Fredrikstad

«Det er ingen by i Norge som sitter bedre til i jernbanesaken enn Fredrikstad»

Med den rette linje-trase over Rolvsøy og videre mot Halden-Sverige, så får forsyne meg Fredrikstad to alternative reisemuligheter til Oslo, skriver Bjørn Klein.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Bjørn Klein
Det Rette Parti - Sarpsborg

Jeg begynner omsider å bli rett lei av ordfører i Fredrikstad spill i jernbanesaken. Det er da ingen by i Norge som sitter bedre til i jernbanesaken enn Fredrikstad.

De vet forbannet godt, at ingen myndighet i Norge noen gang vil legge ned eksisterende jernbanetrase mellom Råde – Fredrikstad. Den trasen vil bli liggende og være en del av fremtidens lokalbanesystem i Østfold. Med andre ord, Fredrikstad by vil kunne bruke sin stasjon til egne avganger mot Råde, Moss og videre til Oslo. Det betyr at i Fredrikstad kan lokaltoget mot Oslo starte, akkurat som lokalavgangene i dag fra Moss – og det betyr at det absolutt IKKE er noe behov for dobbeltspor mellom Råde og Fredrikstad.

Meninger: «Fredrikstad-mytene om dobbeltsporet»

Med den rette linje-trase over Rolvsøy og videre mot Halden-Sverige, så får forsyne meg Fredrikstad to alternative reisemuligheter til Oslo. Enten å kjøre lokalbane alternativet til Råde og innover, eller ta lokalen fra Fredrikstad til Rolvsøy, og derfra til Oslo.

På toppen av dette, vil godstrafikken over Fredrikstad forsvinne. Fredrikstad blir vinner 'n i dette samferdsels-slaget. De sitter med de beste kortene!!! Så kjære Fredrikstad, prøv å holde to saker i hodet framover. Lokalbanen mellom Fredrikstad – Råde består med ett spor, som i dag, så sats på Rolvsøy mot henholdsvis Oslo og Halden / Sverige.

Forresten, å droppe dobbeltspor fra Råde – Fredrikstad, da har vi penger til jernbanebro over Svinesund mot Gøteborg.

Meninger: «Konstruerte Fredrikstad-myter i Intercity-saken»

Mer fra: Fredrikstad