Vil styrke mødrene

Sanitetskvinnene i Drammen tar opp kampen mot sosial kontroll og æresvold – via minoritetskvinnene.

– Målet er å styrke mødre med minoritetsbakgrunn i foreldrerollen, slik at de lettere kan stå imot press i sine miljøer og støtte sine barn i å ta egne, selvstendige valg, forklarer Stine Wærn, som sitter i arbeidsgruppen for Drammen sanitetsforenings «Motherhood – mor i et nytt land».

Nylig ble det toårige prosjektet tildelt 510.000 kroner fra Extrastiftelsen, som skriver følgende om satsingen:

«Motherhood er et viktig prosjekt, der frivillige og deltakere jobber sammen for å gjøre livet til framtidige generasjoner bedre og det tror vi er en god måte å jobbe på for å få til endring.»

Lærerikt – for alle

Wærn, som er best kjent som en av gründerne bak spillprodusent Ravn Studio, kom inn i NKS (Norske Kvinners Sanitetsforening) i 2014 da hun var med på å arrangere en fagdag om vold i Nære relasjoner – sammen med Høgskolen i Buskerud.

– Jeg oppdaget hvor mye spennende man kan bidra med innenfor mange ulike, dagsaktuelle temaer. Ett eksempel er i Språkvenn-gruppen, som er et lavterskeltilbud til minoritetskvinner. En gang i måneden har vi treff i Sanitetshuset for kvinner og jenter mellom 14 og 65, for å snakke norsk sammen om relevante temaer. Totalt deltar rundt 35 hver gang. De er så genuint interesserte i å lære, lytte og bidra, men jeg tror likevel at jeg har lært mer av dem enn de har av meg, sier Wærn.

Mange av minoritetskvinnene som deltar på Språkvenn er hjemmeværende og har store omsorgsoppgaver, men svært begrenset sosialt nettverk. Nå ønsker arbeidsgruppen å rekruttere 10 av dem til sitt Motherhood-prosjekt, med oppstart i løpet av høsten. Etter planen skal prosjektet rulles ut nasjonalt i løpet av 2019/2020.

Mødreveiledning

Målet for fokusgruppen med minoritetskvinner er å utvikle egne Motherhood-kurs, som senere kan tas i bruk over hele landet.

– Ved workshops og samlinger, relevante gjester og deltakernes egen medvirkning er målet å bevisstgjøre dem på hva negativ sosial kontroll egentlig er – og medfører. Hvordan de kan kommunisere bedre med barna sine – gjennom økt forståelse for hvordan det er å vokse opp med to kulturer. Ikke minst få dem til å føle seg mer inkludert, ved at de får et utvidet nettverk og sterkere tilknytning til sitt lokalmiljø, forklarer Stine Wærn.

Hun understreker at det er viktig å finne fram til en «verktøykasse», som setter kvinnene i stand til å bryte med negative mønstre, uten at de føler at deres egen kultur ruineres.

Alltid plass til flere

Wærn forteller at hun selv har oppdaget en hel ny verden av perspektiver – og har fått utallige nye venner og bekjentskap ved å jobbe for NKS.

– Men vi har alltid bruk for flere frivillige, og håper også flere yngre kvinner skal oppdage hvor mye bredde det faktisk er i vårt arbeid. Visste du for eksempel at N.K.S. bidrar mer til forskning på kvinnehelse og kvinners livsvilkår enn det offentlige?