Nyheter

Bom-enighet har liten effekt i Drammen

1 av 3

En av ordførerkandidat Fredrik Haanings (H) facebook-kommentarer om regjeringens løsning lød: «I kveld er jeg veldig fornøyd! Alle mine ønsker og krav er oppfylt i kveldens enighet mellom de fire regjeringspartiene. Dette blir bra for «nye» Drammen».

Fra toppkandidaten til MDG, Ståle Sørensen, var imidlertid perspektivet diametralt motsatt, at resultatet for Drammens del riktignok kunne vært verre, men at det positive i at regjeringen går inn for å øke bidraget til bypakker og reduserer bompengebelastningen ikke kommer oss til gode, ettersom vi ikke lenger har et omforent bypakkesamarbeid i drammensregionen.

– Mye vil skje på to år

– Hvorfor er regjeringens enighet bra for Drammen?

– Fordi vi får beholde belønningsmidlene ut 2021. Ingen bussjåfører mister jobben og ingen rutetilbud blir redusert på to år. I løpet av disse to årene vil mye skje med både veifinansiering og byvekstavtaler i Norge, det er jeg overbevist om. I tillegg ligger det en åpning der for å kunne inngå byvekstavtale uten bompenger i fremtiden.

Hva med de statlige veiene som opprinnelig lå i Buskerudbypakka (Holmenbrua og Strømsåstunnelen) – er det grunn til å anta at slike også vil få økt andel statlig finansiering, selv for byer uten byvekstavtale?

– Nei – her må vi fortsatt holde tunga rett i munnen. Vi ønsker at de skal vurderes som rent statlig finansierte veier, men der er det revidert Nasjonal transportplan i 2021 som vil være førende.

– De fire største byene, som i dag har byvekstavtale, vil få økt andelen til 66 prosent. De får samtidig kravet at fylke eller kommune skal bidra med 20 prosent ikke bomfinansierte midler. Da sitter man igjen med 14 prosent – og spørsmålet er da om det formålstjenlig å bruke bommer, eller heller egenfinansiere hele «34-prosenten» som gjenstår.

Hvordan mener du dét ville latt seg gjøre i Buskerudbyen?

– Det er for mange åpne spørsmål til at de går an å trekke noen konklusjoner. Det gjelder eksisterende, løpende avtaler, fram til man har spikret statsbudsjettet for 2020. Buskerudbypakke 2 ville uansett ikke blitt behandlet før det.

Klar for ny avtale

Haaning svarer bekreftende på om vi fremdeles kan forvente å bli behandlet likt som de andre regionene som står på plassen bak de fire store som alt har avtaler.

– Ja, som et tenkt eksempel: Om vi hadde inngått en ny byvekstavtale, kunne vi gjort det uten bompenger – man må ikke ha bommer. Nullvekstmålet ligger fast, men man kan se på den lokale tilpasningen av det. Skal nullvekstmålet forstås like bokstavelig i et tett bystrøk med 700.000 innbyggere som i Oslo, eller for vår del sentralt i Drammen – eller skal hele regionen ses under ett? Det er varslet at det vil man måtte diskutere.

– Du og nye Drammen Høyre har brukt som et hovedankepunkt at den statlige andelen er for lav. Med denne økningen fra regjeringen, oppfordrer Sørensen deg til å revurdere din skepsis til bypakka. Vil du gjøre det?

– Vi har programfestet at Drammen Høyre er positive til byvekstavtaler forutsatt høy statlig finansiering. Men vi må skille mellom bomring og byvekstavtaler: Jeg er positiv til en ny avtale, men ikke til bomring, som bypakka innebar, sier Haaning, og slår fast:

– Jeg revurderer ingen verdens ting. Jeg står på programmet vårt, og der står det at det ikke skal være bomring. – Lite å planlegge etter

– Det er helt merkelig å først legge opp til et løp som i verste fall ville føre til kutt i kollektivtilbudet – det var et så høyt spill Haaning spilte. Så når vi ender at det likevel ikke kuttes, feirer de at de selv ikke har kræsjet hele kollektivsystemet i vårt distrikt. For byen er det ingenting å feire, det betyr bare at den økningen vi kunne sett for oss med flere avganger og bedre tilrettelegging er skrinlagt, sier Ståle Sørensen (MDG).

Han påpeker at det er en tidsavgrenset tildeling.

– Hva skal vi planlegge for, hva vil skje etter 2021? Høyre har ikke engang klart å få til en evig varig løsning vi kan regne med framover, spør Sørensen.

Haaning åpner nå også for å inngå byvekstavtale, forutsatt at den ikke inneholder bomring. Er ikke det positivt?

– Nei, det er en lek med ord. Han ønsker ikke å kalle det en ting, men noe annet – mens det eneste som er interessant er at det uansett må finansieres. Vi har ikke de pengene – så han må komme opp med de pengene. Ønsker han ikke bommer, må han komme opp med en løsning for å finne finansieringen andre steder.

Ber Haaning revurdere

Sørensen etterlyser logikken i at Drammen skal få gjennom støtte til veier og tiltak andre regioner allerede bekoster selv.

– Haaning tror dette er en slags forhandling med staten – men hva er i så fall Drammens kort? Våre veier er kommunale og fylkeskommunale, og vår kollektivtrafikk er vår. Sier vi at vi ikke vil betale for den selv, vil det få konsekvenser for alle andre bypakker i hele landet. Hvis ikke vi vil ha pakke – hvorfor skulle de betale? Det er vi som trenger den, ikke staten, så lenge Frp og Høyre styrer landet, kontrer Sørensen:

– Dette er helt uinteressant for velgerne. Enten må man finansiere for å nå nullvekstmålet – eller ikke. Har du ikke bom, og heller ikke ønsker eiendomsskatt, da må du snart komme opp med noen tall – og hvor du tar pengene fra. Og i tillegg til finansiering, må restriktive tiltak være effektive nok til å nå nullvekstmålet.

Haaning sier at det er diskutabelt hvor lokalt nullvekstmålet skal forstås. Hva hvis man kan godta vekst i en del av en region, så lenge reduksjonen er større et annet sted?

– Dét hjelper ikke de som bor langs Konnerudgata eller indre by, som får bilene rett opp i huset sitt. Det hjelper heller ikke bussene som ikke kommer fram. Nullvekstmålet er jo der for å skaffe plass i byen til alle. Alle trafikkanalyser viser at i Drammen er vi hakket før alt klogger seg, sier Sørensen.

– Høyres slagord er «Vi tror på Drammen», men det burde vært «Vi tror på – og så (prikk prikk prikk)», så kan du sette inn ditt eget svar. Her forholder ikke Haaning seg til fakta, sier Ståle Sørensen.

– Vi har så langt fått oppfylt det vi mente ville gå i orden. Ved bortfall av 9,3 milliarder i bompenger er det ikke mulig å løse alle tiltak som var skissert i Buskerudbypakke 2. Noe annet har vi aldri lovet eller sagt, repliserer Haaning.