Nyheter

Rektor tror politikerne vil beholde tilbudet om et 11. skoleår i Drammen

Tilbudet om et 11. skoleår i Drammen kommune står i fare for å bli kuttet for å spare penger. Foreløpig tar rektor Monica Søhus det hele med knusende ro.

– Politikerne må jo prioritere, og siden dette er et såkalt forsterkningstiltak til skolen - og ikke noe kommunen er pålagt å holde på med - så skjønner jeg at vi står på lista over mulige innsparinger. Likevel får jeg meg ikke til å tro at de velger å kutte vekk et tiltak som kan vise til utelukkende gode resultater, sier rektor Monica Søhus til Dagsavisen Fremtiden.

Drammen kommune står foran store økonomiske utfordringer, grunnet både etableringen av ny storkommune, underliggende ubalanse i driftsøkonomien og usikkerhet knyttet til langtidsvirkningene av koronapandemien.

Mandag behandlet formannskapet rådmannens forslag til økonomiske innsparinger inn mot økonomiplanen 2021 - 2024, summert i 15 hovedpunkter. I alle hovedutvalgene har opposisjonen allerede fått gjennom at rådmannen skal gå videre med 10 av punktene, deriblant "Konkrete tiltak på programnivå". Under denne overskriften skjuler det seg en lang liste over mulige innsparinger ved alle kommunens tjensesteområder. Innen skolesektoren er UNG11 et av tiltakene som foreslås avviklet fra og med skoleåret 2021/2022. Det vil spare kommunen for 3,9 millioner i året.

Les også: (+) Åpner to store veiprosjekter på samme dag

Velger videre utdanning

I tråd med Utdanningsdirektoratets veileder for mer grunnskoleopplæring til ungdom startet Drammen kommune i 2017 tilbudet UNG11; et frivillig 11. skoleår. De har kapasitet til å ta imot 25 ungdommer årlig - og inneværende år valgte 19 unge drammensere å benytte seg av tilbudet før de bestemmer seg for hva de vil gjøre videre.

Det er en rekke forskjellige årsaker til at ungdommene velger å gå et år ekstra i grunnskolen, men fellesnevneren er at de ikke føler seg klare til å starte rett på videregående skole. Sannsynligvis ville flere av disse vært i faresonen for å droppe ut av skolen, om de ikke hadde fått litt mer betenkningstid.

Så langt har praktisk talt alle deltakerne ved UNG11 fortsatt sin utdanning etter endt 11. skoleår. Tiltaket har også vakt stor nasjonal interesse. Både TV2 og daværende NHO-direktør Kristin Skogen Lund har besøkt gjengen, som holder til I krysset Dronninggata og Hauges gate.

Les også: Drammen først i landet med pionérprosjekt for 16-åringer

Bare gode resultater

Søhus er i hvert fall ikke i tvil om lønnsomheten ved prosjektet.

– Dette er ikke et dyrt tiltak, ikke i forhold til de store summene kommunen - og i sin tur Viken fyllkeskommune - sparer på sikt, ved at flere fullfører videregående opplæring og kommer ut i jobb. Men i kommuneøkonomien ser man ofte ikke lenger enn fra tertial til tertial, og her og nå må det spares. Jeg ser jo det. Nå har jo vi hele tiden vært usikre på om tilbudet vil bestå, så dette er ikke en ny situasjon sånn sett. Det ble startet som et toårig prosjekt, og så videreført av det nye kommunestyret, forklarer rektoren.

Hun velger uansett å være optimistisk.

– Kanskje er det naivt av meg, men jeg har troen på at vi består. Vi når jo målene våre - og følgeforskningen, som utføres av Møreforskning, har bekreftet at våre antakelser stemmer. Vi får bare positive tilbakemeldinger. Jeg opplever at politikerne er opptatt av å skåne de mest sårbare gruppene, så jeg velger å tro at vi kommer gjennom dette, konstaterer Monica Søhus.

Les også: Her minner lærerne deg hele tiden på hva du er god til

---

Rådmannens 15 forslag til kutt:

 • Ostehøvelprinsippet - dvs. flate kutt ved alle kommunens virksomheter
 • Konkrete tiltak ved alle kommunens tjenesteområder (det er utarbeidet liste over mulige kutt - inkludert UNG11)
 • Færre og større skoler
 • Færre og større barnehager
 • Omstilling av heldøgns omsorg
 • Omorganisering av kjøkkendriften
 • Reduksjon i kjøpte tjenester
 • Kutt i moderasjonsordninger og gratisplasser
 • Organisatoriske grep - færre knutepunkt
 • Organisatoriske grep - reduksjon av lønnskostnader
 • Eiendomsskatt
 • Salg av aktiva - utbytte og eieruttak
 • Salg av eiendommer til pensjonskassen
 • Utsette investeringer
 • Økte gebyrer og betalingssatser
 • Posisjonen har i alle hovedutvalg fått gjennom å ikke gå inn for flate kutt, eiendomsskatt, færre og større barnehager og skoler, samt kutt i moderasjonsordninger.

---

Mer fra Dagsavisen