Fredrikstad

«Frølandshagens avledningsmanøver»

«Unge i dag som ikke har foreldre som kan låne ut penger eller kausjonere for banken er dømt til å bli leietakere på boligmarkedet», skriver journalist Arne Børresen i sitt svar til regiondirektør i OBOS, Steinar Frølandshagen.

Arne Børresen
journalist

OBOS` regiondirektør Steinar Frølandshagen avlegger meg en visitt etter mitt oppslag i Demokraten om Fredrikstad og omegns boligbyggelag som i 2021 kunne feiret sitt 75 års jubileum dersom selskapet fortsatt hadde eksistert. I følge Frølandshagen har jeg vært upresis i min skildring av hvordan FOBBL gikk nedenom og hjem etter feilslåtte investeringer i luksuriøse ferieleiligheter ved Svartehavet og ditto håpløse satsinger på Tankodden her i Fredrikstad. At jeg har bedrevet en sammenligning av boligbyggingen i vår tid med boligbyggingen på 80- og 90-tallet gjør meg også til en upresis journalist - ifølge Frølandshagen.

Poenget med å lage en utvidet reportasje om boligbyggelaget som stod sentralt i Fredrikstad-samfunnet fra 1946 til selskapet forsvant inn i OBOS i 2011 var ikke å sette et nytt søkelys på det vanvittige triste sortiet FOBBL fikk. Poenget var å skildre boligsamvirkets rolle og utvikling - som uansett hva Frølandshagen måtte mene - tok en ny sving etter at FOBBL gikk ut av tiden.

Som forskertallene fra NMBU på Ås viser så har det de siste ti åra blitt stadig verre for unge mennesker å kjøpe sin egen bolig. I Fredrikstad i 2010 hadde førstegangsetablereren råd til å kjøpe 51 prosent av boligene som var til salgs. I 2019 var tallet sunket til 17 prosent, kommer det fram av NMBUs omfattende undersøkelse som også var gjengitt i reportasjen.

Meninger: Steinar Frølandshagen: «Uten OBOS ville Fredrikstad vært et fattig samfunn»

En stor forskjell mellom dagens boligbyggelag i Fredrikstad - altså Oslo Bolig og Sparelag - og FOBBL er at sistenente hadde med seg lokalpolitikere i sine styrende organer. I OBOS har de folkevalgte lokalt ingen påvirkning.  Som den tidligere FOBBL-disponenten Odd Hasselgård selv uttaler; «sammen med politikerne fra Borge, Kråkerøy, Onsøy, Rolvsøy og Fredrikstad - og etterhvert storkommunen Fredrikstad - la vi sammen planene for framtidas boligbygging i Fredrikstad kommune.» Viktige ord fra Hasselgård som også var en profilert Ap-politiker nærsagt da Ap var Ap.

Les også: 
– Uten FOBBL ville Fredrikstad vært et fattig samfunn (+) 

Dette sier politikerne: – Vi skal sikre en boligutvikling som bidrar til at Fredrikstad blir et attraktivt sted å bo (+)

– For få boenheter, mener boligbyggelagene (+)

Under mitt arbeide med reportasjen fant jeg for øvrig en artikkel i Bo-Stikka fra 1990 hvor Rolvsøy-ordføreren og FOBBL-styrelederen Arne Øren (Ap) ambisiøst uttaler at «neste år bør FOBBL stå for 25 prosent av all boligbygging i Fredrikstad.» Tenk det! Og i andre Bo-Stikka-utgaver brakte redaktør Kolbjørn Eggen og journalisten Rino Holt Larsen en lang rekke reportasjer om unge etablerere som var kjempefornøyde med å få seg sitt eget husvære for en overkommelig penge.

Når jeg så spør Frølandshagen om hva OBOS kan tilby av leiligheter til de unge og hva den rimeligste boenheten i 2021 koster svarer han - «3.6 millioner kroner - leiligheten ligger på Begbyåsen.» Svaret kom absolutt ikke som noen overraskelse - det er nettopp sånn «den sosiale boligpolitikken» i Fredrikstad har blitt. Dette er konsekvensen av handlingslammede politikere som etter ti år ennå ikke har forstått viktigheten av å ha et boligbyggelag eller en annen type boligsamvirke-kontor hvor de selv er involvert.

Leder: Tomm Pentz Pedersen: «OBOS Bostart på Begby er langt fra definisjonen sosial boligbygging»

I Fredrikstad har det de siste åra snarere vært mer fokus på å få i gang det kommunale tomte- og eiendomsforetaket Isegran Eiendom - hvor oppdraget deres er å få inn mest mulig kroner til kommunekassa - enn å gjøre noe for 20-30-åringene som fortsatt bor hjemme hos mor og far fordi de ikke klarer å etablere seg verken på eie- eller leiemarkedet. Unge i dag som ikke har foreldre som kan låne ut penger eller kausjonere for banken er dømt til å bli leietakere på boligmarkedet. Eller bli boende hjemme på barnerommet. Her hadde FOBBL i sin tid mye å bidra med, det samme kan dessverre ikke sies om OBOS.