Nyheter

Vil redde teateret og Union scene – koste hva det koste vil

Uten ekstrabevilgning fra kommunen, går Drammen scener mot mulig konkurs. Nå får de støtte fra rådmannen, men er fremdeles avhengige av at politikerne er enige i å åpne pengepungen.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

«På vegne av styret i Drammen Scener ser jeg meg tvunget til å varsle Drammen Kommune, som selskapets eier, om den dramatiske situasjonen som tårner seg opp rundt Drammen Scener, som følge av koronaviruset.»

Slik starter brevet som Ingar Pettersen, styreleder i Drammen scener, sendte til kommunen i midten av mai. Drammen scener inkluderer både Drammens teater og Union scene.

I brevet gjør han rede for hvordan kulturinstitusjonen i nær fremtid ville stå overfor eksistensielle problemstillinger.

– Dette trenger umiddelbar oppmerksomhet, fortsetter styrelederen.

Under rådmannens gjennomgang av regnskapet for første halvdel av 2020, ble det klart at det er nødvendig med store kutt på flere av kommunens tjenesteområder. Men rådmannen var likevel klokkeklar på at driften av Drammen scener skulle bevares – koste hva det koste ville.

– Vi er veldig glade for at rådmannen er innstilt på å dekke ekstrakostnadene våre, slik vi kan opprettholde aktiviteten og få folk tilbake til arbeid. Jeg håper politikerne er av samme oppfatning. Etter alt vi som samfunn har vært gjennom knyttet til korona, tror jeg det blir viktig med et positivt samlingspunkt som kulturopplevelser tilfører, sier leder i Drammen scener, Knut Harald Pleym.

Les også: Blodrøde tall til tross – politikerne vil skjerme skole og helse (+)

Går mot konkurs

Uten at kommunen garanterer for ekstra økonomiske tilskudd, vil Drammen scener, ifølge styreleder, gå tom for penger i løpet av høsten. Kulturinstitusjonen er derfor avhengig av at kommunen garanterer for ekstra økonomiske tilskudd

Pålegget fra myndighetene med stengning til 15. juni medførte at alle arrangementer hos Drammen Scener fram til sommerferien ble enten utsatt eller avlyst.

Fredag lanserte kulturminister Abid Raja den nyeste av rekken i krisepakker rettet inn mot kultursektoren. Der ga han blant annet 650 millioner nye kroner til kompensasjonsordningen for kultur, som også blir foreslått forlenget til 31. august. I forrige uke sa Pleym til Dagsavisen Fremtiden at selv om de er fornøyde med at ordningen utvides, så har de fremdeles et stort bortfall av inntekter de ikke får kompensasjon for.

Les også: Foreslår å utsette oppstarten av Drammensgården (+)

For store tap med få i salen

Til nå har nemlig kompensasjonsordningen vært avgrenset til avlyste eller flyttede arrangementer. Det finnes ingen kompensasjonsordning for konserter som gjennomføres med tap, som følge av pålegg om begrenset publikumstall.

«For arrangementer som finansieres av billettinntektene vil det ikke være grunnlag for å åpne med begrenset publikumstall, med mindre det kommer en kompensasjonsordning som gjør dette økonomisk forsvarlig,» skriver styreleder Pettersen.

Følger politikerne rådmannens innstilling om å dekke opp for det økonomiske tapet ved å holde arrangementer med lavere billettinntekter, kan Drammens teater og Union scene åpne fra midten av august.

Noen arrangementer vil likevel falle bort eller bli endret, der 1-metersregelen er vanskelig å holde.

Dette gjelder spesielt ståkonserter på Union scene, forteller Pleym.

– Nå jobber vi med å se hvordan vi kan legge til rette for arrangementer til høsten og håper på gode nasjonale kompensasjonsordninger. I tillegg til at vår eier Drammen Kommune kan gi oss en garanti for å dekke de ekstra utgiftene vi ikke får dekket på grunn av de restriksjonene koronaviruset gir oss, sier han.

Mer fra: Nyheter