Solidarisk skutekaffe brennes på Øra

«Kaffe Øst» á la Tall Ships' Races – brent på grønne kaffebønner fra Guatemala – skal hjelpe lutfattige indianere i Latin-Amerika, og samtidig gi en ekstra dimensjon til ny kaffeproduksjon på Øra.

Det er Vennskapsgruppen for San Martin og Patzún - de to vennskapsbyene til Fredrikstad i Guatemala, som har knyttet disse verdifulle, industrielle kontaktene. En virkelig vinn-vinn-situasjon som både skal gi fremtidshåp, inntekter og arbeidsplasser for de fattige Maya-indianerne – og samtidig sørge for å få nyetablerte Kaffe Øst inn i flytsonen på våre østfoldske breddegrader.

På plass i San Martin

Tre av de toneangivende lederne i Vennskapsgruppen for Guatemala – alle fra Fredrikstad – leder Brit Tangen, Liv Mari Henriksen og Øyvind Olsen er nå på plass i San Martin og Patzún. Der har de hendene fulle med flere hjelpeprosjekter parallelt, og ett av dem er det så kalte «kaffeprosjektet». De tre snakker flytende spansk, har vært en rekke ganger i Guatemala, men har også tatt imot representanter for Maya-indianerne – unge som eldre – her i Fredrikstad.

– I flere år har vi fått henvendelser fra lokale eiere av kaffeplantasjer, ofte små virksomheter i de to vennskapsbyene. Mange dyrker kaffebønner i sine egne hager, siden kaffe er det dominerende landbruksproduktet i tillegg til mais i Guatemala, forteller Brit og Liv Mari til Demokraten. 

Fra 10 til 30 kilo

De ønsker selvfølgelig å eksportere kaffebønner til Norge.

– Da vi fikk vite at kaffekompaniet Øst skulle etablere seg på Øra tok vi kontakt med dem. De tente på ideen, og i fjor tok vi med 10 kilo grønne kaffebønner i flybagasjen. De ble brent på Øra, og ble til aldeles utmerket kvalitetskaffe, sier ildsjelene.

Nå tar det prosjektet ytterligere ett steg videre, og skal ta med seg 30 kilo kaffebønner hjem til Fredrikstad og Kaffe Øst.

– Det er meningen at den nye kaffen vil bli presentert og solgt under Tall Ships' Races sommeren 2019, men også Fredrikstad kommune har vist stor interesse, og ønsker nå å servere denne kaffen på spesielle arrangementer og anledninger, fortalte Brit og Liv Mari før de satte seg på flyet til Guatemala City, hovedstaden i landet med over 17 millioner innbyggere.

Over 60 prosent av dem er fattige, diskriminerte og undertrykte Maya-indianere og deres etterkommere.