Nyheter

Blodrøde tall til tross – politikerne vil skjerme skole og helse

Frps Ulf Erik Knudsen mener dagens budsjettsituasjon er den mest krevende han har vært borti, og sier at budsjettbehandlingen kommer til å bli en smertefull og ubehagelig prosess.

Bilde 1 av 3

Rådmann Elisabeth Enger presenterte onsdag et budsjett med blodrøde tall for kommunen, der rådmannen legger opp til å styrke budsjettet med 229,5 millioner kroner mer enn det som lå i budsjettet som ble vedtatt i desember.

Samtidig varslet hun om at budsjettene de kommende årene blir vel så vanskelige som årets budsjett, og varsler en innsparing på mellom 150 og 250 millioner kroner de neste fire årene.

– Jeg har vært med i kommunepolitikken i Drammen i 30 år pluss nå, og kan ikke huske at vi har vært i en like krevende situasjon før. Det tegnes også et veldig dystert bilde av kommunens økonomi i tiden fremover, og det er begrenset med «daukjøtt» vi kan kutte ut i en kommune som har brukt pengene sine på en fornuftig måte i mange år, sier Frps Ulf Erik Knudsen til Dagsavisen Fremtiden.

Les også: Bruker historisk mye penger til å justere budsjettet: – Ikke sett på maken (+)

Hadde forventet mer konkrete sparetiltak

Frps gruppeleder hadde forventet å få flere konkrete spareforslag på bordet fra rådmannen i denne runden.

– Da vi vedtok budsjettet før nyttår var det med en hensikt om å ta en full budsjettbehandling nå i første tertial til sommeren. Nå virker det som om man skyver tingene litt foran seg, og først virkelig går løs på de store utfordringene og ubehagelige kuttrundene til høsten, i forbindelse med 2021-budsjettet som virkelig blir tøft, sier han.

Den samme følelsen sitter også Høyres gruppeleder, Kristin Surlien, med.

– Det dette forslaget forteller oss er at vi kommer til å redde inn 2020 ganske greit, med de engangspengene vi har tilgang på. Det som er mer interessant er veien videre, for hvis vi trodde at 2020-budsjettet kom til å bli vanskelig, tror jeg 2021 blir vel så vanskelig. Vi må tilpasse driftsnivået i kommunen til de økonomiske rammene, og det er her det virkelige arbeidet kommer inn, sier hun og fortsetter:

– Det at vi har de engangsmidlene og får justert inn det som var feil i det opprinnelige budsjettet, gjør også at vi på en måte forskyver problemene. Planen var at vi skulle bruke dette halvåret til å finne ut av hvordan vi skulle redusere driftsnivået, men en del av det arbeidet har blitt lagt til side på grunn av koronasituasjonen. Derfor blir det et veldig viktig arbeid vi skal gjøre det neste halvåret, sier Surlien.

Les også: Foreslår å utsette oppstarten av Drammensgården (+)

– Kan bli en ubehaglig og smertefull prosess

For programområdet hjemmetjenester og institusjon var det allerede varslet om en budsjettsprekk på 45 millioner kroner for inneværende år, og det var før koronaviruset inntraff. Rådmannen har der foreslått varig økte rammer på 17 millioner kroner, mens det gis en engangsum på 15 millioner kroner.

Likevel ligger hjemmetjenester og institusjoner an til å sprekke kraftig på budsjettet, og rådmannen sier at det programområdet må tilpasses til et nivå kommunen har råd til å drifte økonomisk. 67,5 millioner kroner foreslås det i forslag til endringer bare innenfor hjemmetjenester og institusjoner. På helse legges det til 30 millioner på budsjettet.

– Vi må nå gå inn i en del av tiltakene vi har i kommunen, for å finne ut hva som virker bra og hva vi ønsker å kutte i.  Vi har bevilget oss gode ordninger for mange grupper i Drammen, og nå må man se på om de tiltakene er nødvendige, og om de virker. Det kan bli en ubehagelig, og smertefull prosess, sier Knudsen.

Vil skjerme skole og helsetjenester for kutt

Legger vi til forslagene til endringer innenfor skole (19 millioner) og barnehager (30 millioner), nærmer vi oss 150 av de 229 millionene ekstra bare på de fire programpostene.

Knudsen sier at Frp kommer til å gå inn for å skjerme skole og helsesektoren for kutt, samtidig som de ikke vil gi en økt byrde på næringslivet eller enkeltpersoner i form av økte skatter og utgifter.

– Jeg ser ikke bort fra at vi kan gjøre ting bedre, og mer effektivt også i Drammen, men vi kommer til å se på andre ting før vi kutter i de hjemmebaserte tjenestene. Vi har ikke behandlet dette i gruppa enda, men jeg føler meg rimelig sikker på at vi finner ting vi kan kutte i som ikke inkluderer skole og helse, sier Knudsen.

Les også: Seks av ti skoler har ikke fått dekket koronautgifter

Tilbud til barna under lupen

Høyres Kristin Surlien sier at de heller ikke har noen konkrete forslag til kutt så tidlig i prosessen, men varsler allerede nå at de vil se på moderasjonsordningene innen barnehage, SFO/AKS og kulturskolen.

– Rådmannen har sagt at alle tre kommunene gikk inn med altfor stor fart, og den farten ser ikke ut til å ha avtatt i den nye kommunen heller. Så det vil uansett komme kutt, både på kort og lang sikt. Dette blir en kjempeutfordring både i 2021 og 2022, og det finnes ingen «quick fix» for å komme oss ut av denne situasjonen, sier hun og fortsetter:

Les også: Tre av fire lærere mener de ikke har fulgt opp sårbare barn godt nok

– Brenner et rødgrønt lys for valgløfter og klimatiltak

Ingen av dem forventer noe særlig samarbeid fra posisjonens side, men sier at de nå forventer at posisjonspartiene tar et større ansvar enn de gjorde ved budsjettvedtaket i desember.

– Posisjonspartiene må ta ansvar for å redusere driftsnivået til kommunen, og vi forventer at de nå tar det ansvaret og ikke øker farten ytterligere ved å bruke mer av disposisjonsfondet (kommunens «sparekonto», red. anm.), som de gjorde i sitt forrige budsjettvedtak. Selv om det blir mer penger overført til disposisjonsfondet nå, må vi ikke sette det til å dekke drift. Vi trenger å ha de pengene på bok, da det kommer røde tall i budsjettene også fremover som vi kan trenge disposisjonsfondet til, sier Surlien.

Frp-Knudsen mener det allerede brenner et rødgrønt lys for mange av valgløftene som gjorde at posisjonen fikk flertall i fjor høst.

– Det er ikke bare i årene som kommer, men de må også finne en del midler i løpet av 2020 før vi kommer til andre tertial. Da må de se på hvordan de kan finansiere fagre valgløfter, dyre klimatiltak og politiske kjepphester, som for eksempel bydelsløftet de ønsker for Strømsø innen 2030. Det lukter hundrevis av millioner for å løfte bydelen slik posisjonen ønsker, og i dag finnes det ingen økonomisk virkelighet til å oppfylle mange av de løftene posisjonen har kommet med, sier han.

Les også: Massiv utbygging gjør det vanskeligere å leie p-plass (+)

Fornøyd med at moderasjonsordningene beholdes

Aps gruppeleder, Eivind Knudsen, mener opposisjonen ikke har fulgt godt med, hvis de nå kritiserer avgjørelsen om å forskyve en del av de planlagte effektiviserings- og omorganiseringstiltakene fremover i tid.

– Jeg regner med at opposisjonen har fått med seg at Drammen kommune har stått i den største krisen i manns minne, og at det har vært viktigere å håndtere den, enn å planlegge for en rekke kutt og omorganiseringer i en sånn krise. Vi styrer over et budsjett på over fem milliarder kroner, og har de samme pengene til rådighet, men for oss er det viktigere å tenke helhetlig enn å kutte hist og pist som Frp ønsker, sier Ap-Knudsen til Dagsavisen Fremtiden.

På sin side er han veldig fornøyd med at rådmannen har fulgt signalene om å skjerme gratisplassene i barnehage, SFO/AKS og kulturskolen, og synes resten av budsjettet var mer eller mindre som forventet.

– Vi visste at situasjonen var tøff, og at Drammen kommune er inne i en utfordrende periode. Rådmannen legger opp til et budsjett som er nærmere null denne gangen, og bruker mindre av disposisjonsfondet ved at fondet styrkes gjennom engangsmidlene. Det er mye å sette seg inn i, og vi skal nå bruke de neste dagene til å gå gjennom budsjettet og komme med våre forslag innen kommunestyremøtet den 17., forteller Knudsen.

Les også: «Gutten som satte dype spor i lærersjela»

Vil lytte til alle gode innspill

Han sier at Ap vil gjøre Drammen til en grønnere og mer sosialt rettferdig sted, og at det vil ligge til grunn for deres prioriteringer i budsjettarbeidet. Eiendomsskatt og ostehøvelbruk bekrefter han også blir uaktuelt å bruke.

– Vi er ikke interesserte i usosiale kutt i barnehage, sfo/akks og kulturskolen, siden det altfor ofte er de som har minst som blir sittende med regningen. Vi skal lage et budsjett som gjør at kommunen drives på en ordentlig måte fremover, og det er et ansvar vi tar på det største alvor, og som vi skal gjøre alt vi kan for å løse på best mulig måte, sier Knudsen.

Der opposisjonen ikke forventet mye samarbeid, sier Aps Eivind Knudsen at de er villige til å lytte til gode forslag.

– Vi har en regjering som ikke forstår hvor dyrt det er å drifte en kommune. Det fører til en generell underfinansiering av kommunene, som slår spesielt dårlig ut for Drammens del. Det er en realitet vi må forholde oss til, og vi vil lytte til alle gode forslag, enten de kommer fra opposisjonen eller fra andre i posisjonen. Jeg er sikker på at alle 57 representanter i kommunestyret ønsker det beste for byens innbyggere, sier Knudsen.

Les også: Fikk 280.000 etter insta-stunt fra Mads Hansen

Mer fra Dagsavisen