunens vegne, og at ordføreren kjenner til det før kommunen får besøk av statsråder eller stortingsrepresentanter.»

Om kommunikasjonen internt skriver hun:

«Takhøyden må gjelde internt i kommuneadministrasjonen, men den må også gjelde i forholdet mellom politikerne og administrasjonen. Hva er lojalt?  Dette er viktige tema i etableringen av den nye kommunen, og i samtalen mellom folkevalgte og administrasjonen. Vi skal ha seminarer om samspillet i hovedutvalgene i oktober/november.»

Hun mener at manglende åpenhet kan være et generelt problem i alle kommuner:

«Fra undersøkelse Fafo gjorde i kommunesektoren vet vi at en av fire ansatte svarer at de risikerer å bli møtt med uvilje fra leder dersom de kommer med kritiske synspunkter om forhold på jobben. Jeg har ikke grunnlag for å vite om de ansatte i Drammen avviker fra dette. Temaet er uansett viktig i alle kommuner, og vi kan aldri si at vi er i mål.»

Mer fra Dagsavisen