Halden

Rekordår for hasj over Svinesund

2016 ble året da tollerne på Svinesund for første gang i historien beslagla mer enn ett tonn med hasj gjennom året.

REKORDÅR FOR HASJ: Ved grenseovergangen på Svinesund.

Mer enn ett tonn og 70 kilo ble totalt oppdaget før det forsvant inn i Østfold og resten av landet i fjor. Mengden var fordelt på 165 beslag, som faktisk er 85 færre beslag enn året før.

- Innen de fleste kategoriene vi gjør beslag i, også når det gjelder ulike narkotiske stoffer og dopingmidler, varierer det ofte fra år til år både i negativ og positiv retning hvor mye vi tar inn. Men hasjøkningen er det ingen tvil om. Når vi nå passerer ett tonn for første gang i historien, viser det både at det kommer veldig mye inn og at tollinspektørene gjør en god jobb med å avdekke det, mener tollsjef Wenche Fredriksen på grenseovergangen.

Tre av fire rekordbeslag på Svinesund

I Norge ble det gjort  fire hasjbeslag over 100 kkilo i fjor - tre av dem på Svinesund. Organisert smugling blir det stadig mer av, ifølge Fredriksen.

- Det er det vi har som hovedprioritet sammen med narkotikasmugling generelt, sier hun til Halden24.

Innen tyngre narkotiske stoffer så de en nedgang i beslag på Svinesund i fjor, selv om eksempelvis amfetamin fortsatt forsøkes smuglet over grensa i store kvanta (152 kilo).

Les også: Tollbeslagene på landsbasis

Nesten dobling i sprit og øl

Fredriksen og kollegene biter seg for øvrig merke i det som er tett på en dobling i beslag av øl og sprit. 235.882 liter øl ble tatt sammenlignet med drøye 127.000 liter i 2015. Sprit økte fra snaue 13.000 liter til nær 21.000 liter.

- Disse to alkoholvarene øker stort sett hvert år, og det har det gjort i veldig mange år. Dog er økningen mye større nå enn på lenge. Årsaken er nok at dette er lett omsettelige varer, som gir stor fortjeneste ved videresalg.

- Men hvorfor har dere samtidig en reduksjon i mengden vinbeslag?

- Jeg tenker at det nok er snakk om to forskjellige målgrupper, og at de som kjøper mye smuglersprit og -øl kanskje ikke drikker så mye vin. Vi gir derimot en del forenklede forelegg til enkeltpersoner som tas med for mye vin til eget forbruk, forklarer Fredriksen.

Les også: Reportasje: Oslos narkonomader

Kontantbeslag ga to millioner til statskassa

Våpen, tobakk, dyr og - kontanter - er andre ting som smugles over grensa. I fjor tok tollerne inn mer enn to millioner kroner i rene valutagebyrer, som går rett i statskassa. Pengene var fordelt på 35 beslag, en liten økning fra året før.

- Det er lov å ha med maksimalt 25.000 kroner i kontanter over grensa. Ved overtredelser tar vi beslag i 20 prosent av pengene, og det er det som utgjør de to millionene, forklarer Fredriksen.

Regelen er at større kontantbeløp skal deklareres i forkant av transport. Man må fylle ut et skjema som sendes Norges Bank i god tid før man reiser.

I tillegg ble det beslaglagt 176.000 kroner fordelt på fire beslag av ulovlige innførte kontanter, som politiet eksempelvis mistenker at stammer fra ulovlig virksomhet.

- Både nordmenn  og utlendinger er blant dem som tas med ulovlige kontanter og for mye kontanter, forteller Fredriksen.

Våpen og dyr

Det ble beslaglagt færre våpen i fjor enn året før. Én person hadde med seg to skytevåpen over grensa i fjor - mot fire beslag av totalt seks skytevåpen i 2015. Av andre våpen, som ulovlige slagvåpen og tilbehør, er antall beslag stabilt, men antall våpen halvert og det totale antallet lavt.

Levende dyr derimot - det ble det forsøkt smuglet inn tre ganger så mange av som i 2015. Tollernes beslag økte fra ett til seks og antall dyr fra 19 til 58.

- Det smugles alt fra hunder og katter til ulovlige arter som slanger og edderkopper, forteller Fredriksen.