Demokraten

Turistperlen forfaller: – Trist

Med økte besøkstall og suksessproduksjoner som julekalenderen «Kristiania magiske tivolitheater» er Gamlebyen i Fredrikstad løftet ytterlige på turistkartet. Men baksiden er vollporter i forfall, og tomme bygninger eid av Forsvarsbygg.

Leder i foreningen Gamle Fredrikstad, Knut Thomas Hareide-Larsen, frykter en ny turistsesong hvor besøkende blant annet får se sju vollporter som er i ferd med å smuldre opp.

– Fremdriften hos Forsvarsbygg er ikke mye å skryte av når det gjelder praktisk oppfølging. Det ser vi på Gamlebyen Kulturhus, vollporter, murer og alt annet som står og forfaller. Forsvarsbygg er etter hva jeg forstår i ferd med å ferdiggjøre sin eierstrategi for Gamlebyen i disse dager, men det hjelper lite å bytte eier eller å ha en plan om man ikke prioriterer vedlikehold og faktisk bruker penger i tillegg til å planlegge, sier Hareide-Larsen.

Antar samme forfall i årets turistsesong

I august i fjor tok foreningen Gamle Fredrikstad imot daværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i Gamlebyen. Vollportenes forfall og Forsvarsbyggs rolle i bydelen var noen av temaene som sto på programmet under rundturen bak vollene.

Tidligere kommandant og prosjektleder for visjonen «Gamlebyen mot 2032», Dag Strømsæther, var klar i sin tale til forsvarsministeren: – Staten må ta et ansvar for Gamlebyen, og Forsvarsbygg få et klart mandat.

Et utsagn Knut Thomas Hareide-Larsen underbygget kraftig.

– Forsvarsbygg er verken en profesjonell eller aktiv utleieaktør.

(Saken fortsetter under bildet)

Formann i foreningen Gamle Fredrikstad, Knut Thomas Hareide-Larsen, viste forsvarsminister Bakke-Jensen hvordan taket i søndre sortiport forvitrer. – Det er ikke godt nok at forsvarsdepartementet konkluderer med at det ikke er farlig å gå igjennom portene i Gamlebyen. Vi snakker om fredede kulturminner, og da er sikkerhet bare et av flere parametere, sier Hareide-Larsen.

Framdriften i forsvarsdepartementet og Forsvarsbygg er leder i foreningen Gamle Fredrikstad fortsatt tvilende til:

– Forsvarsbygg eller Staten må få på plass det viktigste tiltaket, og som vi har etterlyst fra første stund: Bygningene må fylles med liv og leietakere. Her har Forsvarsbygg fullstendig forsømt sin rolle som eier. Jeg tror det dessverre det er trygt å anta at Forsvarsbyggs eiendom ikke vil bli vesentlig forbedret før kommende turistsesong.

(Saken fortsetter under bildet)

Gamlebyens sju vollporter smuldrer opp.

Fredrikstad kommune kan spille en rolle

Foreningen Gamle Fredrikstad er vel ikke kjent for å gjennomføre fysiske aksjoner. Men hvordan skal dere bli hørt?

– Vi kommer aldri stilltiende til å sitte og observere Gamlebyens forfall, verken når kommunen unnlater å følge opp egne bestemmelser eller ved forsømmelse av vedlikehold. Når det er sagt opplever jeg at foreningen blir hørt, noe den enstemmige strategiplanen for Gamlebyen er et eksempel på. Politikere som Erik Skauen (MDG) har vist handlekraft og er aktive både opp mot Forsvarsbygg og miljøet i Gamlebyen, og vi må ha tro på at det arbeidet som nå legges ned gir resultater på relativt kort sikt, svarer Knut Thomas Hareide-Larsen, og legger til:

– Så minner jeg om at Fredrikstad kommune, selv om man ikke har noe formelt ansvar i Gamlebyen, åpenbart som største arbeidsgiver og med stadig behov for lokaler, kan spille en rolle i å fylle tomme lokaler. Om man vil.

(Saken fortsetter under bildet)

Kaserna i Gamlebyen har med sine nesten 1.600 kvadratmeter stått tom i flere år.

Vollporter kan bli stengt

Foreningen Gamle Fredrikstad sendte i 2020 en bekymringsmelding til forsvarsdepartementet og riksantikvaren om det dårlige vedlikeholdet av vollportene i Gamlebyen. Svaret fra riksantikvaren var ikke til å misforstå:

«Riksantikvaren er bekymret for portenes tilstand både med tanke på kulturminneverdier, men også for portenes funksjon for ferdsel gjennom festningsbyen. Vernesituasjonen er slik at portene, gjennomgangene gjennom festningsvollene, er fredet. Forsvarsbygg har som eier ansvar for nødvendig vedlikehold av det fredede anlegget.»

Festningsforvalter på Fredriksten festning og i Fredrikstad, Morten Kjølbo, svarte dette på spørsmålet om vollportene som er i ferd med å smuldre opp, men med et forbehold.

– Det skal være trygt å ferdes i og rundt portene. Dette blir ivaretatt av daglig drift. Hvis sikkerheten ikke kan ivaretas, vil stenging være en naturlig konsekvens.

Daværende Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård reagerte umiddelbart med at han ikke kom til å akseptere en nedstengning av vollportene. I et brev til tidligere forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ba han forsvarsdepartementet øke bidraget til vedlikehold og drift av Gamlebyens voller, og uttrykte sterk bekymring for tilstanden til Gamlebyens sju vollporter.

– Forsvarsbygg har konkludert med at det er trygt å la portene være åpne nå, og de gjør hele tiden vurderinger av om sikkerheten er ivaretatt, sa Bakke-Jensen til Dagsavisen Demokraten.

(Saken fortsetter under bildet)

Det er ikke en velholdt bydel som møter besøkende til Nordens best bevarte festningsby, Gamlebyen i Fredrikstad.

Fredrikstad kommune tar ikke statens vedlikeholdsoppgaver

Ordfører Siri Martinsen (Ap) lover å følge opp forgjengerens krav til forsvarsdepartementet rundt vedlikeholdsplanene for Gamlebyen festningsverk og bygninger.

– Jeg er helt enig i daværende ordfører Nygård sine uttalelser, og har en klar forventning om at forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg vedlikeholder sine eiendommer. Denne forventningen ligger fast helt uavhengig av hvilken regjering vi har.

Dagsavisen Demokraten spurte tidligere ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) om det kunne være aktuelt å sette på kommunale håndverkere for utbedring og sikring av vollportene i Gamlebyen.

– Vi kan være villig til å diskutere løsninger med Forsvarsbygg, men da må de ta regningen. Vi vil i alle fall ikke akseptere nedstengning av portene, var den klare beskjeden fra Nygård.

(Saken fortsetter under bildet)

Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen (Ap).

Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen kan heller ikke love fortgang i arbeidet ved å bruke kommunens ressurser til utbedring.

– Fredrikstad kommune har selv store vedlikeholdsutgifter til egen bygningsmasse – og har ikke anledning til å påta oss statens oppgaver. Men jeg vil ta initiativ til et møte med den nye statsråden med håp om å finne løsninger til det beste for Gamlebyen, sier Martinsen.

Turister kommenter ugress og forfall i Festningsbyen

I Dagbladets artikkel om nordmenns ferieplaner for de neste 12 månedene, viser undersøkelsen «Reisepuls 2022» gjennomført av bransjeorganisasjonen Virke, at Østfoldbyene og Hvalerøyene kan vente seg storinnrykk til sommeren. Og en drømmesommer for turistnæringen i Gamlebyen, Fredrikstad.

Reiselivssjef Maya Nielsen i Visit Fredrikstad og Hvaler tror årets turistsesong blir bra. Hvor innspillingen av suksessen Kristiania magiske tivolitheater i Gamlebyen også har bidratt til økt interesse for bydelen. NRKs serie er den mest strømmede julekalenderen på fem år, skrev VG i desember.

– Det var godt besøk i jula og stor interesse for kalenderen. Det vil sikkert skape interesse og besøk fremover. Kalenderen ga super profilering og omsetning under innspilling og avspilling. Vi har laget en digital løype, som har blitt godt benyttet. En enkelt innspilling eller arrangement skaper ikke trafikk alene. Det er helheten av alt som skjer. Nå i januar er det rolig i hele byen, men vi vil nok merke det i sesongen, mener Maya Nielsen.

(Saken fortsetter under bildet)

I tre uker gjorde produksjonsselskapet Monster opptak til julekalenderen «Kristiania magiske tivolitheater» i Gamlebyen, Fredrikstad.

Torsdag var nok en filmproduksjon i gang på vollene, men ingen ny TV-serie denne gangen.

– Det var en reklamefilm. Vi kjenner ikke til flere produksjoner nå, men er i kontakt med flere miljøer, forteller Fredrikstads reiselivssjef.

Forfallet av Gamlebyens vollporter, og en ny turistsesong uten utbedringer, har reiselivssjef Maya Nielsen kun én kommentar til:

– Det tenker jeg er trist, og ikke Gamlebyen verdig!

– Hva gjør dette for presentasjonen av en av Nord Europas best bevarte festningsbyer?

– Det gir et inntrykk av at Gamlebyen ikke tas vare på, og at byen ikke erkjenner betydningen den har for besøk til vår gamle bydel. Hver sesong får vi kommentarer fra besøkende om ugress og forfall i Festningsbyen, avslutter Maya Nielsen.

Som et av Norges mest populære turistmål viser den godt bevarte festningsbyen at den også er levende. Mange næringsdrivende melder om godt besøk og en solid omsetning de siste to årene.

---

Gamlebyen i forfall

Gamlebyen i Fredrikstad.

I flere år har besøkende, beboere og interesseforeninger uttrykt bekymring for forfall i Gamlebyen, Fredrikstad.

I 2020 sendte Foreningen Gamle Fredrikstad en bekymringsmelding til forsvarsdepartementet og riksantikvaren om det dårlige vedlikeholdet av vollportene i Gamlebyen.

Da det ble kjent at vollporter kunne bli stengt på grunn av manglende vedlikehold, sendte daværende ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) et brev til forsvarsministeren hvor han uttrykte sterk bekymring for tilstanden til Gamlebyens sju vollporter.

I 2021 besøkte daværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i Gamlebyen. Om forfallet av statens eiendom i Gamlebyen sa Bakke-Jensen at det må en annen kompetanse til, og at ansatte i Forsvarsbygg ikke har oppdraget med å ta vare på gamle verneverdige bygninger og drive med eiendomsutvikling.

Parallelt har prosjektleder Dag Strømsæther jobbet med visjonen «Gamlebyen mot 2032». Denne ble overlevert Fredrikstads lokalpolitikere høsten 2020.

Forsvarsbygg har flere tusen kvadratmeter stående tomme i Gamlebyen. Tidligere medarbeider hos Fylkeskonservatoren, Lars Ole Klavestad, har klart uttrykt at det verste er når en fredet bygning blir stående tom i lang tid. Gründerne som ønsker å etablere Mulighetsfabrikken i den 1.600 kvadratmeter store kaserna har foreslått at forvaltning og utvikling av hele eller deler av Forsvarsbygg sin eiendomsmasse i Gamlebyen overføres til en ideell stiftelse bestående av Fredrikstad kommune, Fredrikstad næringsforening og andre institusjonelle eiere. Tidligere kultursjef i Fredrikstad kommune, Egil Syversen, mener Fredrikstad kommune bør få gratis tilgang til alle bygningene forsvaret har forlatt. Hvor bygningene kommunen ikke har bruk for selv, kan leies ut eller selges til aktører som styrker byens økonomi og image.

---