Nyheter

Venstre: - Venstre er ikke lenger i bystyret

Selv om partiet ikke har anledning til å ekskludere medlemmer, erklærer Drammen Venstre at deres gjenværende representant Yousuf Gilani ikke lenger får si eller gjøre noe på vegne av dem.

Det er gruppeleder og vara til bystyret Eidi Ann Hansen som mandag kveld sender ut en pressemelding på vegne av Drammen Venstre.

"Venstre har ikke mulighet til å ekskludere medlemmer. Drammen Venstre har ikke lenger tillit til Yousuf Gilani, og vi oppfordrer han til å melde seg ut av partiet.

Drammen Venstre presiserer at han fra nå av ikke opptrer eller uttaler seg på vegne av Drammen Venstres styre eller gruppe.

Drammen Venstre beklager overfor velgerne våre at vi per nå ikke har representasjon i bystyret, da Ida Marie Brown har gitt beskjed om at hun har meldt seg ut av partiet", skriver Hansen.

Ida Marie Brown meddelte på et møte i bystyret mandag kveld at hun har meldt seg ut av Venstre.

Gruppelederen tar over Browns plass

Det er ikke første gang representanter for Venstre uttrykker manglende tillit til varaordfører Yousuf Gilani, men det er en ny situasjon som oppstår når gruppelederen, som selv har sittet som vara til bystyret, nå erklærer at hun ikke lenger anser Gilani som del av partiets representasjon. Hvem hun i såfall er vara for, gjenstår å se, ettersom det kun er Gilanis sete Venstre har igjen i Drammen kommunes øverste politiske forsamling.

Dagsavisen Fremtiden er kjent med at det som ledd i utskiftninger i komiteene vil bli foreslått at Hansen trer inn i partssammensatt utvalg, samtidig som Yousuf Gilani foreslås erstattet som leder. Det ble i morges klart at Hansens inntreden skjer på bekostning av Ida Marie Brown, som hittil har møtt fast i dette utvalget. Brown rykker i såfall ned til varaplass.

- Viser maktkampen

- Dette viser opplyste lesere med all tydelighet at det ER en pågående maktkamp, selv om Venstre-ledelsen har hevdet noe annet. Hva de mener om mitt medlemskap i Venstre betyr ingenting, akkurat som min mening om deres medlemskap ikke betyr noe. Det er årsmøtet i Drammen Venstre som kan mene noe om dette. Mange Venstre-medlemmer har kontaktet meg underveis, og det er en grunn til at organisatorisk nestleder i Drammen Venstre trakk seg i april. Det er på grunn av måten min situasjon er håndtert på siden januar 2016, sier Gilani.
Det var måneden da Yousuf Gilani meldte seg inhabil til all behandling av korrupsjonssaken i kommunens byggesaksavdeling, med begrunnelse at han hadde slektninger sto på listen over siktede.
- Jeg registrerer hva de sier, og det får stå for deres regning. Jeg er med i Venstre enten de liker det eller ikke, sier han.

Forventer at Hansen stiller i møtene

Gilani sier den manglende tilliten gruppelederen uttrykker er blitt gjensidig.
- Da jeg var gruppeleder pleide jeg å gi gruppa og styret resyme av alle saker som kom på agendaen, og ba om deres innspill. Jeg orienterte dem også om hva andre partier mente om sakene. Men jeg kan ikke huske å ha fått en eneste orientering av sittende gruppeleder om saker som er til behandling, verken hva Venstre mener eller andre partier, sier Gilani.
Han minner om at det er et lønnet verv å være gruppeleder.

- Jeg forventer at Eidi Ann møter i formannskapet tirsdag, i tilfelle jeg får behov for å ha et gruppemøte, og i bystyremøter der det kan skje at den ene representanten de har der har behov for å diskutere med gruppa. Styret bør heller bruke energi på å bygge opp Venstre og våre kandidater, i stedet for å rive dem ned, sier Gilani.

Han bruker som eksempel de månedene han var i permisjon og følte seg langt nede.

- I denne perioden har jeg ikke fått en eneste telefon fra styret om hvordan det går med meg. Derimot har jeg fått beskjeder om å holde meg i ro i valgkampen, ikke være synlig og så videre, og det har jeg valgt å etterkomme. Det resulterte forøvrig i at Venstre fikk færre stemmer, tror Gilani.

Vil støtte oppsigelse av Ticonavtalen

Hansens påminnelse om at det er han og Ida Marie Brown som har skrevet under samarbeidsavtalen med Høyre, Frp og Krf i 2015 og dermed slik styret ser det bundet partiet i Marienlystsaken, kontrer han med at det var flertallet i styret som bestemte dette. Han har tidligere sammenlignet det at Venstre trekker seg ut på dette punktet i avtalen med det faktum at Høyre gikk ut og restartet arbeidet med Buskerudbypakka.

- 8. oktober gikk dessuten femårsfristen for å fremme en reguleringsplan ut, så det er nå en formalitet å avslutte den, sier Gilani.

Vil du stemme med opposisjonen, som i en interpellasjon foreslår å si opp avtalen med Ticon 31. oktober?

- Ja, det vil jeg gjøre - som venstremann, slår Yousuf Gilani fast.

Mandag kveld svarer gruppeleder Eidi Ann Hansen (V) til Dagsavisen Fremtiden slik på om partiet nå støtter den foreslåtte reguleringsplanen:
- Nei, denne planen som den foreligger er for massiv, mener gruppa og styret.

Hvorfor er det viktig for Venstre å få den ut på høring?

- Det er viktig fordi vi har inngått en avtale om å sende denne på høring. Denne avtalen ga Venstre formannskapsplassen og varaordførervervet.

Saken er oppdatert.

Nyeste fra Dagsavisen.no: