– Typisk høyrepopulisme

Frps innvandringsutvalg foreslår tilsyn med koranskoler, meldte NTB i forrige uke. Kanskje bør de heller etterlyse tiltaket innad i sin egen regjering.

I NTBs artikkel begrunnet Sylvi Listhaug og Jon Helgheim behovet for tilsyn med praksis i Drammen.

Listhaug sa det hadde kommet fram at koranskoler i Drammen drives på en skremmende måte, og at barn lærer uakseptable ting i forhold til norske verdier. Helgheim, selv fra Drammen, fulgte opp med at barna ville hatt bedre av å sosialiseres mer med norske barn.

Han vedgikk i Dagsavisen Fremtiden onsdag at påstandene var basert på hendelser i Drammen i 2016, da det ble slått stort opp i mediene at en gruppe ungdommer skulle ha overnattet i moskeen.

Utdanningsdirektør Lillian Eilertsen kjente seg ikke igjen i framstillingen. Ifølge henne var avissakene overdimensjonerte – og per i dag mener hun kommunen har god oversikt over de forskjellige trossamfunnenes SFO-tilbud. Hun hadde heller ikke blitt kontaktet av Frp i sakens forbindelse.

Les også: – Kjenner seg ikke igjen i Frps framstilling

Vedtatt i fjor

Etter at artikkelen sto på trykk har imidlertid en leser gjort oss oppmerksomme på at tilsyn med koranskoler allerede er vedtatt i Stortinget – 29. mai i fjor.

Og ganske riktig. I stortingsvedtaket heter det: Stortinget ber regjeringen om å gjøre tilsyn med, og åpenhet om, opplegget i koranskoler og andre trossamfunns skoler til en del av betingelsene for å få statsstøtte. Viktige faktorer her bør være bruk av norsk språk og at man ikke fremmer ekstreme holdninger og kjønnssegregering fra barnsbein av.

Dette var et av flere forslag fra en gruppe Ap-politikere, til bekjempelse av negativ sosial kontroll og æresvold. En av politikerne var Masud Gharahkhani, også han fra Drammen.

Har purret

– Ja, det stemmer. Riktignok er det i dag et godt samarbeid mellom etablerte trossamfunn og Drammen kommune, men dette forslaget gir uansett flere verktøy til forebygging av uønskede hendelser i miljøer man ikke har innsikt i – og sikrer det nødvendige samarbeidet mellom kommune og trossamfunn, sier Gharahkhani.

– Men hva tenker du om at Frp kommer med dette forslaget nå?

– Det er typisk for høyrepopulistiske partier som FrP å være mer opptatt av å få oppmerksomhet enn å løse faktiske problemer. For oss er det viktigste å fremme politiske løsninger som gir bedre integrering og sterkere fellesskap.

Jon Helgheim konstaterer kort og godt at han vet dette ble vedtatt.

– Heller enn å foreslå dette på nytt, bør dere ikke spørre regjeringen hvor disse tiltakene har blitt av?

– Jeg vet ikke hvor saken står i dag, men jeg har purret på dette vedtaket tidligere og kommer til å gjøre det igjen.