Nyheter

Glad politikerne redder øvingstilbudet for voksne

Thorbjørn Ottersen er blant dem som har jobbet dag og natt siden han fikk vite om rådmannens planer om å skyve ut de semiprofesjonelle bandene til fordel for målgruppen 3-19 år på kulturhuset G60. Nå har han fått med seg politikerne på å redde tilbudet til voksne band.

På grunn av ulike priser og ulikt tilbud i de tre gamle kommunene som slo seg sammen til Drammen ved nyttår, har administrasjonen fått i oppdrag å se på harmoniseringstiltak som gjør prisene på ulike tiltak like over hele kommunen. Samtidig letes det også etter steder å spare inn penger, siden Drammen kommune må kutte ned 250 millioner kroner de neste fire årene.

Under forrige hovedutvalgsmøte for kultur, idrett og frivillighet ble mange av disse harmoniseringstiltakene for kultursektoren behandlet, deriblant for tilbudene på G60. Ett av tiltakene rådmannen foreslo der, var å sette opp leieprisen fra 1700 kroner per måned til 4000 kroner per måned for voksne band som øver flere ganger i måneden.

Et forslag som ifølge Vaffelføzz-sjef Thorbjørn Ottersen fra Drammen jazzforum ville utradert hele rockemiljøet i kommunen.

– Ingen av oss hadde betalt 4000 kroner i måneden, for da nærmer du deg nesten at vi kunne gått sammen for å kjøpe og lydisolere vår egen øvingsleilighet. Da hadde det ikke lenger vært et lavterskeltilbud, og 10-15 band ville mistet øvingsfasiliteter. Det ville i praksis ødelagt hele kommunens rockemiljø, forteller Ottersen til Dagsavisen Fremtiden.

Les også: Vil redde teateret og Union scene – koste hva det koste vil (+)

– Virker som de har glemt den opprinnelige avtalen

Det var mens han jobbet for å få gjenåpnet tilgangen til øvingslokalene som ble stengt av smittevernshensyn, at han tilfeldigvis kom over at rådmannen «på sikt ønsker å avvikle tilbudet om utleie av øverom til de voksne over 20 år», som det står i saksdokumentene til rådmannens forslag til harmoniseringstiltak.

– Da vi fikk vite om rådmannens forslag om å øke leieprisene med et mål om å omdisponere øvingsrommene fra oss voksne til de yngre, ble vi veldig redde for at vi skulle miste de rommene. Det siste halvannet året har vi jobbet med å finne private lokaler som vi kan bruke som øvingsrom, i tilfelle noe slikt skulle skje, men det ville trolig endt med at vi måtte flytte tilbake til gutterommene og at de aller fleste ville ha sluttet, forteller han.

Derfor tok han, sammen med noen venner fra musikkmiljøet, saken i egne hender. Siden har de vært i konstant dialog med andre voksne brukere av G60s øvingslokaler, kommunen og politikere.

– Øvingslokalene ble etablert tilbake i 2008, siden det også den gang var et skrikende behov for øvingslokaler for semiprofesjonelle band. Hele intensjonen den gang var at vi skulle få fem rom for de voksne, mens de som da er i aldersgruppen 9-20 år skulle få seks rom til disposisjon. Etter hvert ble den avtalen overført til Union Scene, og lagt inn under G60, uten at noen av kontraktene ble endret på, sier Ottersen og fortsetter:

– Mye av grunnen til at G60 skulle organisere betalingen, er for at det vi betaler inn er med på å finansiere mange av tilbudene G60 har i sitt ungdomsarbeid. Hvis vi alle hadde forlatt G60, hadde ikke de hatt penger til annet enn lønn, så hvis vi forsvinner mister også G60 det meste av finansieringen for sitt ungdomsarbeid. Det føler jeg har gått litt i glemmeboken her fra administrasjonens side, forteller Ottersen.

Les også: Bruker historisk mye penger til å justere budsjettet: – Ikke sett på maken (+)

Ønsker et tettere samarbeid med G60 og ungdommen

Han ønsker å presisere at de ikke ønsker å fremstå som gamlisene som vil frata ungdommen øvingslokaler, men vil tvert imot samarbeide bedre både med G60 og med ungdommene som ønsker å satse på musikk.

– Vi er ikke ute etter å stjele noe fra ungdommen, men har engasjert oss i denne saken for å ta vare på et fremtidig rytmisk miljø. Vi synes det er strålende med en ungdomsklubb i nærheten, slik at vi kan invitere til klubbkvelder, workshops, arrangere trommekurs og spille sammen med de ungdommene som ønsker å lære av oss. Det er mye vi kan få til innenfor rimelighetens grenser, og det potensialet har en ikke engang forsøkt å få ut til nå, forteller Ottersen som forteller at de stiller med åpne armer for å gi noe tilbake for det som er en kjempegod ordning for dem.

Med tanke på saken om hvor lang tid det tok for å få gjennåpnet øvingslokalene, og nå med at rådmannen ønsker å avvikle tilbudet, sier Ottersen at de også ønsker å opprette et slags husråd som kan bidra til en mer kontinuerlig dialog. Både opp mot G60 og kommunen, men også mellom de ulike leietakerne seg imellom.

– Heldigvis fikk vi vite om dette i god tid, slik at vi har hatt mulighet til å snakke med politikere, kommunen og andre leietakere her. Vi er ikke samlet i noen form for styre, så det har vært en nesten døgnkontinuerlig jobb å komme i kontakt med alle, så det er åpenbart at det å etablere et slags romstyre som kan holde en mer kontinuerlig dialog trengs, forteller Ottersen.

Les også: Alle gode ting ser ut til å være tre for Rajas krisepakker (+)

– Vår intensjon var ikke å skvise ut noen

Avdelingsleder for Ung Kultur i Drammen, Wenche Andreassen Moe, sier at deres intensjon ikke var å skvise ut noen, men at de fulgte oppdraget de fikk fra politikerne.

– Vi har fått et oppdrag om å komme med harmoniseringsforslag som politikerne så skal ta stilling til. Som et ledd i det oppdraget skulle vi gå gjennom alle prisene vi har, og presentere hvilke avtaler som ligger der i dag. G60 er ungdommens kulturhus, og vi ønsker i denne saken å få politikerne til å ta stilling til om de ønsker å drifte et øvingshotell for voksne eller satse mer på tilbudet til barn og unge, forteller Andreassen Moe til Dagsavisen Fremtiden.

Avdelingslederen sier det er opp til politikerne å ta den avgjørelsen, og at det selvsagt vil følge det opp hvis politikerne ønsker at tilbudet til de voksne, semi-profesjonelle bandene skal forbli slik de er i dag.

– Nesten halvparten av de tilgjengelige rommene blir i dag brukt av de voksne, som har musikk som sin hobby. G60 er kommunens ungdomshus, men her har man leid ut disse lokalene til voksne og hatt inntjening på det. Som avdelingsleder er det viktig for meg å finne ut om politikerne ønsker å drifte ungdomshuset for målgruppen, eller om de fortsatt ønsker å ha en inntjening ved å leie det ut til voksne. Vi ønsker ikke å skvise ut noen her, men ønsker bare retningslinjer for hvordan vi skal jobbe videre, forteller Andreassen Moe.

Les også: Mads Hansen, influenserne og kamelene

Sikrer videre tilgang på øvingslokaler for voksne

De retningslinjene er nå utvalgsleder i hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet, Mads Hilden, klar for å gi.

– Hele intensjonen med det øvingslokalet er jo nettopp den dynamikken mellom de voksne og ungdommen. Både for at det kan være et lærrerikt sted der de voksne kan gi tilbakemeldinger til de unge, men også fordi det kan skape et miljø der de kan samarbeide og lære av hverandre. Dette var blant forslagene som lå inne som et sparetiltak fra rådmannen, men vi vet hvor viktig dette tiltaket er, så her kommer vi til å gå mot rådmannens innstilling, sier Hilden.

Han sier at posisjonen har snakket sammen, og at de som bruker tilbudet ikke trenger å bekymre seg.

– Dette vil bli tatt opp i forbindelse med budsjettbehandlingen, og i posisjonen er vi alle enige om å sikre den videre tilgangen for voksne band. Her er det også et inntektsbortfall å tenke på, som igjen vil gå ut over de andre tilbudene til ungdom på G60. Det kan komme justeringer i prisen fra dagens nivå, men det kommer ingen stor prisøkning som vil prise ut de som bruker tilbudet i dag, forteller han.

Les også: Ser på idretten som en samfunnsbygger: – Rørende å se lokalsamfunnet gi tilbake (+)

Vil reversere prisøkning for å leie Undergrunnen i Svelvik

Nestleder i hovedutvalget, MDGs Herman Ekle Lund, sier at han også har fått en del bekymringsmeldinger fra voksne som benytter seg av tilbudet i dag.

– Målet med den foreslåtte prisøkningen er at de voksne ikke lenger skal være der. Det er målet med forslaget, men hele intensjonen bak tilbudet var nettopp at det skulle være et samspill mellom de erfarne og dyktige og de som er helt ferske. Ingen av oss er enige i det harmoniseringstiltaket, så det er godt å få stoppet det, sier Ekle Lund.

Det er ikke det eneste harmoniseringstiltaket MDG-politikeren har fått bekymrede tilbakemeldinger om. I samme harmoniseringsforslag ønsker også rådmannen å øke prisene for leie av junior- og ungdomsklubben Undergrunnen i Svelvik, som ofte blir brukt til å arrangere bursdager og som lag og foreninger samles for å ha møter.

Her foreslår rådmannen å sette opp prisen for privat leie av Undergrunnen til bursdager og lignende fra 212 kroner i timen, til 1000 kroner timen. Videre ønsker man også at lag og foreninger, som til nå har leid stedet gratis, skal betale 500 kroner i timen. Begge deler ønsker Ekle Lund å gjøre om på.

– De aller fleste harmoniseringsforslagene innenfor Ung Kultur synes jeg er greie, men både med tanke på øvingslokaler på G60 og leie av lokalene på Undergrunnen i Svelvik har administrasjonen gått for langt. Tilbudet i Svelvik har vært for de aller fattigste, som ellers ikke har råd til å leie et sted eller som ikke har mulighet til å feire bursdager eller andre ting hjemme hos seg selv, så det å sette opp prisen for den gruppen der blir litt som å hive ungene ut med badevannet for å spare et mindre beløp, forteller Ekle Lund.

Les også: Blir dette Norges mest sentrale andelslandbruk?

Mer fra Dagsavisen