Nyheter

Etablerer bygningsvernsenter: – Vi har mye verdifull arkitektur og mange helt unike bygninger i Fredrikstad

Byantikvar Mari Oline Giske Stendebakken er sentral når Fredrikstad kommune lanserer et nytt bygningsvernsenter, men senteret får ingen fysisk adresse.

Det melder Fredrikstad kommune på sine nettsider.

Senteret vil i realiteten være en kunnskapsbase på nett, men skal arrangere flere fysiske møter og kurs på forskjellige steder i området. Initiativet er en pilot lansert av kommunen, med støtte fra Riksantikvaren og Viken fylkeskommune, i samarbeide med Akershus og Buskerud bygningsvernsenter, opplyser kommunen.

– Dette gjør vi for å øke kunnskapen om hvordan vi kan ta vare på kulturarven vår. Vi har mye verdifull arkitektur og mange helt unike bygninger i Fredrikstad, forteller Stendebakken.

Typisk østfoldsk

Fredrikstad bygningsvernsenter skal ifølge Stendebakken vektlegge stilarkitektur og byggeskikk.

Hun sier at Fredrikstad bygningsvernsenter skal vektlegge stilarkitektur og byggeskikk som er typisk for byene i Østfold.

I første rekke har senteret planlagt en serie kurs der man kan lære om hvordan man tar vare på ulike deler av eldre bygninger.

– Det første kurset blir om byggeskikk i Gamlebyen. Det er på «Bar 1567» i Fredrikstad museum, allerede tirsdag 11. mai. Senere skal vi lære om kledning, vinduer og dører, praktisk istandsetting av vinduer og bevaring av gamle piper, forteller byantikvaren.

Engasjerer

Mari Oline Giske Stendebakken ble ansatt som byantikvar i Fredrikstad kommune i juni i fjor. Da var hennes viktigste oppgave å jobbe frem en kulturminneplan for kommunen.

Som byantikvar fordrer Stendebakkens stillingsbeskrivelse også at hun skal være rådgivende instans om vedlikehold og rehabilitering av bygninger med kulturhistorisk og antikvarisk verdi.

Da Dagsavisen Demokraten i fjor intervjuet Stendebakken i forbindelse med hennes nye jobb, svarte hun følgende om hva som bør skje med de tomme bygningene i Gamlebyen:

– Det er et bredt ønske om aktivitet i Forsvarsbyggs lokaler. Jeg kjenner Forsvarsbygg som en profesjonell organisasjon med høy kompetanse på kulturminnevern, og mener at løsninger må finnes i samarbeid med dem og andre involverte parter.

Dagsavisen Demokraten har skrevet flere saker om tilstanden på Gamlebyens bygninger, blant annet om at turister kommenter ugress og forfall i festningsbyen.

På sine nettsider skriver kommunen at Forsvarsbygg, som eier de gamle militære bygningene i Gamlebyen, er blant de første foredragsholderne på bygningsvern. På sikt vil det også temaer som trær i eldre bygnignsmiljøer, mur, puss, maling og fargevalg bli aktuelt å løfte frem, melder kommunen.Nyeste fra Dagsavisen.no: