Nyheter

Merkbart færre tyverier under pandemien

Kriminaliteten i Norge i pandemiåret er preget av et merkbart fall i antall tyverier og andre vinningslovbrudd, viser SSBs oversikt.

Statistisk sentralbyrås oversikt over anmeldte lovbrudd viser at det ble registrert 300.600 lovbrudd i fjor. Det er 3 prosent færre enn året før, men det viser at det er særlig innen enkelte typer lovbrudd at nedgangen er stor.

– Det er en vesentlig reduksjon i tyverier fra personer som driver den totale nedgangen i tyverianmeldelsene i 2020. Dette må ses i sammenheng med at befolkningen i mindre grad har beveget og oppholdt seg i det offentlige rom, skriver SSB i statistikken.

I alt var nedgangen i slik kriminalitet på 38 prosent. Også for tyverier fra butikk var det en merkbar nedgang på 13 prosent.

(©NTB)