Nyheter

Foreslår å utsette oppstarten av Drammensgården

Først vurderte kommunen å selge gården, så skulle rusomsorgstilbudet starte allerede i høst, nå ønsker rådmannen å utsette prosjektet.

Under rådmannens presentasjon av sitt forslag til budsjett, foreslår altså Elisabeth Enger å utsette oppstarten av Drammensgården. I stedet for å starte opp denne høsten, som opprinnelig var planen, ønsker rådmannen å se videre på finansieringen i forbindelse med høstens budsjett for 2021.

– Drammensgården er kjøpt, så i år vil vi bruke penger på å finansiere kjøpet. Ut over det foreslås det å utsette oppstarten, og at vi ikke går i gang med ombyggingsarbeidene som kreves der nå. Rådmannens forslag til budsjett for 2021 vil komme i oktober, og i forbindelse med det vil vi komme tilbake med et nytt forslag, sa Enger under presentasjonen.

Les også: Blodrøde tall i Drammensbudsjettet – bruker 229 millioner kroner ekstra til justeringer (+)

Rustilbudet skulle starte 1. oktober

Rådmannen har tidligere vurderte å selge rusomsorgsgården, og stanse prosjektet, for å få penger inn i kommunekassen.

– Rådmannen vil påpeke at dette vil bli et kostbart tiltak de første driftsårene. Både fordi det settes begrensinger på antallet beboere før det er gjennomført omregulering, og også fordi det vil ta noe tid før arbeidet på gården vil gi vesentlig inntekt, uttalte rådmannen i sin orientering til hovedutvalget for helse, sosial og omsorg.
Selv med tanke på kommunens økonomiske situasjon, konkluderte rådmannen med at godene ved tilbudet oppveide de økonomiske konsekvensene. Både rådmannen og politikerne i hovedutvalget sa derfor ja til oppstart av Drammensgården, som opprinnelig var planlagt 1. oktober.
Planen var å starte opp med tre beboere i oktober, og utvide til fem beboere i 2021 før målet til slutt var å ha 28 beboere på gården i 2025. Rådmannen foreslår nå altså å utsette oppstarten, som igjen trolig vil påvirke tidslinjen for når de andre kan flytte inn og ombyggingsarbeidet som kreves for å få det til.
De første årene regner vi med driftsutgifter på 4,4 millioner kroner i oppstarten, og med etableringskostnader på rundt 900.000 kroner. De første to årene har vi beregnet inntektsgrunnlaget for gården til å ligge på rundt to millioner kroner, opplyste kommunalsjef Dagny Nordahl Pettersen i april.

Les også: Vurderte å selge rusomsorgstilbud – nå flytter de første inn i oktober (+)

Mer fra Dagsavisen