Nyheter

Flere feilaktig dømt for trygdesvindel også i Drammen

Riksadvokaten har samlet sammen en liste over hvor domstolene har avlagt feil dom. Sjekk listen her.

Flere titalls trygdemottakere er uriktig dømt til fengsel for å ha tatt trygdeytelser til andre EØS-land, opplyste arbeidsminister Anniken Hauglie (H) mandag.

Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Det viser en ny gjennomgang av praksis i Nav. Reglene for personer bosatt i utlandet har vært praktisert korrekt.

LES OGSÅ: Hauglie: Flere titalls trygdemottakere uriktig dømt til fengsel

Tre personer dømt i Drammen

Rundt 2.400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil, ifølge Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Ifølge riksadvokat Tor-Aksel Busch er det avsagt minst 48 uriktige dommer for trygdebedrageri. 36 av disse omfatter ubetinget fengsel, og den lengste skal være på åtte måneders fengsel.

Riksadvokaten sier han vil begjære gjenåpning av sakene og ber hvert politidistrikt skaffe seg oversikt.

Den oversikten har han nå fått, og i listen fra Riksadvokaten som VG har fått tilgang til kommer det fram at tre personer har blitt dømt for trygdesvindel også i Drammen tingrett.

 • Asker og Bærum tingrett: 3 saker
 • Bergen tingrett: 6 saker
 • Drammen tingrett: 3 saker
 • Follo tingrett: 1 sak
 • Fredrikstad tingrett: 1 sak
 • Halden tingrett: 1 sak
 • Hedmarken tingrett: 1 sak
 • Jæren tingrett: 2 saker
 • Kongsberg og Eiker tingrett: 1 sak
 • Kristiansand tingrett: 3 saker
 • Larvik tingrett: 1 sak
 • Nedre Telemark tingrett: 1 sak
 • Nord-Troms tingrett: 3 saker
 • Oslo tingrett: 9 saker
 • Rana tingrett: 1 sak
 • Salten tingrett: 1 sak
 • Sandefjord tingrett: 1 sak
 • Sunnmøre tingrett: 1 sak
 • Trondenes tingrett: 2 saker
 • Tønsberg tingrett: 3 saker
 • Øvre Romerike tingrett: 1 sak
 • Agder lagmannsrett: 1 sak
 • Høyesterett: 1 sak

Nyeste fra Dagsavisen.no: