Nyheter

– Flaks at det har gått bra til nå

Astrid Røren, nestleder i Politiets Fellesforbund (PF) Sør-Øst, er glad det ikke har inntruffet flere større hendelser samtidig, etter innføringen av politireformen.

1 av 0

Røren forteller hvordan alle politifolk har tenkt tanken: Når de blir varslet om en stor hendelse og mange politipatruljer dirigeres til ett sted – at da bør det ikke skje noen annen stor hendelse et annet sted i distriktet samtidig.

– Men nå lurer flere på om det er det som må til, før politikerne forstår at denne reformen krever mer ressurser enn først antatt. Men så har jo 22. juli hendt, med bomben i regjeringskvartalet og skytingen på Utøya. Det var jo opptakten – via Gjørv-kommisjonen – til hele politireformen, påpeker Røren.

Hun mener den såkalte Nærpolitireformen vil kunne innebære mye bra på sikt, men et den per i dag i hvert fall ikke har ført til bedre beredskap. Heller tvert imot.

Kommer ikke fram

Onsdag publiserte politiforum.no et varsku fra Silje Dølplads Johansson, tillitsvalgt i PF Sør-Øst.

Hun sa det kunne ta publikum godt over en halvtime å komme fram på telefon til den nye operasjonssentralen i Tønsberg – og at omorganiseringen, på grunn av mange nye roller og oppgaver, hadde medført underbemanning ved nesten samtlige av politiets enheter.

I går fortalte NRK om politimannen Hans-Kristian Ek, i distrikt Øst, som selv hadde gitt opp å komme fram til deres nye operasjonssentral. Innen noen tok telefonen var uansett den mulig kriminelle handlingen, han var vitne til, over for lengst.

Færre på jobb

– Vi er veldig glade for at flere nå går ut og taler vår sak. Det er stor bekymring blant de ansatte i politiet nå. For at folk som trenger dem ikke skal nå fram på telefon i tide. For at de ikke skal få inn nødvendige tips og informasjon. For at de skal være for få på vakt når noe skjer. I det hele tatt for ikke å kunne utføre sitt samfunnsoppdrag, sier Røren.

Hun forteller at de som sitter på operasjonssentralen gjør så godt de kan, men at de er færre totalt sett nå – enn da de var fire separate operasjonssentraler.

Røren mener de ansatte heller ikke har gode nok systemer ennå – til å kunne finne fort fram i en så svær organisasjon.

– Og så mangler de jo mye av lokalkunnskapen fra de mindre sentralene.

I begynnelsen av mai sa Rørens kollega Paal Knutsen til Dagsavisen Fremtiden at han fryktet følgene av politireformen blant annet ville bli lenger responstid og mindre synlig politi i gatene.

I går fortalte Knutsen til NRK at det også vil være mange helt nyutdannede politifolk som skal vikariere ved operasjonssentralen i de travle sommermånedene.

– Det går jo som regel bra, men det er bare fordi mine kollegaer kaster alt de har i henda og hiver seg rundt for å hjelpe til. Også er det jo flaks da – at det ikke har skjedd noe i andre enden av distriktet samtidig, konstaterer Røren.