Nyheter

Politiledere ved Samlok føler seg urettferdig behandlet

Tre ledere ved operasjonssentralen i Drammen mister muligheten til å få reisepenger fordi de søkte på og fikk nye jobber, fremfor å vente på å bli omplassert.

Ny jobb: Truls G. Fjeld har fått ny jobb som avsnittsleder ved politiets operasjonssentral i Tønsberg. Han søkte på jobben fordi hans nåværende arbeidsplass i Drammen skal legges ned, men siden han selv har søkt på jobb, omfattes han ikke av omstillingsavtalen som ville gitt ham reisepenger. FOTO: KENNETH LIA SOLBERG

– Jeg synes det er smålig, sier Jon Edward Torp, 2. nestleder i Politiets Fellesforbund, avdeling Sør-Øst til Dagsavisen Fremtiden.

Grunnen til at de tre lederne ikke får kompensasjon for reiseutgifter og merreisetid, er altså at de har søkt seg nye jobber som avsnittsledere ved operasjonssentralen i Tønsberg, og har fått disse stillingene, fremfor å vente på å bli satt inn i nye jobber når arbeidsplassen deres ved operasjonssentralen i Drammen (Samlok) uansett legges ned.

– Det er lite smidig. De burde fått beholde omstillingsavtalen uavhengig av om de søker seg inn til ny stilling eller bare blir innplassert, sier Torp.

Kritisk debattinnlegg

Christian Gulli, Truls G. Fjeld og Rune Hunshamar, som alle tre har fått jobb som avsnittsledere i Tønsberg, har skrevet et kritisk debattinnlegg i Politiforum.

«I og med at tjenestestedet endres innenfor daglig reiseavstand, har vi forstått det som vi er omfattet av omstillingsavtalen. Det innebærer blant annet muligheter for å få dekket reiseutgifter og merreisetid,» skriver de i innlegget, hvor de også undrer seg over hvordan Politiets Fellesforbund kan ha gått med på en avtale hvor de ikke er omfattet av omstillingsavtalen.

– Nei, det har vi for så vidt ikke. Avtalen er forhandlet sentralt, og det som har gått under radaren er problemstillingen om hva man gjør når noen som jobber på et sted som blir borte og skal flyttes uansett, søker på ny jobb på stedet de skal flyttes til, sier Torp, som støtter de tre avsnittslederne fullt ut.

Truls G. Fjeld er ikke i tvil om at han og hans to kolleger burde vært omfattet av omstillingsavtalen.

– Operasjonssentralen i Drammen blir lagt ned. Vi har søkt på de samme stillingene som vi har i dag. Vi søker ikke på ny jobb, men på den jobben vi allerede har i dag, sier Fjeld.

Pendling

Politidirektoratet og regjeringen har fått kraftig kritikk for å legge ned den samlokaliserte operasjonssentralen (Samlok) i Drammen, men beslutningen står fast og 25. april 2018 legges Samlok ned.

Fjeld bor i Sande, og er dermed ikke blant dem som får den lengste reiseveien til ny jobb. Mange andre vil måtte pendle med tog fra Drammen. Dersom Fjeld og hans to kolleger hadde vært omfattet av omstillingsavtalen, kunne de fått 2.360 kroner i måneden til å dekke reiseutgifter. Det får de ikke nå.

– Andre gulrøtter

HR-sjef i Sør-Øst politidistrikt, Gry Saglie Solstad, har ikke planer om å la de tre politimennene få kompensasjon i henhold til omstillingsavtalen.

– Omstillingsavtalen er nok ikke aktuell, men vi ser på andre muligheter i forhold til reisevei og prøver å finne noen gulrøtter, sier Solstad til Dagsavisen Fremtiden, og understreker at dette ikke er ferdig forhandlet.

Er det ikke synd om tre personer som har vært proaktive og har søkt ny jobb, fremfor å vente på å bli flyttet, skal tape økonomisk på dette?

– Det kan man nyansere litt, for man har andre muligheter til å kompensere. Når man får ny jobb har man muligheter til å forhandle om lønn, noe som de som skal omstilles ikke får mulighet til.