Nyheter

– Trist at en så erfaren og dyktig politibetjent opplever situasjonen slik

Lite penger: – Vi sliter med et meget stramt budsjett, sier politimester Christine Fossen.

– Arne Guddal og alle andre ansatte i Sør-Øst politidistrikt gjør hver dag, 24 timer i døgnet en strålende innsats til det beste for våre innbyggere. Vi er på jobb for innbyggernes trygghet, derfor er trist at en så erfaren og dyktig politibetjent som Arne Guddal opplever situasjonen slik akkurat nå, sier politimester i Sør-Øst politidistrikt Christine Fossen til Dagsavisen Fremtiden.

Distriktet har vært gjennom en krevende fase i reformen, ifølge politimesteren.

– Jeg erkjenner at vi i starten har bemannet operasjonssentralen noe lavt, og har nå besluttet å øke bemanningen og iverksette andre tiltak både på sentralbord og operasjonssentralen. Vi har siden iverksettelsen av ny operasjonssentral i april fulgt nøye med på oppdragsmengde, antall henvendelser og arbeidsbelastning, sier politimesteren.

En av grunnene til at det har vært vanskelig, er økonomien.

– Vår jobb er å sørge for trygghet, ro og orden for våre innbyggere, og nå er det på grunn av reformen mange som er slitne og frustrert. Vi sliter også med et meget stramt budsjett, og skulle gjerne hatt bedre rammer, sier hun.

– Du har fått kritikk i Politiforum for å ha sagt at du må forholde deg til rammene, fremfor å åpent kjempe for mer penger til distriktet...

– Min jobb er å skaffe mest mulig ressurser til Sør-Øst politidistrikt, og prioritere innenfor de ressursene vi har. Vi har en løpende dialog med politidirektoratet om vår budsjettsituasjon. Jeg er ærlig med dem om hvordan vi opplever situasjonen.

Fossen påpeker at budsjettet nå er på 1,4 milliarder i distriktet.

– Sør-Øst er et krevende distrikt, det er stort med hensyn til både geografi, antall innbyggere og straffesaker. Vi har flere oppdrag på operasjonssentralen vår enn de har i Oslo og Øst som har en større befolkning enn oss.

– Politiet ønsker seg alltid mer ressurser, men det vår jobb å prioritere det viktigste, sier Fossen.