Annonse
Odd Gusrud, gruppeleder i Krf, tapte varaordførervervet på loddtrekning til Eivind Knudsen (Ap) etter at Frps fem representanter stemte blankt i bystyret tirsdag.

KrF: - Samarbeidet kan være historie

Gruppeleder Odd Gusrud (KrF) forventer at Frp rydder opp etter det famøse varaordførernederlaget i forrige uke.

Annonse
Lokale nyheter

Dagen etter sa Frps gruppeleder at samarbeidspartiene var advart om at det ville være som å kjøre mot en betongvegg å få dem til å skifte mening om at Hilde Hovengen skulle være samarbeidspartienes kandidat til varaordførervervet i Yousuf Gilanis nye permisjon. Dermed ble det Aps gruppeleder Eivind Knudsen som endte i det foreløpig ni måneder lange "supervikariatet".

Mandag hadde KrF styremøte på rådhuset der samarbeidet med de andre partiene var et tema. Til Dagsavisen Fremtiden sier Odd Gusrud at de vil bestemme seg for hva de gjør videre etter Høyres budsjettkonferanse, som skal holdes førstkommende helg.
- Vi avventer deres budsjettkonferanse, fordi Høyre er det største partiet og den som skal ta tak i utfordringen som har oppstått, og som vi også er involvert i. Vi forventer at Frp ber om godt vær og ønsker å endre holdning og kultur i forhold til å være med i et fellesskap. Da stiller man ikke ultimatumer, men dyrker samarbeid og gode løsninger, sier Odd Gusrud.
Han er klar på at det ikke er første gang de opplever at det stilles ultimatum fra Frp.

Kan ikke ha det som nå

- Da er det ikke mulig å rikke dem, og et fire partiers fellesskap lider når at man ikke vil høre hva de andre har å si, sier han.
Han sier partiet ikke har konkretisert hva Høyre skal avklare, men uttrykker en klar forventning.
-    Vi står på trygge føtter alene. Men de må ta tak i det. Hvis ikke Frp skjønner dette, må Krf finne andre funksjoner. Vi kan ikke ha det som nå, det tror jeg både byen og de andre partiene skjønner.
Hvilke felles saker er prioritert for samarbeidspartiene fremover?
-    Alle som trenger politikken skal få merke at vi er til stede. Fattigdom og barn, og rus er høyt prioriterte områder. At de som sliter mest i byen skal ha mest fokus. Vi har samarbeidet siden 2003, og jeg tror man kan si med hånda på hjertet at det har vært til beste for byen. Mye er lagt merke til, ikke bare byfornyelse, men også det som betyr mest for folks hverdag.

Hvordan vil du karakterisere forholdet til Frp nå?
-    Nå er det veldig anstrengt. Uten en annen innstilling fra dem blir samarbeidet historie.

- Satt tre meter unna

Frps Ulf Erik Knudsen var som fersk gruppeleder og formannskapsrepresentant forhindret fra å møte i et felles gruppemøte tirsdag ettermiddag, men kommenterer Gusruds statusrapport slik:
-    Jeg synes det er underlig at de velger å la dialogen gå gjennom media. I går kveld var vi samlet til møte tre meter unna Krfs styremøte, det visste de, og kunne stukket innom. Vi er åpne for dialog, og opplever at vi har vært svært ryddige i denne saken. Vårt utgangspunkt har vært at Frp burde hatt varaordførervervet, fordi vi er mye større. Dessuten har KrF og Venstre fått mange verv etter at Gilani ble fratatt noen av sine. Så beklager vi at vi ikke nådde frem med dialogen, men vi tar den altså gjerne med Krf. Vi hadde regnet med at de kanskje ville komme med noe til vårt møte, etter utblåsningen i forrige uke. Ønsker de en samtale, er det bare å ringe!

Hvor viktig er samarbeidsavtalen for Frp i tiden framover, og mot valget?
- Vi ønsker et samarbeid, men det kan ikke bare være på de andre partienes premisser. Størrelsen på partiet må ha betydning, og hva som faktisk står i avtalen. Varaordførervervet er ikke omtalt i avtalen, men var gjenstand for forhandlinger. Vi ønsker at samarbeidet består frem til, og forhåpentligvis også etter, neste valg.

Hva samarbeidspartiene fremover?
- Vi har jo nå en budsjettbehandling foran oss som er viktig for kommunen. Mye må forhandles om, fordi det ikke ligger i avtalen. Et godt eksempel er hva som skjer med idretten etter at Marienlystavtalen forsvant. Der har vi en stor utfordring, for idretten er viktig for byen. Vi håper at vi kan legge fram et felles budsjettforslag, sier Frps gruppeleder Ulf Erik Knudsen.

 

 

Annonse