Fredrikstad

Færre uten jobb i Østfold

Arbeidsledigheten i Østfold er lavere enn det Nav forventet.

I sine prognoser for 2018 forventet Nav at 4.500 personer ville være helt uten jobb i Østfold i juli. Fasiten ble 4.332. Det tilsvarer 3.0 prosent av arbeidsstyrken og er 50 færre personer enn året før.

– Arbeidsmarkedet har så langt i år vært bedre enn det vi la til grunn i vår prognose, konstaterer Ole-Johnny Hansen, avdelingsdirektør i Nav.

Askim på topp

Hvis man i tillegg plusser på arbeidssøkere som deltar på arbeidsmarkedstiltak gjennom Nav, så ender man opp med over 5.000 personer. Det tilsvarer 3,5 prosent av arbeidsstyrken. På landsbasis var bruttoledigheten 3.0 i juli. Det er en nedgang på 10 prosent fra samme periode i fjor.

Hvis man ser nærmere på kommunenivå, topper Askim arbeidsledigheten i Østfold med hele 3,8 prosent. Dette inkluderer ikke arbeidssøkere på tiltak. Deretter følger Fredrikstad (3,5 prosent), Moss (3,4 prosent), Halden og Eidsberg (begge 3,3 prosent) og Sarpsborg (3,1 prosent).

Ni prosent flere arbeidsledige i Fredrikstad

Fredrikstad havner altså på 2. plass med sine 3,5 prosent, noe som er en sterk økning fra i fjor. 112 flere personer er helt arbeidsledige i kommunen i juli 2018, sammenlignet med juli 2017. Det tilsvarer en økning på ni prosent. Kun Våler har en høyere prosentvis økning, men med et langt lavere innbyggertall.

Best gikk det med Marker kommune, som endte opp med 35 prosent færre arbeidsledige personer forrige måned, sammenlignet med i 2017. Aremark har for øvrig lavest arbeidsledighet i Østfold, med 1,3 prosent av arbeidsstyrken, viser oversikten fra Nav.

Ungdommen sliter

Arbeidsledigheten blant fylkets yngre generasjon fortsetter å øke. Personer under 30 år som er å regne som en del av arbeidsstyrken hadde en bruttoarbeidsledighet på 4,6 prosent i juli, mot 4,5 året før.

Østfoldinger mellom 50 og 59 år har lavest arbeidsledighet, med 1,9 prosent - ikke medregnet personer på arbeidsmarkedstiltak.

Disse yrkene er mest utsatt

De fleste arbeidsledige personene i Østfold har en yrkesbakgrunn fra butikk- og salgsarbeid. Denne yrkesgruppen utgjør nær 14 prosent av fylkets arbeidsledige. Personer med yrkesbakgrunn fra jordbruk, skogbruk og fiske hadde lavest arbeidsledighet i juli.

Det siste året har ledigheten økt mest for de med yrkesbakgrunn fra barne- og ungdomsarbeid (57 flere ledige) og butikk- og salgsarbeid (52 flere ledige). Nedgangen er størst for helt ledige med industribakgrunn (85 færre ledige), ifølge Nav.

---

Helt arbeidsledige i Østfold i juli

 • 1. Askim: 3,8 prosent
 • 2. Fredrikstad: 3,5 prosent
 • 3. Moss: 3,4 prosent
 • 4. Halden: 3,3 prosent
 • 4. Eidsberg: 3,3 prosent
 • 6. Sarpsborg: 3,1 prosent
 • 7. Våler: 2,5 prosent
 • 8. Rakkestad: 2,4 prosent
 • 9. Rygge: 2,2 prosent
 • 10. Spydeberg: 2,1 prosent
 • 11. Råde: 2,0 prosent
 • 12: Hobøl: 1,9 prosent
 • 13: Hvaler: 1,5 prosent
 • 13: Trøgstad: 1,5 prosent
 • 15: Skiptvet: 1,4 prosent
 • 15: Marker: 1,4 prosent
 • 17: Aremark: 1,3 prosent
 • I Rømskog er tallet for lavt til å inngå i statistikken, av hensyn til personvernet.

---