Leder

Gode taler

Dagsavisen mener: «Kong Haralds nyttårstale må være en av de beste han har holdt».

Kong Haralds nyttårstale må være en av de beste han har holdt. Den var personlig, ektefølt, politisk viktig og den pekte framover. I starten på talen snakket han beveget om at kongefamilien var sterkt preget av Ari Behns død denne jula. Det var ikke mange setninger han brukte, men de gjorde inntrykk. For noen år siden omtalte ikke mediene selvmord som dødsårsak. Det er derfor historisk når Kongen snakker om det i sin nyttårstale til det norske folk.

Han så tilbake på de 75 årene som har gått siden frigjøringen i 1945. Norge har opplevd en eventyrlig velstandsutvikling. Kulturelt har landet endret seg mye gjennom disse årene. Han minnet enda en gang om at vi har blitt mindre like hverandre. Som befolkning kommer vi fra alle verdenshjørner. Vi skal leve sammen på tvers av alder og kjønn, kultur, religion og legning. Det er gode ord som absolutt er på sin plass.

Kongen er opptatt av klimakatastrofen. Forskningen viser oss med stadig større tydelighet at vi lenge har utnyttet klodens rike ressurser hardere enn den tåler. Han nevnte ikke Greta Thunberg ved navn. Det var nok henne og andre unge klimaforkjempere han tenkte på med setningen om at «vi trenger å bli utfordret av ungdommens utålmodighet».

Statsminister Erna Solberg var også opptatt av klimaet i sin nyttårstale 1. januar. Hun viste til at mange unge har vist sterk bekymring for klimaet med god grunn. Statsministeren var prisverdig klar. Hun slo fast at vi i dag vet nok til å slå fast at menneskeskapte klimaendringer er farlige. De kan skade verdens evne til å produsere mat. Stigende havnivå vil true mange land. I Norge kan mer uvær, flom og skred gå ut over liv og helse. Statsministeren mente at det vil være behov for olje og gass selv om verden når klimamålene. Men næringen må forberede seg på lavere etterspørsel når klimapolitikken blir strengere. Det er det neppe uenighet om. Uenigheten går om tempoet på omstillingen av næringen. Det går ikke fort nok.

Statsministeren omtalte Ari Behns selvmord på en klok måte. 674 personer tok livet sitt i 2018. Det er 674 for mange. Det må jobbes for å få tallet ned.

Nyeste fra Dagsavisen.no: