Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal mener testregimet i den norske skolen er kommer for å bli - og et nødvendig verktøy for å kunne holde øye med læringsutbytte, skolenivå og elevprestasjoner. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Kan ikke love ekstratid

DRAMMEN: Utdanningsdirektøren vil gi streikerammede elever plaster på såret, men har ingen ekstra penger for hånden foreløpig.

Utdanningsdirektør i Drammen Jan Sivert Jøsendal er glad for at streiken er avblåst, og ser fram til å fortsette det han karakteriserer som et godt samarbeid med lærerorganisasjonene, skolelederne og lærerne. Samtidig er han klar over at mange elever og foreldre er bekymret over tapt tid i starten av skoleåret.

- Nå er vi opptatt av å se på konsekvensene av streiken, både hvordan den forløp i stort og hvordan det slo ut for elevene, sier han til Dagsavisen Fremtiden.

 

Tiendeklasse

De neste dagene vil han snakke med alle berørte virksomhetsledere, altså skolenes rektorer. Et mål er å samle gode råd om hvordan situasjonen til streikerammede elever kan gjøres bedre, spesielt de på tiende trinn som er de avgangselevene kommunen som grunnskoleeier har ansvar for. Jøsendal lar seg imidlertid ikke friste til å tenke høyt om hvilke tiltak det kan dreie seg om.

- Er det for eksempel aktuelt å legge opp til ekstraundervisning i høstferien, eller skyve på frister for karaktersetting?

- Av respekt for prosessen vil jeg bare si to ting: Jeg tror vi kan kompensere for noe av den tapte tida, men ønsker ikke å forskuttere aktuelle tiltak. Jeg har en dialog med virksomhetslederne om dette.

 

Pleier å inndra penger

Resultatet av rådslagningen skal legges fram for bystyrekomiteen for oppvekst og utdanning, sammen med et notat om streiken.

- Vi vil fra et faglig ståsted anbefale hva vi synes er fornuftige tiltak å sette inn.

- Hva vil du gjøre for at en størst mulig del av de sparte pengene skal komme skolesektoren til gode?

- Drammen kommune har alltid trukket pengene inn sentralt når det har vært streik. Det har også skjedd i år. Dersom vi setter i gang tiltak utover de budsjettrammene vi allerede har, må det behandles politisk i andre ­tertial, sier Jøsendal.

Han viser til at det også finnes et visst handlingsrom innenfor dagens budsjett, og at det ikke er slik at nye tiltak nødvendigvis må koste noe ekstra.

 

Handlingsrom

- Men som øverste leder for skolene i Drammen vil du vel sørge for at de får midler til å ikke komme svekket ut av streiken?

- Mitt mandat er å sørge for at elevene lærer mest mulig, og har størst mulig utbytte av undervisningen. Samtidig har jeg som leder min del av totalansvaret for kommunens økonomi, sier utdanningsdirektøren.

Dermed er det opp til byens politikere å avgjøre hva kommunen er best tjent med i situasjonen som er oppstått.

- Hva er din kommentar til streiken som nå er avblåst?

- Jeg er strålende glad for at den er over, og skal sammen med ledere og lærere sørge for at elevene får et godt undervisningsår, også i år.

katrine.strom@dagsavisen.no