Fredrikstad

Tverrpolitisk enighet om reduksjon i alkoholavgifter

Ingar Sundholm i Ego Brygghus på Torp kan juble. For både Ap og Frp støtter Bryggeriforeningens nye høringsforslag om å redusere alkoholavgiftene for mikrobryggerier.

1 av 2

Finansdepartementet har levert følgende bestilling til Skattedirektoratet, og det er forventet at det kommer en høring i løpet av høsten:

«Finansdepartementet har i dag bedt Skattedirektoratet om å utarbeide høringssak om redusert alkoholavgift på øl fra små bryggerier. Bakgrunnen er et forslag fra Bryggeri- og drikkevareforeningen. Etter foreningens forslag skal det for øl over 3,7 til og med 4,7 volumprosent gis 20 prosent avgiftsrabatt for de første 50.000 literne, 15 prosent rabatt for volum mellom 50.000 og 100.000 liter, 10 prosent rabatt for volum mellom 100.000 til 150.000 liter, og til sist 5 prosent rabatt for volum mellom 150.000 til 200.000 liter. Reduksjonen skal gjelde øl fra både norske og utenlandske små bryggerier. Som små ølprodusenter anses etter forslaget bryggerier med produksjonsvolum under 500.000 liter. Finansdepartementet vil vurdere saken nærmere etter at høringen er avsluttet.»

En lang tradisjon

Mandag møttes politikere fra Ap og Frp på Ego Brygghus i Fredrikstad for å fremme sine tanker rundt høringsforslaget, og det rådet en tverrpolitisk enighet om å redusere alkoholavgiftene.

- Vi kan ikke ha et system der de store bryggeriene er alene på markedet. Vi må tilbake til mangfoldet, og de små bryggeriene må få lov til å markedsføre seg, for ølkultur handler ikke om å dra på fest og bli full, det handler om mat og smak og en tradisjon som går tilbake til vikingtiden, sa Frps parlamentariske leder, Harald Tom Nesvik, som var på Østfold-besøk denne dagen.

Med seg hadde han Erlend Wiborg og Ulf Leirstein fra Frps Østfold-benk på Stortinget.

Nesvik fikk støtte av samtlige tilstedeværende, og styrelederen i Ego Brygghus, Ingar Sundholm, tilføyde:

- Dette er ikke alkoholpolitikk, for det fører ikke til billigere øl og mer alkoholkonsum. Det fører til flere arbeidsplasser, i alle fall i distriktene, og til mer mangfold.

I dag er det registrert over 200 mikrobryggerier i landet som til sammen står for fire prosent av ølbrygget som selges. Llikevel utgjør de 24 prosent av de sysselsatte innenfor ølindustrien i Norge, og i tillegg er det mange som tvinges til å jobbe på dugnad i de små bryggeriene. Det er Petter Nome, styreleder i Bryggeri- og drikkevareforeningen, som har vært med på å fremme forslaget om reduserte alkoholavgifter, og han kan fortelle at også de store bryggeriene stiller seg bak dette.

- Politikk er en tålmodighetsprøve, men nå har det gitt resultater, sier han.

Sikret seg stortingsstøtte

Til stede var også tre av Aps stortingskandidater; Siv Jacobsen, Siri Martinsen og Arve Sigmundstad.

- Vi har vært rundt i Østfold og er imponert av hvordan vi jobber med lokal matkultur her i fylket. Skal man lykkes med et mikrobryggeri er man avhengig av intensivordninger, sa Sigmundstad, som er gruppeleder i Halden Arbeiderparti.

- Nå har de skaffet seg en viktig alliert i Aps stortingsgruppe, sa Siv Jacobsen tydelig.

- Men er det Ap-politikk, spurte Nesvik.

- Ja, det er det, svarte Jacobsen, og spurte hvorfor Frp ikke har fått fremmet et forslag før nå, når de har sittet i regjering i fire år. Valgflesk?

- Det har nok noe å gjøre med vippepartiene vi har samarbeidet med, lo Ulf Leirstein, og partiene innså at de var enige: Alkoholavgiften bør reduseres for mikrobryggerier.

Også stortingskandidater fra Venstre og Sp har vært på besøk på Ego Brygghus, og de bejubler også forslaget om reduserte avgifter.

En slik avgiftsreduksjon vil kunne styrke sysselsettingen og sikre mangfoldet. Styrelederen i Ego Brygghus foreslo at høringen ikke bare burde dreie seg om alkohol opp til 4,7 prosent, men også de sterkere øltypene. Dette derimot, trodde Petter Nome og de tilstedeværende politikerne at kunne hindre bred politisk enighet, og at det viktigste først og fremst er å få igjennom en høring overhodet.

- Når jeg reiser rundt i landet vil jeg kunne sette meg på en lokal pub og drikke lokalt øl. Det er tull at avgifter skal gjøre det vanskelig, sa Nesvik.