Nyheter

Bruker historisk mye penger til å justere budsjettet: – Ikke sett på maken

Rådmann Elisabeth Enger presenterte onsdag et budsjett med blodrøde tall for kommunen. Der uttrykte hun spesielt bekymring overfor hjemmetjenester og institusjoner som må kutte mest i sine tjenester.

Rådmann Elisabeth Enger presenterte på et politisk møte onsdag formiddag rapporten for første tertial, og forslaget til justert budsjett for 2020. Der kommer det fram at rådmannen legger opp til å styrke budsjettet med 229,5 millioner kroner, som kommunaldirektør Trond Julin mente måtte være den største budsjettendringen i kommunens historie.

Også rådmann Elisabeth Enger pekte på mørke skyer i horisonten, da budsjettet for 2020 kommer i havn ved bruk av overskudd fra i fjor, reformpenger og ekstra utbytte fra Glitre.

– Jeg har mange års rådmannserfaring, men makan til første tertial har jeg aldri vært borti. En ting er at vi etablerte en ny kommune, som er krevende i seg selv, men så fikk vi også koronaviruset i februar/mars. Det har naturlig nok preget budsjettarbeidet i stor grad, og vi trenger en omstilling og et redusert driftsnivå i tiden fremover, sa rådmannen under presentasjonen.

Les også: Massiv utbygging gjør det vanskeligere å leie p-plass (+)

146 millioner i engangspenger redder årets budsjett

I 2020 har Drammen kommunen fått en del tilskudd, gjennom 31,5 millioner i reformpenger og 35 millioner i ekstra utbytte fra Glitre. Sammen med de 80 millionene man har med seg i overskudd fra de tre kommunene som ved nyttår slo seg sammen, har man 146,5 millioner kroner i engangspenger. Av de er 92 millioner kroner tildelt virksomhetene og 17 millioner kroner til å egenfinansiere it-prosjekter. Dermed gjenstår det 37,5 millioner kroner, som blir tilført  kommunens «sparekonto», disposisjonfondet.

– De engangspengene vi har fått inn gjør det mulig for oss å komme seg gjennom 2020 uten de store utfordringene, men det er heller ikke 2020 som er problemet her. Problemet er at vi ikke vil få de engangspengene i 2021, slik at vi må redusere driftsnivået. Det å få budsjettet for 2021 i havn blir veldig krevende, og i det arbeidet må vi se på ytterligere tiltak for å redusere kostnadsnivået på mange programområder, forteller rådmannen.

For liten buffer til koronatap

122 millioner kroner blir kompensert som resultatet av koronaen, mens rådmannen vil kompensere tjenesteområdene samlet med 112,5 millioner kroner. Rådmannen opplyser at de til sammen sitter igjen med en koronaregning på 21 millioner kroner, men legger til at dette er høyst usikre tall.

Etter korreksjoner ligger det an til at Drammen kommune har 8,7 millioner kroner igjen som buffer mot koronakostnader ut året, som rådmannen ikke tror vil være nok.

Les også: Gutten som satte dype spor i lærersjela

Må kutte i tilbudet til hjemmetjenester og institusjoner

Bare programområdet helse alene vil få 20 millioner kroner. Det er også helsesektoren som sitter igjen med de største utfordringene, og rådmannen uttrykte spesielt bekymring for hjemmetjenester og institusjoner.

Samlet sett meldte programområdet for hjemmetjenester og institusjoner om at de kom til å sprekke budsjettet med 45 millioner kroner ved inngangen av året, uten koronautfordringene. Der har rådmannen foreslått varig økte rammer på 17 millioner kroner, mens det gis en engangsum på 15 millioner kroner. Likevel ligger hjemmetjenester og institusjoner an til å sprekke kraftig på budsjettet.

– Det gjenstår fortsatt en stor utfordring etter disse korreksjonene. Dette er et programområde det blir veldig viktig å kjøre en stram økonomistyring, pluss at vi må komme ned på et nivå vi økonomisk har råd til å drifte tjenesten videre på, sa rådmannen, som med det legger opp til kutt i hjemmetjenestene og institusjoner.

Samtidig legger også rådmannen opp til å beholde gratisplassene i barnehager, SFO / AKS og kulturskolen, som vil gi økte utgifter for kommunen. Dette er budsjettert til 12,5 millioner kroner, og lagt inn i budsjettet.

Rådmannen foreslår å utsette oppstarten av Drammensgården, mens det blir gitt garantier for at Drammen Scener skal få drifte videre. Det er ikke anslått hvor hvor mye det vil koste for kommunen, men rådmannen slår fast at uansett hvor mye det blir skal det dekkes av kommunen.

Les også: – Vi er ikke lenger cowboyer som løper inn i brennende bygninger

Mer fra Dagsavisen