Sarpsborg

Én av fire bedrifter: Uviktig at begge foreldrene tar permisjon

25 prosent av norske bedriftsledere synes ikke det er viktig at både menn og kvinner tar ut foreldrepermisjon, viser nye tall fra NHO. – Ikke bra, mener Likestillingsombudet.

Av Bibiana Piene

Ifølge det nye arbeidsgiverbarometeret til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er 9 prosent av bedriftene «helt uenige» i at det er viktig at både menn og kvinner tar foreldrepermisjon, mens 16 prosent er «delvis uenige».

Resultatet er ikke overraskende, mener seniorrådgiver Claus Jervell hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Trenger opplæring

– Dette viser for det første at mange arbeidsgivere trenger opplæring i god personalpolitikk for foreldreskap. Dette er viktig fordi vi får barn seint i Norge, da de fleste er i arbeid. Dette er normalsituasjonen, og det må arbeidsgivere forholde seg til, sier Jervell til NTB.

– For det andre er det viktig å beholde fedrekvoten. Den sikrer nettopp en større valgfrihet uavhengig av hva slags arbeidsgiver du har. Norske arbeidsgivere er ikke like, slår han fast.

Arbeidsgiverbarometeret bygger på en spørreundersøkelse blant 1.695 norske bedrifter om blant annet arbeidslivspolitikk, ansettelsesformer og inkludering. Det er første gang NHO har gjennomført en slik undersøkelse.

Barometeret viser også at 72 prosent av bedriftene er helt eller delvis enige i at det er viktig at både mannlige og kvinnelige arbeidstakere tar permisjon for å være hjemme med små barn. 2 prosent svarer «vet ikke».

Oppsiktsvekkende tall

Det er oppsiktsvekkende gode tall, mener NHOs avdelingsdirektør for arbeidsliv og kompetanse, Kristina Jullum Hagen.

– Vi mener at disse tallene er svært positive. Tre av fire bedriftsledere, et stort flertall, synes det er viktig at både kvinner og menn tar ut foreldrepermisjon, sier Hagen.

– Jeg skulle likt å se hvilket annet land som kan vise til slike tall. Dette er en sak som opptar næringslivet, sier Hagen, som peker på at NHO vendte tommelen ned da barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) foreslo å uthule fedrekvoten høsten 2014.

– Et samlet næringsliv gikk mot forslaget, sier Hagen. (NTB)