Nyheter

Solgt til oslopar

Den siste salmen er sunget i kapellet på Landfalløya. I morgen overtas det av ny eier som flytter fra Oslo.

1 av 4

Familien som fikk tilslaget har betalt 3,2 millioner, 400.000 over taksten på 2,8 millioner. Overtakelsen er i morgen.

Ingen av kildene Dagsavisen Fremtiden har snakket med ønsker å oppgi den nye eierens navn, og flere begrunner det med at vedkommende ikke ønsker «oppstuss». Men det dreier seg om et ektepar fra Oslo med pakistansk bakgrunn, som har kjøpt huset som privatpersoner. De skal etter planen flytte til Drammen, og vil drive religiøs nøytral virksomhet for barn, ungdom og eldre.

Ikke lagt føringer

– Jeg vet ikke om de selv flytter inn i vaktmesterboligen, sier Hanna Moen, tidligere styreleder i stiftelsen Landfalløen Kapell som har eid bygget siden 2002. Hun sitter også som representant for Bragernes menighet i avviklingsstyret. Så snart salget er tinglyst vil stiftelsen legges ned, og salgssummen fordeles mellom Bragernes og Åssiden menighet.

I et leserinnlegg i Drammens Tidende før helgen stilte styremedlem og styreformann Thor G. Pettersen spørsmålet om det kan startes en moské i bygget, og appellerer til kapellets venner og Drammen kommune om å legge til rette for «bevaring av Landfalløyas kapell og dets tradisjoner». Runar Løvaas, nestleder i stiftelsesstyret og Åssidens representant i avviklingsstyret forklarer at det ikke er lagt noen føringer for salget.

– Vi skal ikke drive kirke der mer, og la det ut åpent for salg. Både menigheter og privatpersoner har vist interesse, men flere har trukket seg underveis, sier Løvaas.

Tung kveld

Torsdag kveld ble det holdt en avvigslingsgudstjeneste i det vakre trekapellet, og rundt 35 sognebarn hadde funnet veien til kirkebenkene. Til levende pianospill sang de og ble minnet på årene da huset var i flittigere bruk. Sist det var gudstjeneste her var skjærtorsdag i fjor, og de siste årene har kun denne og julaften som har vært faste poster.

– Da jeg kom til Norge og Drammen i 1973, bodde vi i nærheten, og da jeg begynte å jobbe frivillig i Bragernes menighet ble jeg spurt om å sitte i styret til kapellet, forteller Moen. Først var det gudstjenester to ganger i måneden, og da frekvensen ble lavere arrangerte styret foredrag, konserter og «gjesteandakter» fem torsdager i halvåret.

Hun betegner dagen for den siste gudstjenesten som rar og tung.

– Men selv om det var tungt var det godt å ha gudstjenesten, sa Moen.

Det er Anne Berit Stensrud i Eiendomssenteret, som har solgt kapellet på oppdrag fra et avviklingsstyre med representanter fra Bragernes og Åssiden menigheter. Hun har ikke besvart henvendelsene fra Dagsavisen Fremtiden.