Nyheter

Ikke med på kutt som går utover tilbudet til barn og unge

Ståle Sørensen (MDG) mener det er lite å spare på å legge ned tilbud som UNG11, der unge kan ta et ekstra skoleår før videregående. Da vil han heller øke p-avgiftene.

– Generelt vil vi ikke gå inn for usosiale kutt som rammer barn, unge og kultur, fastslår MDG-leder Ståle Sørensen.

I forbindelse med 1. tertial sendte han inn skriftlig spørsmål til rådmannens kontor, blant annet om mulig nedleggelse av Drammen kommunes tilbud om et 11. skoleår - for elever som ikke føler seg klare for å starte på videregående skole rett etter ungdomsskolen. Siden dette ikke er noe kommunen er pålagt å tilby, står også UNG11 oppført på rådmannens liste over mulige kutt, og Sørensen ville vite om det finnes noe godt alternativ for disse ungdommene. Det gjør det egentlig ikke, men hvis kommunen skal ha noe økonomisk handlerom i det hele tatt framover, er politikerne nødt til å gjøre store kostnadskutt i økonomiplannen for 2021 - 2024.

Les også: (+) Varsler kutt i helse og omsorg

Øker heller p-avgiftene

- Det er naturligvis mye vi kan spare inn på, så det blir en avveining dette her. Uansett ser vi jo at det er lite å vinne på å kutte tiltak som for eksempel leie av øvingsrom for unge og UNG11. Da får vi heller ta to kroner mer i parkeringsgebyr og gå ned på investeringene. Problemet med det sistnevnte er at det er mye midler som allerede er bundet opp. Kunne vi for eksempel ha droppet ny Bybru ville det hele vært løst, men det kan vi altså ikke.

Med hensyn til rådmannens 15 hovedpunkter for mulige innsparinger mener MDG-politikeren det hele kompliseres av at de fleste partiene sier nei til kommunale inntekter i form av bompenger og eiendomsskatt. Han forventer likevel å kunne få gjennom en liten økning av parkeringsavgiftene.

Les også: Ung 11: – Her minner lærerne deg hele tiden på hva du er god til

Les også: Rektor tror politikerne vil beholde tilbudet om et 11. skoleår i Drammen

Flere muligheter

Sørensen fester ingen lit til Fredrik Haanings (H) utsagn under mandagens formannskapsmøte, om at staten mer eller mindre vil fullkompensere tapene i forbindelse med koronapandemien.

- Men om vi - mot alle odds - hadde fått dekket alle ekstrautgifter som skyldes koronautbruddet, vil vi uansett trenge så mye mer. Drammen har altfor høye driftsutgifter og langsiktige utgifter. Det er et kjempebroblem, påpeker Sørensen.

Han mener dog det finnes flere innsparingsmuligheter som rådmannen foreløpig ikke har gått  inn på.

- Det vil bli muligheter for kutt i forbindelse med kommunesammenslåingen. Enkelte har lovet at alle kommuneansatte skal få beholde jobbene sine, men det tror jeg rett og slett ikke lar seg gjøre. Noe av årsaken til sammenslåing er jo nettopp innsparingsmulighetene ved samdrift, men da kan vi ikke beholde tre fulltallige kommuneadministrasjoner. Det tror jeg alle egentlig forstår, sier Ståle Sørensen.

Les også: – Ung11 gjorde meg mye tryggere

Mer fra Dagsavisen