Halden kommune fikk tilskudd til skoleprosjekt

Utdanningsdirektoratet gir Halden kommune støtte til prosjektet LÆREEFFEKT ved Tistedal og Gimle skole.

Spørsmålet om økt lærertetthet vekker mye engasjement både hos lærere, foreldre og politikere.

Hva har egentlig en ekstra lærer i begynneropplæringen å si for elevenes læring?

Meningene er mange, men det skorter på konkret kunnskap.

– De siste årene er det bevilget mye penger til flere lærere de første skoleårene. Men å bare sette inn en ekstra lærer i klasserommet og fortsette som vanlig, vil neppe føre til at elevene lærer så mye mer. Målet med Two Teachers er å se hvordan lærerne bør jobbe for at det å ha flere lærere kan utnyttes best mulig, og gi best mulig læringsutbytte for elevene, sier prosjektleder Oddny Judith Solheim, som er førsteamanuensis ved Lesesenteret.

To skoler i Halden

"Hva betyr økt lærertetthet for elevenes lese- og skriveopplæring?", det er utgangspunktet for prosjektet, som er støttet av Forskningsrådet, og er et av de største forskningsprosjektene innen norsk utdanning noensinne.

Nesten 6.000 elever ved 150 skoler på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet skal følges i fire år.

-I Halden kommune deltar Tistedal og Gimle skole, forteller Else-Grethe Mathisen, kommunalsjef undervisning, oppvekst og kultur i Halden kommune.

Halden kommune har fått 200.218,- kroner fra Utdanningsdirektoratet i støtte for høsten 2016.

To førsteklasser ved de to skolene i Halden skal være med i studien, og klassene deles inn i en tiltaksklasse og en kontrollklasse.

Finne beste modell for lærertetthet

Tilskuddet er ment å skulle brukes til å prøve ut ulike modeller for lærertetthet, og utbetales i to omganger per år, og er øremerket nye lærerstillinger.

Modellutprøvingen starter samtidig med skoleåret 2016-2017 og siste år er skoleåret 2019-2020. Midlene er overført Halden kommune nå i september.

Elevenes ferdigheter i lesing og skriving vil bli kartlagt ved skolestart og underveis i prosjektet. Målet er å finne ut hvordan man bør legge opp undervisningen slik at man får mest mulig effekt av økt lærertetthet i lese- og skriveundervisningen de første årene.

Også internasjonale utdanningsforskere har uttalt seg positivt om prosjektet, som vil ha betydning langt utenfor Norges grenser.

Fakta om Two Teachers

Norsk studie som skal undersøke effekten av økt lærertetthet i den første lese- og skriveopplæringen.

Følger nesten 6.000 elever ved 150 skoler i åtte fylker over 4 år.

Prosjektansvarlig: Lesesenteret, UiS, i samarbeid med Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen UiS.

Prosjektleder: Førsteamanuensis Oddny Judith Solheim

Samarbeidspartnere: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NIFU, Texas A&M University og University of Jyväskylä.

Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd.
Les mer her